Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

AF & JG Skolans mellanrum

Sammanfattning av de viktigaste resultaten av forskningsprojektet "Att förebygga hot och våld i skolan genom hållbara relationer — en studie av lärares relationsarbete i skolans mellanrum"
by

Anneli Frelin

on 19 May 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of AF & JG Skolans mellanrum

Att förebygga hot och våld i skolan genom hållbara relationer — en studie av lärares relationsarbete i skolans mellanrum
Anneli Frelin och Jan Grannäs
Innehåll
Lärare
Elev
Personal
Ledning
Elever
Miljöer
Relationer
Undervisnings-relationer
Undervisnings-gemenskaper
Förhandla
Gestalta
Förtroende
Medmänsklighet
Omtanke om elevens självbild
Bygga på det positiva
Balansera relationer
Förebygga och motverka problem i relationerna
Det finns tillfällen då relationer i skolan är i behov av hårt och medvetet arbete från lärarens sida för att vara eller bli undervisningsrelationer.
En undervisningsgemenskap skapas inte en gång för alla och sedan består, utan den är snarare något positivt som lärarna arbetar för att gestalta om och om igen i tillfälliga och tidsbundna aktiviteter.

Skolans demokratiuppdrag
komplext
juridiska, sociala, ideologiska och etiska spänningar
icke-platser i skolan har betydelse
omgivande samhällets bilder och förväntningar
kamratsocialisering
inkludering och exkludering
synen på den (icke)-kompetente eleven
uppmärksamma vardagliga förhandlingsprocesser
Fallskolan - Tallvikdokumentanalys
kartläggning (planritningar)
miljöobservationer
intervjuer med skolledning, personal och elever
Ett rumsligt perspektiv
Fysiska
space
Mentala
space
Sociala
space
rumsliga praktiker som placerar studier, arbete, lek och fritid i förutbestämda utrymmen som klassrum, kafeterior, korridorer, lekplatser etc.
människors uppfattningar om utbildningens former och innehåll, som strukturerar deras idéer om undervisning och lärande
platsen där erfarenheter äger rum och där mening skapas - både individuellt och gemensamt
Forskning om skolsäkerhet
Finansiär:

Fysiskt:
utformning, underhåll, tillträde

Socialt:
känsla av ägarskap, rörlighet, synlighet, relationer, delaktighet


Fem faktorer
Social marginalisering
Individuell predisposition
Kulturella script
Brist i övervakning
Tillgång till vapen
Tallvik - Fysiska aspekter
Glasväggar, takhöjder
Flöden av människor
Skapande av nya "mellanrum"
elev - lärare
elev - övrig personal
personalgrupper

Hur skapar man en trygg utbildningsmiljö?
1. Om vägen till forskningsprojektet
2. Om projektets fallskola
3. Forskning om skolsäkerhet
4. Resultat från projektet
5. Slutsatser
Skolskjutningar
:
"gemensamt för dem var att de var eller kände sig marginaliserade i skolgemenskapen"
Tallvik - Mentala aspekter
Uppdragsuppfattning
Stödjande miljö
Personal till hands
Rektors roll
Tallvik - Sociala aspekter
Olika personalgrupper
Funktion - relation
Central men neutral
Socialt kitt
Att förebygga hot och våld i skolan genom hållbara relationer — en studie av lärares relationsarbete i skolans mellanrum
AFA Försäkring Projekt 2012-2014
Anneli Frelin & Jan Grannäs
Full transcript