Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Andriana Canlas.

on 11 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Amang Mapagmahal, Amang Mapaghangad
Aralin 10:
Paggunita sa Nakaraan:
"Ang matatawag kong palayaw sa akin

Ng ama ko'y itong ako'y pagliluhin;

Agawan ng sinta't panasa-nasaing,

Lumubog sa dusa't buhay ko'y makitil
Saknong 103
"Hanggang dito, Ama'y aking naririnig

Nang ang iyong ulo'y itapat sa kalis;

Ang panambitan mo't dalangin sa langit

Na ako'y maligtas sa hukbong malupit

Saknong 92
Saknong 94
Tinutop ang puso at saka nagsaysay

"Kailan," aniya, "Luha ko'y bubukal;

ng habag kay Ama at panghihinayang,

Para ng panaghoy ng nananambitan?
Saknong 99
Saknong 100
"Kung sa gunita ko'y pagkuru-kuruin

Ang pagkahulog mo sa kamay ng taksil;

Parang nakikita ang iyong narating

Parusang marahas na kalagim-lagim
Saknong 87
Saknong 89
Saknong 101
Florante at Laura:
Isang Awit
Nagkataong may dumating na Morong gerero mula sa Persya. Huminto ito sa paglalakad at naghanap ng mapagpapahingahan. Tumayo na tila estatwa, tumingala, at nagbuntung-hininga. Nang mangawit na ay umupo sa isang puno, umiyak, at nag-isip na tila ba may isang bagay na nalimutan.

Hindi na sana maghihinagpis nang ganoon ang gerero kung ibang tao ang umagaw sa kanyang kasintahan at hindi ang kanyang ama. Ayon sa kanya, kung ibang tao lang ito, dadanak ng dugo at walang sasantuhin ang kanyang mga kagamitang pandigma.

Nasa ganitong sitwasyon siya nang marinig niya ang
buntunghininga ng isang lalaking nakagapos.
Saknong 84
Gerero'y namangha nang ito'y marinig

Pinagbaling-baling sa gubat ang titig;

Nang walang makita'y hinintay umulit

'Di naman naglao't nagbagong humibik
Saknong 85
Ang bayaning Moro'y lalo nang namaang

"Sinong nananaghoy sa ganitong ilang?"

Lumapit sa dakong pinanggagalingan

Ng buntunghininga't pinakamatyagan.
Saknong 86
Inabutan niya ang ganitong hibik

"Ay, mapagkandiling amang iniibig!

Bakit ang buhay mo'y naunang napatid

Ako'y inulila sa gitna ng sakit?
Saknong 88
"At alin ang hirap na 'di ikakapit

sa iyo ng Konde adolfong malupit?

Ikaw ang salamin sa reyno ng bait

Pagbubuntunan ng ka ng malaking galit
"Katawan mo Ama'y parang namamalas

Ngayon ng bunso mong lugami sa hirap

Pinipisan-pisan at iwiniwalat

Ng pawa ring lilo't berdugong sukab

Saknong 90
"Ang nagkahiwalay na laman mo't buto

Kamay at katawang nalayo sa ulo;

Ipinaghagisan niyong mga lilo

At walang maawang maglibing ng tao

Saknong 91
"Sampu ng lingkod mo't mga kaibigan

Kung kampi sa lilo'y iyo nang kaaway;

Ang 'di nagsiayo'y natatakot namang

Bangkay mo'y ibao't maparurusahan.

Saknong 93
"Ninanasa mo pang ako'y matabunan

Ng bangkay sa gitna ng pagpapatayan;

Nang huwag mahulog sa panirang kamay

Ng Konde Adolfong higit sa halimaw

"Panalangin mo'y 'di pa nagaganap

Sa liig mo'y biglang nahulog ang tabak;

Nasnaw sa bibig mong huling pangungusap

Ang adiyos, bunso't buhay mo'y lumipas
Saknong 95
"Ay, amang-ama ko! Kung magunam-gunam

Madla mong pag-irog at pagpapalayaw;

Ipinapalaso ng kapighatian

Luha niring pusong sa mata'y nunukal.
Saknong 96
"Walang ikalawang ama ka sa lupa

Sa anak na kandong ng pag-aaruga;

Ang munting hapis kong sumungaw sa mukha

Sa habag mo'y agad nanalong ang luha.

Saknong 97
"Ang lahat ng tuwa'y natapos sakin

Sampu niring buhay ay naging hilahil;

Ama ko'y hindi malaong hihintin

Ako't sa payapang baya'y yayakapin."
Saknong 98
Sandaling natigil itong nananangis

Binigyan panahong luha'y tumagistis;

Niyong naawang Morong nakikinig

Sa habag ay halos magputok ang dibdib.
"Sa sintang inagaw at itinatangis

Dahilan ng aking luhang nagbabatis;

Yao'y nananaghoy dahil sa pag-ibig

Sa amang namatay na mapagtangkilik
"Kung ang walang patid na ibinababa

Ng mga mata ko'y sa hinayang mula;

Sa mga palayaw ni Ama't aruga

Malaking palad ko't matamis na luha.
Saknong 102
"Ngunit ang nanahang maralitang tubig

Sa mukha't dibdib kong laging dumidilig;

Kay Ama nga galing datapwa't sa bangis

Hindi sa andukha at pagtatangkilik.
Saknong 104
"May para kong anak na napanganyaya,

Ang layaw sa ama'y dusa't pawang luha?

Hindi nakalasap kahit munting tawa

Sa masintahing inang pagdaka'y nawala!"
BUOD
Nagulat ang gerero nang marinig niya ang panaghoy ni Florante. Luminga-linga siya at nang walang makita ay naghintay. 'Di nagtagal, narinig nanaman niya ang buntung-hininga. Lalo namang namangha ang gerero sapagkat walang mag-aakala na may tao sa ganoong klaseng lugar. Lumapit siya sa pinanggagalingan ng hinaing at nagmatyag.
Narinig niya ang kalungkutan ng lalaki sa pagkamatay ng pinakamamahal na ama. Ang pagkahulog nito sa kamay ng taksil na si Adolfo na naging malupit sa kanyang ama na ubod naman ng bait. Nagugunita niya kung paano pinagmalupitan at nilapastangan ng konde ang kanyang ama. Dinig na dinig ng gerero ang pagdadalamhati ni Florante.
Full transcript