Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Teories Ètiques

Unitat didàctica per 4t d'ESO
by

Pacific Nihil

on 26 July 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Teories Ètiques

Teories Ètiques
Sabem que l´´ètica és la reflexió sobre la moral, les teories ètiques són conjunts de normes que analitzen com és la moral natural per plantejar una idea concreta de com hauria de ser la ideal
Natural
Moral
Caràcter descriptiu
Caràcter imperatiu
És l'àmbit de l'ètica descriptiva, ens permet veure com són les coses i determinar quins són els conflictes morals que necessiten solució
És l'àmbit del com hauria de ser, planteja normes que permetin solucionar els conflictes de l'àmbit natural per ajudar-nos a tenir una vida bona i feliç
Correcte
èticament
Tots aquells fets que compleixen les normes de la moral
Què passa amb els que no les compleixen?
Immoral
Amoral
Ho deim dels fets que són contraris a una moral concreta
Actuar contra les normes
Que prescindeix de tota moral Falta absoluta de normes
Actuar sense conèixer les normes
Què he de fer?
Qui pot dir-me que he de fer?
Quines són les accions correctes?
Puc conèixer què està be i què he de fer?
Segons com responguin aquestes preguntes podrem classificar les diferents teories ètiques
Què he de fer?
Material
Formal
Ens diu què hem de fer per fer el bé
No ens diu què sinó com ho hem de fer
Qui pot dir-me què he de fer?
Quines són
les accions correctes?
Puc conèixer què
està bé i què he de fer?
He de fer això perquè és bo
He d'actuar com m'agradaria que actuessin tots
Autònoma
Heterònoma
Tant sols jo mateix em dono la norma
Algú altre em diu la norma
Autoritat
Teleològica
Deontològica
Aquelles accions que tenen bones conseqüències/fins. Valoració a posteriori.
Les accions són bones en sí mateixes.
Valoració a priori.
Cognitivista
NO Cognitivista
Sí, puc justificar la meva opinió moral
No, la moral és un saber emocional i no racional
Intel·lectualisme
moral
Hedonisme
Estoïcisme
Utilitarisme
Formalisme
Ètica discursiva
Només hi ha felicitat on hi ha virtut i esforç seriós, perquè la vida no és un joc
Hem de cercar algú amb qui menjar i beure abans de cercar què menjar i beure
L´ adversitat és ocasió de virtut
Les lleis no es millorarien mai si no existissin suficients persones amb sentiments morals millors que les lleis existents
Obra només segons aquella màxima que puguis voler que es converteixi, alhora, en llei universal
La moralitat es refereix a qüestions pràctiques, que poden ser decidides amb raons, a través del consens
Conèixer el bé implica fer el bé
Segons aquesta teoria el mal només pot ser amoral ja que si coneixem les normes no les incomplirem
"No hi ha homes dolents, tant sols ignorants"
Les lleis
Segons Sòcrates el caràcter just de les lleis les feia sagrades. Així doncs he d'actuar seguint les lleis si vull ser virtuós (feliç)
"Violar una llei és sempre una injustícia"
Les accions justes
Existeixen accions bones i dolentes independentment de les seves conseqüències. És possible valorar les accions a priori
"Jo dic que el que és legal, és just"
Deontològica
Heterònoma
Material
Tant sols amb esforç seriós
L'intelectualisme dóna gran importància al coneixement i per tant creu en la possibilitat de conèixer que és el bé i el mal
La virtut o felicitat s'aconsegueix amb el perfeccionament de l'esperit
Cognitivista
Cercar el plaer de forma activa
Per naturalesa intentem ser feliços i ho feim evitant les sensacions doloroses i cercant les plaenteres
"Diem que el plaer és el principi i el fi d'una vida feliç"
Material
La raó
És la única via d'accés al plaer durador. Aquesta raó és divina i universal
Cal utilitzar la raó per saber com actuar
Heterònoma
Aquelles que ens proporcionen plaer
Només seran bones aquelles accions que com a conseqüència ens beneficiïn
"Jutjem com a millors que els plaers molts dolors perquè amb ells aconseguim un plaer major"
Teleològica
Ataraxia
impertorbabilitat de l'ànima
Amb el savi càlcul de les conseqüències
Epicur creia en la capacitat que la raó té per a conèixer el bé de les nostres accions
"Ni banquets, ni gresques constants donen la felicitat"
Cognitivista
Material
Heterònoma
Teleològica
Cognitivista
Aconseguir la calma de l'esperit
Evitant la tentació dels plaers i portant una vida austera en els desitjos s'aconsegueix
Ataraxia
El logos diví
Els estoïcs creien que existeix una raó universal, una intel·ligència divina que ho controla tot

El nostre destí està determinat per aquest logos universal
Totes les coses succeeixen per un motiu
El virtuós ha d'aprendre a comprendre'l i acceptar-ho
"L'esclavitud més denigrant és la de ser esclau d'un mateix"
L'home participa de la raó universal
Es comfonen les fronteres entre Bé i Mal
Però tant sols en som una petita part, el nostre coneixement no és infinit

És més important aprendre a acceptar els fets que no valorar-los
Seguir el principi d'utilitat
"el màxim benestar per al màxim nombre de persones"
Material
entenent com a útil allò bo per a la majoria
U t i l i t a r i s m e
de l'acte
de la norma
Heterònoma
Apliquen el principi d'utilitat
de forma diferent
cas particular
conjunt de casos
el grau de felicitat
no s'ha d'actuar segons les pròpies preferències
"Hi ha una vagoneta sense control avançant per una via on hi ha lligades cinc persones que moriran si els passa per sobre.
L'espectador pot desviar la vagoneta a una via secundària, però llavors morirà una altra persona que està allà lligada.
Hauria de fer-ho?"
Dilema de la vagoneta
Teleològica
puc quantificar les conseqüències dels meus actes
Cognitivista
individu o col·lectiu?
compliré sempre amb el bé comú?
Perquè va morir
l'ase de Buridan
?
Acceptar les obligacions
Moltes vegades ens diuen que hem de fer però nosaltres no volem seguir.
"Les lleis manden sense condicions així prometen realitzar l'humanitat"
FORMAL
Cada un per sí mateix
El preu que pode arribar a tenir les persones, les seves vides i si poden tenir un equivalent
"Els éssers huans no tenen preu, no s poden intercanviar per un equivalent, sino que enen dignitat"
Autònoma
Els deures positius i negatius
Aquest text ens diu que sempre hem de fer el bé, d'una manera indirecta, els deures positius (als quals cada persona decideix fins a quin nivell complir els deures positius) i els deures negatius, de forma directa, són deures que totes les persones han de cumplir sense cap tipus d'exepció, per fer el bé.
Cada persona té una certa llibertat als deures positius però tambè té una obligació amb els deures negatius.
Deontològica
Sí, fent ús de la raó pràctica
Hi ha molts de casos en que les persones hem de fer un mal menor, per no sufrir un major, però totes les persones podem avaluar de forma racional si es pot fer una acció millor.
"Som capaços d'avaluar de forma racional les conseqüències dels nostres actes i per tant podem justificar de forma racional les nostres accions morals"
COGNITIVISTA
Les raons en el formalisme
Raó pràctica: El seu objectiu és la realitzar l'humanitat i evitar la maldad, és la que té lleis universals i incondicionals i la seva voluntat és lliure.
Raó prudencial: El seu objectiu és la cerca de la felicitat, no té lleis sino que dona consells i la seva voluntat és condicionada.
"La nostra pròpia raó és la que ens dóna lleis sobre com comportar-nos per ser persones autèntiques."
Formal
AUTÒNOMA
Són aquelles que segueixen els deures
- Deures positius (imperfectes):
Recomanen una determinada acció.
"Són correctes les accions que compleixen amb el deure per pròpia voluntat"
Deontològica
Som capaços de donar justificacions racionals
No sempre podem justificar el mal menor perquè sepre serà dolent. Sempre que se presenti un problema hem de reflexionar socialment les conseqüències de cada problema i escollir el mal menor
"Som capaços d'avaluar de forma racional les conseqüències dels nostres actes"
COGNITIVISTA
4t E
Acció heroica
- Deures negatius (perfectes):
És una prohibició. Eviten el mal i no admeten excepcions.
4t B
Les nostres normes auto-imposades
L'autonomia seria la nostra condició d'actuar sense autoritat, mentre que l'heteronomia seria quan esteim sotmesos a altre poder extern a nosaltres.
"Els éssers humans no tenen prou,no es poden intercanviar per un equivalent,sinó que tenen dignitat".
Autònoma
Actuar segons la raó pràctica
La part emocional domina la racional, la felicitat
es qualque cosa personal dominada per les situacions
que ens envolten i no les podem calcular és més important actuar de forma correcta que aconseguir la felicitat
" No s'ha de matar"
Formal
4t D
La meva raó que no estigui guiada per les meves aptències
És autònom aquella persona que dirigeix la seva vida amb normes que haurien de complir qualsevol ésser humà. En canvi, NO és autònom el que es dirigeix per les seves apetències o instints.
" ELs éssers humans no tenen preu, no es poden intercanviar per un equipament, sinó que tenen dignitat "
AUTÒNOMA
Els deures perfectes.
Deures positius
Deures imperfectes
Deures negatius
Deures perfectes
Quines són les accions correctes?
La idea principal és la diferenciació entre el tipus de deures.
"Complir els deures positius arriscant la teva pròpia vida és una acció heroica que no pot exigi-se a cap persona en concret"
DEONTOLÒGICA
No sempre és fàcil saber si el que hem fet està bé
Hem de conèixer la situació les opcions que hi ha per fer el més correcte pel bé dels altres i també de tu mateix. I segons el tipus de situació podem escollir com a menera extrema el mal menor.
" Som capaços d'avaluar de forma racional les conseqüències dels nostres actes i que per tant podem justificar de forma racional les nostres acciuons morals "
COGNITIVISTA *
Utilitzar la raó pràctica
4t A
Cercar la nostra pròpia raó,encara que no ens faci feliços.
La idea principal , hi ha una que hi ha que fer-la per molt que no mos fasin feliços.I l'altre és cercar la felicitat. La pràctica és la raó que s'expressa com un imperatiu catagòric.
" Aquestes lleis manen sense condicions; No prometen la felicitat a canvi,tan sols prometen realitzar la pròpia humanitat."
FORMAL
EVITAR EL MAL SEGUINT ELS DURES
DEURES:recomendacions per actuar correctament
aquells que ordenen que es faci una determinada acció.exemple "no mataràs
són els mes bàsics,tracten d'evitar el mal.
DEURES POSITIUS:
DEURES POSITIUS:
"compleix el seu deure més enllà del límit exigible"
jo mateix de forma lliure
jo sóc l'únic que pot dir què puc fer,puc decidir les meves pròpies lleis sense pensar amb lo personal.
Voluntat
Lliure: podem fer el que volguem
Condicionada: esteim condicionats per les accions que ens envolten
Autonomia
un èsser humà no es pot cambiar per res,perquè té dignitat.
Tan sols jo mateix seguint unes normes universalitzables
Les persones estableixen una sèrie de normes morals sense que influeixin les seves preferències sinó en el bé comú.
''Els éssers humans no tenen preu, no es poden intercanviar per un equivalent, sinó que tenen dignitat''
TIPUS DE DEURES
La idea principal és els tipus de deures que hi ha per elegir l'acció correcte. Hi ha deures positius que es mou pels sentiments i pels gusts de les persones. També hi ha deures negatius que són més exigents i prohibeixen fer les coses, per fer que tothom ho compleixi sense excuses. L'objectiu d'aquests deures és evitar el mal.
"El primer deure és no fer mal a algú altre i, tot seguit, si es pot i en la mesura que es pugui, fer-li el bé."
TELEOLÒGICA
HO PODEM FER OPTANT SEMPRE PEL MAL MENOR
Podem avaluar si una acció és correcte o incorrecte segons la persona i els sentiments que sentim cap a ell.
``Som capaços d'avaluar de forma racionalles conseqüències dels nostres actes i que per tant podem justificar de forma racional les nostres accions morals´´
COGNITIVISTA
Raó pràctica
Raó prudencial
Imperatius categòrics
Voluntat
Imperatius hipòtetics
Preferències pròpies
Hem d'utilitzar la raó per contribuir al bé comú
FORMAL
Passar del monòleg al diàleg
La tradició dialògica és molt antiga i resorgeix amb Apel i Habermas
S'intenta "posar en diàleg" l'ètica kantiana
Les persones no arribem a la veritat de forma individual sinó a través del diàleg amb altres
Formal
La realitat del discurs
La discusió sobre la correcció de les normes s'ha de fer a través del diàleg, però no un diàleg qualsevol sinó un discurs ordenat on estiguin representats tots els afectats
Participació lliure
Possibilitat de qüestionar els arguments
Llibertat d'argumentació i expressió
Absència de coacció
Autonomia de la raó
Les que s'atenen als principis del discurs
Principi d'universalització
Principi de l'ètica discursiva
Una norma serà vàlida si és desitjable que sigui extensible a tota la humanitat i les seves conseqüències són acceptables per tots els afectats
Tots els participants han de ser lliures i poder acceptar de forma autònoma les lleis extretes del discurs
Deontològica
Aplicant la racionalitat comunicativa
Racionalitat
Comunicativa
Instrumental
interessos de tots
interessos particulars
Consensos comunicatius
Pactes estratègics
Cognitivista
4t C
Som capaços de saber, que està bé i que està malament
Sempre s'ha d'optar per el mal menor, és a dir, quan tens dues situacions negatives, has de triar la menys dolenta, la que perjudiqui a menys gent. Com que no deixa de ser dolent, hauràs d'asumir les conseqüències.
És cognitivista.
Mal menor;
Mal major
Emotivisme
El sentiment i no la raó és el fonament de la moral
La virtut provoca un plaer particular, com el vici provoca en mi un dolor de tipus particular.
Material
El sentiment ens impulsa a actuar per la perspectiva del plar i el dolor
Emotivisme
passions directes
passions indirectes
Heterònoma
L´estudi de les passions independents a la raó
desig, aversió, tristessa...que depenen de forma immediata al plaer o al doors.
orgull, humiltat, amor, odi, enveja, pietat, generositat..
El sentiment
d´aprovació/rebuig
La funció dels judicis morals/normes és en els sentiments i la conducta influir i promoure accions amb ells.
Teleològica
puc quantificar les conseqüències dels meus actes
Emotivista
Sentiment particular fonament de la moral.
Els judicis morals surgeixen de les emocions.
«No és contrari a la raó preferir la destrucció de tot el món a l´ esgarrinxada
del meu dit ».La raó és i només ha de ser l'esclava de les passions,
i no pot aspirar a cap altra funció que la de servir-les i obeir-les.
Full transcript