Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ind i teksten...Gerningsmænd

No description
by

Lone Hougaard Simonsen

on 19 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ind i teksten...Gerningsmænd

Ind i teksten...
”At analysere tekster i dansk går ud på at undersøge tekstens enkeltdele i lysets af teksten som helhed, og omvendt undersøge teksten som helhed i lyset af de enkeltdele, den består af”.
(den hermeneutiske cirkel)


Ovennævnte citater (mere end) antyder handlinger og begivenheder, der forekommer senere i forløbet - hvad sker der nemlig?

ANALYSEOPGAVE:
- Find flere set up i bogen (Husk at notere hvor det står; dvs. (s. xx))

- Lav en prezi-præsentation af dem og kommentér den virkning de har

- Byg dem ind i en tidslinje (kronologisk rækkefølge) over de
handlinger og begivenheder de hører til

DELTOLKNING:
- Hvilken virkning har disse set ups i romanen?
(Christoffer og Jens)
SET UP - PAY OFF:
Personkarakteristik - Hovedpersoner
Blå bog:
De syv drenge i gruppen er Hønse, Niko, Bogense, Martin, Wilam, Benji og jeg.

ANALYSEOPGAVE:
- Skyg personerne. Når du skal skygge romanens personer, skal du notere, hver gang der står noget om personen. Det kan være udseende, væremåde, levevis – det kan også være noget, der ikke står direkte i teksten, men som du fornemmer (inddirekte). Eller noget der har med personens relation til andre at gøre.
(Husk at notere hvor det står; dvs. (s. xx))

- Lav en prezi-præsentation i form af 7 Blå-bog opslag om drengene i gruppen. Deltolkningen skal med i jeres præsentation.

DELTOLKNING:
- Hvordan er de forskellige, hvordan er de ens? Hvad kendetegner gruppen?

(Simone og Emma)

Personkarakteristik
- Bipersoner
BLÅ BOG:
En række piger går igen i relation til drengegruppen og dens handlinger. Det gælder Stork, Eva, Louise Wiedeman, Louise Vest og Merete.

ANALYSEOPGAVE:
- Skyg personerne. Når du skal skygge romanens personer, skal du notere, hver gang der står noget om personen. Det kan være udseende, væremåde, levevis – det kan også være noget, der ikke står direkte i teksten, men som du fornemmer (inddirekte). Eller noget der har med personens relation til andre at gøre. (Husk at notere hvor det står; dvs. (s. xx))

- Lav en prezi-præsentation i form af 5 Blå-bog opslag om pigerne. Deltolkning skal med i jeres præsentation

DELTOLKNING:
- Hvilke pigetyper er de? Hvordan opfattes de af drengegruppen? Spiller de nogen rolle ifht. drengegruppen?
(Hjalte og August)

Komposition
Bogens inddeling:
Bogen er inddelt i afsnittene "Folk", "Drenge", "Dyr", "Sex", "Død" og "Hemmeligheder".

ANALYSEOPGAVE:
- Lav en oversigt over, hvad der sker/kendetegner det enkelte afsnit
(Husk at notere hvor det står; dvs. (s. xx))

- Lav en prezi-præsentation, der illustrerer hovedpunkterne i afsnittene. Deltolkning skal med i jeres præsentation.

DELTOLKNING:
- Hvorfor netop de afsnits-titler og hvorfor netop den rækkefølge?

- Hvad præger opbygningen (se på kendetegnene - er de fx romantiske, uhyggelige, komiske, tragi-komiske eller bare tragiske?)
(Mikkel og Katrine)
Fortælle-forhold
En vi-fortælling?
Hvordan er historien fortalt?

ANALYSEOPGAVE:
- Hvem er fortælleren? Hvem fortæller historien? Med hvis øjne bliver historien fortalt? Ligger synsvinklen fast eller skifter den undervejs? (Husk at notere hvor det står; dvs. (s. xx))

- Lav en prezi-præsentation om romanens fortælle-forhold. Deltolkning skal indgå i jeres præsentation.

DELTOLKNING:
Hovedpersonen bruger første gang ordet "jeg" på sidste side. Hvilken virkning har det på læseren? Hvad kunne være argumenter for at benytte dette (meget sjældent anvendte) fortælletekniske kneb?

(Astrid og Martin)
Motiver
Motiv-katalog
Enhver tekst har en dybere betydning end det du umiddelbart møder på dens overflade. Hvis du ser på en tekst som et maleri er motivet/motiverne det maleriet umiddelbart forestiller. En fiktiv(opdigtet) teksts overordnede emne(r) kaldes for tekstens motiv.
Nogle af motiverne i Gerningsmænd er vold, druk, mobning, forelskelse, rygter, fordomme, sex, overgreb, død, det u(for)talte, inkompetente voksne, ..

ANALYSEOPGAVE:
- Vælg 4-6 af de ovenstående motiver, I finder fylder mest i romanen og undersøg hvordan motiverne "tegnes" i romanen. (Husk at notere hvor det står; dvs. (s. xx))

- Lav en prezi-præsentation, der skitserer disse motiver. Deltolkning skal indgå i jeres præsentation.

DELTOLKNING:
- Hvorfor netop denne sammensætning af motiver? Er der noget overemne; dvs. motiv, der står over de andre?

(Victor og Julie)
Tema
Ondskab?
Enhver tekst har en dybere betydning end det du umiddelbart møder på dens overflade. Hvis du ser på en tekst som et maleri er motivet/motiverne det maleriet umiddelbart forestiller. En fiktiv(opdigtet) teksts overordnede emne(r) kaldes for tekstens motiv. For at finde temaet derimod bliver man nødt til at spørge sig selv, HVORFOR maleren har valgt netop at male dette maleri på denne særlige måde – hvad er det han vil fortælle eller vise os? Tekstens tema er altså det teksten drejer sig om (hovedkonflikt, grundtanke, problem eller idé). Temaet udtrykker forfatterens meninger, holdninger, vurderinger, værdier og/eller følelser for det behandlede emne/motiv.

I Gerningsmænd kunne hovedtemaet være "Ondskab". Og sidetemaerne kunne være rygter og syndefald.

ANALYSEOPGAVE:
- Undersøg hvilke drengestreger og/eller ondskabsfulde gerninger drengegruppen fortager sig. (Husk at notere hvor i romanen det står (s. xx)).

- Lav en prezi-præsentation, der fortæller om hovedtemaet og sidetemaerne. Deltolkning skal indgå i jeres præsentation.

DELTOLKNING:
- Hvilke problemstillinger sætter forfatteren under lup i denne roman?
- Prøv at definere forskellen på drengestreger og ondskabsfuldheder, som I ser det.
- Hvad er det forfatteren vil fortælle eller vise os? (Hans hensigt).
(Rasmus og Amalie)


Genretræk
En roman....ja, men det er jo et vidt begreb..
Ved novelle, roman, eventyr taler vi som regel om episke genrer. Det er fortællinger med handling. Vi følger nogle personer, ved hvor de er og kan finde ud af om noget sker før, nu eller efter. Tid, sted og handling er afgørende i disse genrer. Der er imidlertid en række genretræk, der også adskiller dissse episke genrer fra hinanden og træk, der yderligere opdeler i undergenrer, fx historisk roman, ungdomsroman, erindringsroman, science-fiction-roman osv.

ANALYSEOPGAVE:
- Hvilke genretræk gør sig gældende i "Gerningsmænd"?

- Lav en prezi-præsentation, der illustrerer genretræk og gerne bud på hvilken type undergenre, der er tale om. Deltolkning skal indgå i jeres præsentation.

DELTOLKNING:
- Hvorfor har forfatteren netop valgt denne genre og disse genremæssige træk i "Gerningsmænd"? Hvordan passer det sammen med hans hensigt med bogen?

(Laura og Nicklas)
Spændingsopbygning
"Dengang alting lignede sig selv endnu" (s. 9)
"Senere gik det jo som det gik med de hunde" (s. 19)
Full transcript