Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

High Scope Yaklaşımı

No description
by

Bilge Karagöz

on 9 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of High Scope Yaklaşımı

photo (cc) by jfh686 @flickr
High Scope Yaklaşımını Tanıyalım…
High Scope Eğitim Yaklaşımı 1960’lı yılların başında ABD’de David Weikart ve meslektaşları tarafından geliştirilen bir okul öncesi eğitim yaklaşımıdır. Aslında yoksul mahallelerde yaşayan okulöncesi yaştaki çocukları gelecekte okullarında başarılı olabilecekleri şekilde hazırlama amacıyla başlatılmıştır. O yıllardan günümüze dek High/Scope eğitim uzmanları, Piaget’in kuramlarının rehberlik ettiği bu yaklaşımı geliştirmeye ve yaygınlaştırmaya devam etmişlerdir.
High Scope yaklaşımında çocukların kendi kendilerine planlayıp uyguladıkları etkinliklerden öğrendikleri anlayışı esastır. Bir diğer deyişle, High Scope Programı erken çocukluk eğitiminde “etkin öğrenme” kavramını temel alır. Etkin bir öğrenen olan çocuğun çevresi ve kendi yaşamı üzerinde bir kontrol geliştireceği ve günlük yaşamda karşılaştığı entelektüel, toplumsal, fiziksel ve duygusal sorunları kendi becerileri ve çabası ile çözebileceği kabul edilir.

High Scope
Yaklaşımının Dayandığı
Temel İlkeler

Çocukların kendi tercihlerini yapmalarına, karar alma mekanizmalarının geliştirilmesine, sorumluluk almayı öğrenmelerine, öz disiplin ve yeteneklerinin geliştirilmesine destek verilir.
En küçük çocuğun bile kendi deneyimleri sonucunda öğrenebileceği kabul edilir. Bu planlı sistematik çerceve içinde çocuğun geniş özgürlükleri vardır.
High Scope’da öğrenme sürecine önem verildiği gibi süreç sonucunda ortaya çıkan ürüne de önem verilir.
HIGH SCOPE YAKLAŞIMI
High Scope Yaklaşımında
Eğitim Ortamı
Kaliteli bir okul öncesi programında bir öğretmene 10 öğrenci olacak şekilde sınıftaki öğrenci sayısı 20’yi geçmemelidir.
Sınıf içinde çocukların ilgileri ve anahtar gelişimsel göstergeler doğrultusunda köşeler oluşturulur. Köşeler çok iyi tanımlanmış, sınırları çok iyi belirlenmiştir.
Bir köşeden diğerine düzenli bir geçiş sağlanabilmesi için fiziksel planlama titizlikle yapılmıştır.
Sınıfta yer alan bütün mobilyalar çocukların rahatlıkla kullanabilecekleri boyuttadır.
Köşelerdeki malzemeler çocukların boylarına uygun alçak raflardaki şeffaf kutularda saklanırlar.
Kutuların üstlerinde kutunun içinde ne olduğunu belli eden bir resim ve resmin altında kutuda bulunan eşyaların hangi sınıflandırmaya ait olduklarını belirten sözcükler yazılıdır.
High Scope Yaklaşımında
Müfredat
High Scope programında kaliteli bir eğitimin sağlanabilmesi icin çocukların gelişim aşamalarını temel alan bir müfredatın uygulanması gerektiği düşünülmektedir. Bu müfredat bilimsel bir kurama, araştırmalara ve uygulamalara dayanmalıdır.
High Scope kuramsal olarak Piaget’in yapılandırmacı kuramını temel almıştır. Okul öncesi çocukların özgün ihtiyaç ve yetenekleri doğrultusunda oluşturulmuş bir müfredat uygulanır.

High Scope müfredatı sekiz ana başlık altında toplanan
58 anahtar gelişimsel göstergeyi (Key Developmental Indicators) içermektedir.

Anahtar gelişimsel göstergeler küçük çocukların neleri yapabildiklerini, dünyayı nasıl algıladıklarını ve gelişmeleri için hangi deneyimlerin önemli olduğunu belirler.
Yetişkinlere, çocukları gözlerken, desteklerken, onlar için etkinlikler hazırlarken yol gösterirler.
Anahtar göstergeler çocuğun fiziksel ve toplumsal çevresiyle en etkili şekilde etkileşime girip bilgiyi yapılandırabilmesi için sahip olması gereken ön becerilerdir.

“Bilim ve Teknoloji” Alanındaki
Anahtar Gelişimsel Göstergeler
45. Gözlem:
Çocuklar kendi çevrelerindeki materyalleri ve süreci gözlemler.
46. Sınıflandırma:
Çocuklar materyalleri, olayları, hareketleri ve insanları sınıflandırırlar.
47. Deneyim
: Çocuklar kendi fikirlerini deneyerek test ederler.
48. Öngörü:
Çocuklar olacaklar hakkında öngörüde bulunurlar.


49. Sonuç çıkarma:
Çocuklar deneyimlerine ve gözlemlerine dayanarak sonuç çıkarırlar.
50. Fikirlerini paylaşma
: Çocuklar nesnelerin özellikleri ve nasıl çalıştıkları hakkındaki fikirlerini paylaşabilirler.
51. Doğal ve fiziksel dünya:
Çocuklar doğal ve fiziksel olaylarla ilgili bilgi toplarlar.
52. Araçlar ve teknoloji:
Çocuklar araçlar ve teknolojiyi keşfederek kullanmaya başlar.

High Scope Yaklaşımında
Günlük Program

High Scope programının günlük planı
planla-yap-değerlendir
sıralamasından oluşur.
Planlama Zamanı


Planlama zamanı, günün başında çocukların çalışma zamanında ne yapacaklarına karar verdikleri ve bu kararlarını öğretmenleri ve arkadaşlarıyla paylaştıkları yaklaşık 15 dakikalık bir zaman dilimidir.
Planlama zamanında her çocuk; çalışma zamanı içinde ne yapacağına kendi ilgi alanlarına göre karar verir ve belirtir. Bunu sözel veya sözel olmayan yollarla yapabilir. Bir köşeyi işaret etmek, yapacağı şeyin resmini çizmek, bir yetişkini bir nesneye veya bir yere götürmek v.s.

Çalışma Zamanı
Çalışma zamanı her çocuğun kendi planı uyarınca çalışmaya başlamasıyla başlamış olur. Günün en uzun faaliyet dönemi olan çalışma zamanı, genellikle 45-60 dakikalık bir zaman diliminde gerçekleşir.
Çocuklar çalışma zamanında istedikleri malzemeler ile çeşitli ilgi köşelerinde çalışırlar ve bu malzemelerle etkin olarak ilgilenirler.
Yapmakta oldukları şey hakkında bir yetişkin ya da arkadaşlarıyla konuşurlar.

Yetişkinler çocukların bilgiyi nasıl topladıklarını, arkadaşlarıyla nasıl ilişki kurduklarını ve problemlerini nasıl çözdüklerini gözlemlerler, sonra da problem çözme konusunda teşvik etmek, geliştirmek ve yol göstermek için çocukların etkinliklerine katılırlar.

Toplanma Zamanı
Çalışma zamanının hemen sonrasında malzemelerin ve araç gerecin yerine konması ve tamamlanmamış projelerin ortadan kaldırılması çocuklar tarafından toplanma zamanında gerçekleştirilir.
Hatırlama Zamanı
Hatırlama zamanı, planla-yap-değerlendir sürecini sona erdirir. Çocuklar çalışma zamanında neler yaptıklarını anlatarak bu süreci gerçekleştirirler. Çocuklar yaptıklarının resmini çizebilir, yaptıklarını şarkı, pandomim ile anlatabilirler, bir maket
ya da model oluşturabilirler.
Küçük Grup Zamanı
Küçük grup zamanı içinde her öğretmen kendisinin planladığı ve sunduğu bir faaliyetle
ilgili olarak çalışmak üzere küçük bir grupla toplanır. Malzemeleri öğretmen seçip
sunmakla birlikte, her çocuk bu malzemelerle kendi isteği ve düşüncesi doğrultusunda
çalışır ve kendi kişisel ürününü oluşturur.

Büyük Grup Zamanı
Büyük grup zamanı, tüm grubun önemli bilgiler paylaşıp büyük bir grup halinde yapılmaya uygun olan, 10-15 dakika boyunca oyunlar oynamak, şarkı söylemek, hareket ve müzik aktivitelerine katılmak, hikaye anlatma etkinliklerini gerçekleştirmek, grup tartışmaları yapmak ve projeler oluşturmak, önemli haber ve duyuruları paylaşmak
gibi etkinliklere katılmak için bir araya geldikleri zaman dilimidir.

Açık Hava Faaliyetleri Zamanı
Çocukların bahçeye çıkarak çeşitli oyunlar
oynadıkları, koşarak, tırmanarak, sallanarak,
ürünerek, araştırmalar yaparak fiziksel olarak etkin oldukları zaman dilimidir. Çocuklar içeride oynadıkları oyunları, daha geniş bir ortamda, doğal çevrelerini ve o an yaşadıkları bölgeyi tanıyarak, değişen hava koşullarını ve mevsimleri yaşayarak sürdürürler.


TEŞEKKÜRLER...
Full transcript