Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bisa ng Paggamit ng Filipino Bilang Midyum ng Pagtuturo sa A

No description
by

Aella Potestades

on 14 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bisa ng Paggamit ng Filipino Bilang Midyum ng Pagtuturo sa A

A Tested Scheme for Creating the Filipino Science Vocabulary
isang tesorong gawa ni Dr. Bienvenido Lumbera
naglalahad ng mga paraan ng pagsasalin ng mga siyentipkong termino tungo sa lenggwaheng Filipino


halimbawa:
dagitab (electricity) + balani (magnet)
= dagbalani (electromagnet)
MGA KAUGNAY NA LITERATURA AT PAG-AARAL
inuugnay ang mga naunang pag-aaral o mga aklat at iba pang reperensiya sa sariling saliksik
Introduksyon ng
Pananaliksik

Literaturang Banyaga
1.
Inang Wika at Depinisyon nito
Statistics Canada (2014): ang lingua franca ang unang wikang natutunan, naintindihan, at isinalita ng bata at kaya pa rin hanggang ngayon.
Bisa ng Paggamit ng Filipino Bilang Midyum ng Pagtuturo sa Asignaturang Agham ng mga Estudyante ng Unibersidad ng
Sto. Tomas Gamit ang Terminong 'Selday' Batay sa Tesoro ni
Dr. Bienvenido Miranda

Kaya nga ba ng gumawa ng bokabularyong siyentipiko gamit ang
wikang Filipino
?
Kung makagawa man ng bokabularyong pang-Agham sa wikang Filipino,
magiging epektibo ba ito sa pagtuturo
?
isang pananaliksik nina Tamayo, Jacinto, Torres, at Papasin
PANIMULA
KALIGIRAN NG PAG-AARAL
BATAYANG

KONSEPTWAL
PAGLALAHAD NG SULIRANIN
PAGHIHINUHA
KAHALAGAHAN NG PAG-AARAL
SAKLAW AT LIMITASYON
KAHULUGAN NG MGA KATAWAGAN
sa parte ng pananaliksik na ito,
ginamit ng mga mananaliksik paraang "general-to-specific"
upang malahad ang mga nakalap na impormasyon.
Banyagang Pag-aaral
Lokal na Literatura
EO 210: simula ikatlong grado ay gagamitin ang wikang Ingles bilang midyum ng pagtuturo ng ibang piling asignatura
1935: bagong konstitusyon ukol sa pagyabong ng bokabularyong siyentipiko
KUNG MAYROONG BOKABULARYONG PANG-AGHAM SA WIKANG FILIPINO........
BAKIT HINDI ITO GINAGAMIT?
ang walang-katapusang debate tungkol sa midyum ng pagtuturo: Ingles o Filipino
Rabin (1968), pagsasalin upang magamit ang mga salita ng ibang wika
Creating the Filipino Science Vocabulary ni Lumbera (1992)
Ano ang inang wika?
bilingualismo?
Mayroon bang mga pagkukulang ang wikang Ingles?
Nahihirapan bang umintindi ng Filipino jargons na pang-Agham ang mga mag-aaral?
Maaari bang gamitin ang Filipino bilang midyum ng Agham sa UST?
Anong mas epektibo: Ingles o Filipino?
Mas magiging mabisa ang pagtuturo ng mga kursong pang-Agham kung gagamitin ang wikang Filipino!
pokus: estudyante at guro
pokus sa paksa:
mas epektibong wika sa pagtuturo ng Agham sa UST
panayam at sarbey mula sa tatlong (3) estudyante ng UST na kumukuha ng kursong pang-agham at sila'y may natural na hilig dito
ipinapaliwanag mga terminong ginamit sa papel na maaaring di pamilyar sa lahat
globalisasyon
code-switching
wikang Filipino
EO 210
intelektwalisasyon
midyum ng pagtuturo
asignaturang Agham
2.
Kahalagahan ng Inang Wika sa Edukasyon
UNESCO et. al (1953-2015): ang inang wika ay dapat gamitin sa edukasyon sapagkat: (1) tagumpay ng bata; (2) makikilahok ang mga magulang; (3) mga batang taga-probinsiya ay mas tumatagal sa pag-aaral
Ball (2014): "Mas natututo ang estudyante kung inang wika nila ang ginagamit sa pag-aaral."
1.
Importansya ng Wikang Filipino sa Edukasyon
Garcia (n.d.): PGMA ang nagpalit ng batang ng pagtuturo mula Filipino tungo Ingles
Hornedo (2004): Kapag ginamit ang wika natin sa agham, magkakaroon ng wikang siyentipiko
: "Bagamat Ingles ang babasahin, ay sa Filipino nagpapaliwanag" (mga guro o propesor)
2.
Ang Kakapusan at Kakulangan ng Wikang Ingles sa Entablado ng Edukasyon at Globalisasyon
Lumbera (2003): Globalisasyon ay plano ng mga kapitalista ng mga Kanluranin
Makbanan (2008): Nakaaabala lamang ang Ingles sa pagkatuto ng mag-aaral
3.
Wikang Filipino: Mas Madaling Intindihin ng mga Mag-aaral
Cadsawan (2013): Filipino > Ingles dahil mas mapapaliwag ng mga guro
Ignacio (2008): -estudyante
: mas naunawaan ang mga aralin at naipapahayag ang saloobin kapag ang gamit na wika ay wikang Filipino
Lokal na Pag-aaral
1.
Pagsasalin para sa Pagkabuo ng Bokabularyong Agham
Perdigon (2004): Mayaman ang wikang Filipino at kayang bumuo ng mga eksperto ng bagong salita [Agham]
Tejido (2008): Sa pagsasalin, matututunan mahalin ang sariling wika
Lumbera (1992): Mga paraan ng pagsasalin ng mga siyentipikong termino
2.
Pagsasanay ng mga Guro tungo sa Pagturo ng Agham Gamit ang Wikang Filipino
Hafalla (2008): "Ang mga guro'y produkto lamang ng lumang sistema ng edukasyon"
Sevilla (2008): Paghanda at paghubog sa mga guro ang posibleng solusyon
Hornedo (2004): "Bigyan ng pagkakataon ang mga guro upang magkamit ng kasanayan sa paggamit ng wika upang maituro ang kani-kanilang mga disiplina."
3.
Pagtuturo ng Agham Gamit ang Filipino Bilang Midyum ng Pagtuturo
Hafalla (2008): "Sa kuro-kuro ng iba ay 'di na magpapahiwalay ang Ingles at Agham ngunit kailangang gamitin ang sariling wika sa larangan ng Agham upang magdulot ng matinding pagkamamamayang Filipino."
Sevilla (2008): .....bibilis ang pagkabuo ng isang kulturang siyentipiko sa ating bayan at lalaki ang pakinabang ng bayan sa siyensiya at teknolohiya.
Yanga (2008): Tanggap na ng maraming siyentista ang paggamit ng Filipino sa pagtuturo at pagsusulat ng Agham. Ito'y nagdudulot ng mahusay at mabilis na pagunawa sa mga asignaturang siyentipiko at teknikal.
PAMAMARAAN NG PANANALIKSIK
PAMAMARAAN
KALAHOK SA PAG-AARAL
LOKASYON NG PAG-AARAL
INSTRUMENTASYON NG PAG-AARAL
MGA HAKBANG SA PAGLIKOM NG DATOS
STATISTIKAL NA PAGLALAPAT
PRESENTASYON, PAGSURI, AT PAGPAPAKAHULUGAN NG MGA DATOS
PAGBUBUOD, KONKLUSYON, AT REKOMENDASYON
PAGBUBUOD
KONKLUSYON
REKOMENDASYON
Nakuhang Key Term o Mahalagang Termino
Nakakuha ng Tamang Sagot: Cell
Kaya mo ba kapag
gamit ang wikang Filipino
sa pag-aaral ng Agham?
Aangat ba ang estado ng edukasyon sa Pilipinas kapag gamit ang Filipino?
Kailangan ba Ingles para
matamo ang globalisasyon?
• Layuning maipakita ang pagiging epektibo ng paggamit ng wikang Filipino bilang midyum ng pagtuturo sa
asignaturang Agham para sa mga magaaral na nasa unang taon ng kolehiyo sa kumukuha ng kursong pang-
agham sa Unibersidad ng Santo Tomas ngayong semestre.
• Ang pamamaraan ng pananaliksik ay deskriptib. Dalawang paraan ang ginamit upang makalikom ng datos —
sarbey at panayam.
• Ang naging resulta sa paraan ng sarbey ay sa tatlong (3) respondenteng estudyanteng kumukuha ng pang-
agham na kurso, bawat isa (1 o 33.3%) ay umani ng limampung porsyento (50%) sa unang katanungan sa
palatanungan. Sa ikalawa ay tatlo (3 o 100%) ang nakakuha ng tiyak na sagot.
• Ang naging resulta naman ng panayam ay ang tatlong (3 o 100%) respondante ay pare-pareho ang mga kasagutan sa mga katanungan sa panayam.
Ang punong konklusyon ng mga mananaliksik ay ang wikang Filipino ay maaaring mabisa sa mga magaaral na kumukuha ng kursong pang-agham ngunit ang wikang Ingles ang pinili ng aming mga respondante sa kadahilanang sa wikang ito sila mas bihasa sapagkat kinalakihan na nila ang pagaaral ng ito ang gamit kumpara sa wikang Filipino.
deskriptib o palarawan
inuugnay ang relasyon sa paniniwala na mas epektibo ang wikang filipino sa pagturo ng Agham laban sa wikang ingles
itinutukoy kung ilan, paano at bakit sila napili
ang mga respondante ay may natural na hilig sa Agham at sila'y may kinukuhang kurso nay kaugnayan sa Agham
ang mga respondante ay mga estudyante ng UST ngayong ikalawang semester
pook na padadaraasan ng pag aaral at kung saan makukuha ang mga datos
ang pag aaral ay isinagawa sa UST
nakapokus sa mga pakuldad na mayroong kahusayan sa Agham
Kolehiyo ng Narsing
Kolehiyo ng Agham
Pakuldad ng Parmasya
inilalarawan ang paraang ginamit ng pananaliksik sa pangangalap ng datos
pagawa ng talatanungan o questionnaire
panayam o interbyu
pagkalap ng datos mula sa silid aklatan
%= f/n x 100
kung saan:
%=bahagdan
f=bilang ng sumagot
n=kabuuang bilang ng mga respondante
100= konstant
Isa pang konklusyon na ibinalangkas ng mga mananaliksik ay ang mga propesor o ang nagtuturo ng asignaturang Agham ang siyang nararapat na maging dalubhasa sa pagtuturo sa wikang Filipino upang maimpluwensyahan o mapukaw ng mga ito ang kanilang mga estudyante kaugnay ang wika.
Para sa mga propesor o guro na nagtuturo ng asignaturang Agham, mas palawakin pa ang kaalaman sa wikang Filipino upang makapagturo gamit ito.
Para sa mga magaaral na kumukha ng kursong pang-agham, mas matutong gumamit ng wikang Filipino sa pagaaral upang matandaan ng mas mabuti ang aralin at para makapagisip sila ng intelektwal.
Para sa pamahalaan, pagtuunan ng pansin ang paggamit ng wikang Filipino bilang midyum nga pagtuturo sa mga paaralang pang-elementarya at kalaunan, iba pang mga intitusyon para sa mas komprehensibong edukasyon.
Para sa mga susunod at iba pang mananaliksik, subukang palawigin ang pag-aaral na ito upang mas mabigyang atensyon ang potensyal ng wikang Filipino bilang epektibong midyum sa pagtuturo ng asignaturang Agham. Subalit tandaang huwag ring ibaliwala ang kahalagahan ng Ingles bagkus ito ang pangkalahatang wika.
1. Ang Bilingualismo at epekto nito sa Kabataang Nag-aaral
• Bialystok (2001): “dahil sa pagka-inosente ng mga batang mag-aaral ng Bilingualism, hindi nila alam ang integridad ng wastong paraan sa paggamit ng dalawang wika. Ang isang isip ay katumbas lamang ay isang wika.”
• Rosenthal (1996),” Ang Ingles ay isang uri ng wika kung saan ang pagbigkas at pagbaybay ng mga salita ay hindi direktang magkaugnay. Kaya’t ang mga tao o estudyanteng may inang wikang maponetika, tulad ng mga Pilipino ay maaaring mahirapan sa lengguwaheng Ingles.

2. Mga bansang laganap ang Bilingualismo
• Stroud (2009):
Mga bansang naapektuhan ng wikang pang-kolonyal:
-Mozambique — sinakop ng Portugal at inakalang dalawa ang kanilang lenggwahe matapos ang matagal na pananakop.
-Corsica — sinakop ng Pransya at muntikan ng tuluyang mawala ang "Corsican Language"

• Bialystok, McBride-Chang, at Luk (2005): mula sa 70 na respondanteng edad 5-6 na taong gulang English-Cantonese bilingual halos kalahati nito ay halatang hirap na makipag-usap o masabi ang kanyang nais gamit ang parehong Cantonese o Ingles.
Full transcript