Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

MELLearn 2010

MELLearn konferencia, 2010. április 27.
by

János Horváth Cz.

on 24 June 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of MELLearn 2010

TÁMOP-4.1.2-08/2/B/KMR-2009-0002 A szakmai pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok kialakítása Stratégia Taktika Fejlesztési feladatok A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) projektjavaslata olyan szolgáltatásközpontú hálózat kialakítását célozta meg, mely a magas szakmai minőség mellett az életen át tartó tanulás stratégiáihoz igazodva illeszkedik a szakmai pedagógusképzés - közgazdasági, műszaki, művészeti és egészségügyi képzési terület – sajátosságaihoz. A korszerű info-kommunikációs technikák (IKT) támogatásával kialakítandó hálózati szolgáltatások a szakmai pedagógusképzés számára tegyék lehetővé a szakmai pedagógusképzés európai jó gyakorlatainak bemutatását, a hallgatók gyakorlati képzésének tartalmi és szervezési támogatását, a képzésben részt vevő oktatók és más közreműködők regionális és országos szintű felkészítését. I. II. a pedagógusképző intézmények regionális szolgáltató és kutatóközpontjának kialakítása - a hálózati együttműködés a pedagógusképző intézmények regionális központjai között országos szolgáltató és kutatóhálózat létrehozásában részvétel együttműködés a gyakorlatra jelentkező hallgatók és a közoktatási, szakképzési gyakorlóhelyek párosítására és elosztására alkalmas adatbázisok és informatikai alkalmazások fejlesztésében együttműködés a közoktatási intézményekben a gyakorlatot vezető mentorok kiválasztására és felkészítésére vonatkozó módszertan kidolgozásában, a régióközpont szolgáltatási területén a mentorképzés megszervezése, indítása, minőségbiztosítása, a képzett mentorokról regionális nyilvántartás vezetése Dr. Benedek András, APPI MPT 2010. 04. 29-30. A szakmai pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózat kialakítása
Várható eredmények A projekt keretében olyan „új szolgáltatási és képzési termékek” jönnek létre, amelyek a szakmai pedagógusképzés tényleges továbbfejlesztési igényein alapulnak, e területeken létező „piaci rés” betöltését szolgálják, adaptivitásuknak köszönhetően pedig lehetővé teszik a változó, újabb és újabb kihívásokat jelentő változásokra való reagálást. A fejlesztések eredményeként várhatóan növekszik a közép-magyarországi régió felsőoktatási potenciálja, a BME és a szakmai pedagógusképzés reputációja, a szakmai pedagógusképzés hálózati keretrendszerének kiépítésével várható szakképzési intézményi és hallgatói aktivitás, elégedettség növekedése. BME / APPI sajátosságok, I. BME / APPI sajátosságok, II. Az APPI perspektivikusan betöltheti a szakmai tanárképzési módszertani szolgáltató központ szerepét, a “best practice” elvének megfelelően meggyőző és adekvát megoldásokat valósíthat meg és módszertani támogatást nyújthat a szakmai tanárképzésben érintett egyetemek, főiskolák számára. Előrehaladott tevékenység folyik az APPI keretében a Moodle e-learning keretrendszer bevezetésére, amelynek tapasztalatai fontosak az oktatók önálló tanulási-, és a saját tanítási gyakorlatukban alkalmazható IKT-val támogatott tanítási lehetőségek kiszélesítésében, meghonosításában. Az APPI élenjáró gyakorlatot folytat az oktatás-innováció és a nyitott távoktatási, információs és kommunikációs technológiával segített tanulás (e-learning), valamint az egyéb nem konvencionális módszereket alkalmazó innovatív képzések területén a projektek kezdeményezésével, koordinálásával, ilyen tartalmú kutatási-fejlesztési tevékenység végzésével. Ehhez természetes módon kötődik az egész életen át tartó tanulás okán az egyetem felnőttképzési tevékenységével kapcsolatos feladatok ellátása, amelyek tapasztalatai jól hasznosíthatók a szakmai pedagógus továbbképzésekben, kiemelten a szakirányú képzésekben. A projekt számszerűsíthető eredményei 1 országos hálózat tagjának számító regionális pedagógusképző központ létrehozása;
a KMR-ből minimálisan 120 fő, a konvergencia régiókból 30 fő oktató, kutató;
a KMR-ből 150 fő, konvergencia régiókból 40 fő pedagógusképzésben részt vevő hallgató bekapcsolódása a hálózatba;
a központ által koordinált 4 tanfolyam megvalósulása;
20 fő szaktárgy-pedagógiai oktató továbbképzésen való részvétele; a regionális központ keretei között 30 szakképző intézmény együttműködése;
5 kifejlesztett módszertan, modul, tanterv;
a hálózat keretei között kifejlesztett 4 féle IKT alapú szolgáltatás;
a program keretében a gyakorlati helyekre kiközvetített 90%-os pedagógus hallgatói arány TÁMOP-4.1.2-08/2/B/KMR/-2009-0002
2009. november 27-i projekt nyitó Projektszervezet létrehozása Munkacsoportok (projekt team-ek) "Projekt termékek" meghatározása Informatikai team: tudásbázisba kerülő információk összegyűjtése Hálózati koordináció team: részvétel más projektfejlesztések rendezvényein (például Budapest, Győr, Pécs, Debrecen) Minőségügyi team: minőségbiztosítási rendszerek Képzési programfejlesztések team: 5 kompetencia alapú képzési program Időarányos megvalósítások és eredmények Szabóné Dr. Berki Éva, APPI Partneri hálózat Budapesti Corvinus Egyetem Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Műszaki Főiskola Dunaújvárosi Főiskola ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MNME) Széchenyi István Egyetem (SZIE) Szinház és Filmművészeti Egyetem (SZFE) Dél-Budai Szakképző Központ Nagykanizsa és térsége TISZK Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. PETRIK TISZK SZILY TISZK Magyar Szakképzési Társaság Magyar Tartalomipari Szövetség Konzorciumi partnerek MELLearN Egyesület Közoktatási Vezetők Képzéséért Oktatási és Nevelésfejlesztési Alapítvány Szabad Iskolákért Alapítvány az interkulturális oktatáshoz, a sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatására való érzékenyítéshez kapcsolódó pedagógiai módszerek fejlesztése a pedagógusképzésben, illetve a szakirányú és egyéb továbbképzésben - az oktatói munka feltételrendszerének javítása IV. az egyes tanári mesterképzésekben azonos szakmai tanári szakképzettséget nyújtó intézmények oktatói fórumainak és egyeztetett képzési dokumentumainak létrehozása a felsőoktatásban a pedagógusképzésben foglalkoztatott oktatók felkészítése a kompetencia alapú pedagógiai munkára a központok regionális minőségbiztosítási rendszerének kiépítése III. Partneri hálózat Szinház és Filmművészeti Egyetem (SZFE) Széchenyi István Egyetem (SZIE) Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MNME) Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet Dunaújvárosi Főiskola ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Budapesti Műszaki Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Corvinus Egyetem Magyar Tartalomipari Szövetség Dél-Budai Szakképző Központ Magyar Szakképzési Társaság Nagykanizsa és térsége TISZK Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. PETRIK TISZK http://pszk.appi.bme.hu/ Kapcsolatok http://appi.bme.hu/tamop2009/ Köszönöm a figyelmet! Dr. Benedek András
{benedek.a@eik.bme.hu} Szabóné Dr. Berki Éva
{berki.e@eik.bme.hu} http://pszk.appi.bme.hu/
Full transcript