Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pagsulat Teknikal

No description
by

Jeffrey Villareal

on 31 March 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pagsulat Teknikal

Simulain upang maging mabisa ang klasipikasyon: Ang Pagpapasok ng Depinisyon sa Ulat Pagsulat Teknikal Pagbasa at Pagsulat sa
Iba't-ibang disiplina
(Batayang Aklat sa Filipino 2)
akda nina:
Dr. Ernesto B. Aban
Dr. Reynaldo J. Cruz (Example ng Memordum)
Republic of the Philippines
OFFICE OF THE PRESIDENT
COMMISSION ON HIGHER EDUCATION

MEMORANDUM MULA SA TAGAPANGULO

PARA SA: Lahat ng kinauukulan

PAKSA: IKA-4 NA PAMBANSANG SEMINAR-WORKSHOP SA ARTISTIKONG DIMENSYON AT LAPIT SA PAGTUTURO NG WIKA AT PANITIKANG FILIPINO SA AGOSTO 21-23, 2000 SA MIRIAM COLLEGE, QUEZON CITY

PETSA: June 23, 2000

Alinsunod sa mga probisyon ng Akta Republika Bilang 7722, Kinikilalang "Higher Education Act of 1994", ipinagbibigay-alam sa lahat na ang tanggapang ito ay sumasang-ayon at sumusuporta sa gawaing ito. Kalakip nito ang mga kaukulang dokumento para sa inyong kaalaman at nararapat na pagsasagawa.

ESTER ALBANO GARCIA
A. Memorandum
Tinatawag na memo o paabot ulat, karaniwang maikli at may tiyak na mensahe na maaaring nagpapabatid ng mahalagang mensahe, nagtatanong, may hinihinging bagay o transaksyon.
B. Adyenda ng Pulong: Pag-uusapan o Tatalakayin
Isang sulatin din na karaniwang ginagawa ng mga kapisanan o organisasyon na karaniwang may mga buwanang pulong o miting batay sa napagkasunduan ng mga pinuno.
C. Katitikan o Minits ng Pulong
Ito ay pabuod ng mga pinag-uusapan o tinalakay sa nakaraang pulong batay sa adyenda.
D. Paanyaya sa isang Kapulungan o Seminar o gawain
Sa pamamagitan nito ay nabibigyan ng kaukulang aksyon o solusyon ang isang hangarin o proyekto.
E. Taunang Ulat ng Isang Kompanya
Ang taunang ulat ay isang sulatin na karaniwang ginagawa ng mga kompanya tulad ng bangko, Insurance Company, mga kooperatiba at iba pa.
F. Proposal/Pagbabalak na Gawain
Ang sulating ito ay makatutulong sa papasakatuparan ng balak na proyekto na nais isagawa.
Teknik sa pasulat na siyentipiko at teknikal: •Depinisyon - Kailangan ang pagbibigay ng depinisyon kung gumagamit ang ulat ng mga katawagang teknikal na hindi pamilyar sa mga mambabasa o kung ginagamit sa isang tanging paraan ang mga karaniwang katawagan. Kategorya ng pagsulat na teknikal: Mga Batayang Simulain sa Pagsulat ng Ulat at Teknik sa Paglalahad 1. Maingat na Pagpaplano
Nangangailangan ang pagpaplano ng maingat na pag-iisip at pag-aaral. Bilang isang prosesong pangkaisipan, kailangan sa gawaing pagsulat ang maseselang gawain isipam. Ayon kay Nancy Arapoff(1967) "Ang proseso ng pagkatutong sumulat ay proseso din ng pagkatutong mag-isip ng malinaw."
Pamamaraang Pangkaisipan sa Pagsulat:
a.Pagtanaw sa mga maaaring maging salik ng problema
b.Pagkilala sa mga salik na may kaugnayan
c.Pagpipili roon sa mga malapit na nauugnay sa problema
d.Pagsasaayos ng mga salik sa isipan na lohikal sa plano
4. Kaisahan, kaugnayan at diin
Nagtagtaglay ng tatlong katangian ang mahusay na ulat:
a.Kaisahan - nangangahulugan ng isang ideya o paksa sa isang pangungusap, talata komposisyon at walang sangkap na hindi makatutulong sa pagpapahayag ng ideya o paksa.
b.Kaugnayan - nangangahulugan ng pagkakaugnay ng mga pangungusap. Dapat ang pangungusap ay magkakalapit sa ugnayan.
c.Diin - nangangahulugang pagbibigay ng karapat-dapat na pagkilala sa mga mahahalaga at di-malilimutang kaisipan.
Depinisyon Iba-'t-ibang Anyo ng mga Sulatin Kalikasan ng Pagsulat Teknikal Ang teknikal na pagsulat ay isang talastasan na ang pangunahing layunin ay magpahatid ng isang natatanging mensahe para sa isa o mga tiyak na kinauukulan o mambabasa. Maanyo ang paglalahad nito at may paksang maagham o teknikal na ginagamitan ng mga teknikal na bokabularyo, talahanayan o tables, graph at mga bilang o figures para sa tekstwal na talakayan. Diskripsyon ng Proseso Ang proseso ay isang serye ng mga hakbang para sa pagsasagawa ng anumang bagay. Sa pagpapakita ng hakbang ng isang proseso, dapat na ipakita ang panlahat na pananawa sa pamamaraan upang makita ng mambabasaabf pagkakaugnay-ugnay sa isa't-isa ng mga hakbang at ng buong proseso. pahina 88-105 ng Pagsulat Teknikal Ang Depinisyon sa pagsulat na teknikal: 1. Ang pagsulat na teknikal ay pagsulat sa mga paksang teknikal na inuugnay sa agham at teknolohiya.

2. Taglay nito ang mga sangkap na tulad ng maka-agham at teknikal na talasalitaan, paggamit ng mga pantulong na grap, mga guhit at mga kumbensyonal na pormula ng mga ulat.

3. Ang pagsulat na teknikal ay imparsyal o walang pagkiling, at ang pagiging obhitibo o pagkamalayunin, sa pagpapahatid ng wasto at malinaw na impormasyon; at kawalan ng pagtatangkang humikayat ng damdamin.

4. Ito ay gumagamit ng paraan ng pagpapahayag tulad ng depinisyon, klasipikasyon, diskripsyong mekanismo at diskripsyong proseso. Layunin sa Pagsulat na Teknikal May iba't-iba ring dahilan o layunin tulad ng mga sumusunod: Una, Maglahad ng mahahalagang data, o impormasyon para sa isang tiyak na gawain o pasiya.
Ikalawa, Mag-ulat ng isang pag-aaral o pagsusuri at ang karampatang implikasyon para sa kaukulang aksyon o pasiya.
Pangatlo, Ang mayaman paktwal na data at istatistiks mula sa sulatin teknikal ay imbak ng mga impormasyong maaaring magsilbing patnubay o pananaw sa hinaharap.
Pang-apat, Makahikayat at maka-impluwensiya sa mga pagpapasiya sa pamamagitan ng paglalahad ng mga kompanya o institusyon
Panlima, Sa pamamagitan ng sulatin teknikal, nagpapalawak ito ng kaalaman sa mga mambabasa o mag-aaral tungkol sa kalikasan at kakanyahan nito para sa hinaharap. Bukod dito, maaaring may iba pa ring mga dahilan lalo na sa mga mag-aaral: 1. Matugunan ang pangagailangan ng disiplinang pinag-aaralan.

2. Magkaroon ng kaalaman sa paggawa ng iba't-ibang uri ng sulatin teknikal, lalo na sa kahalagahan ng nilalaman, at mga anyo.

3. Makita ang pagkakaiba nito sa iba't-ibang istilo ng pagsulat. 1. Tuwirang komunikasyon - sinusulat ang mga ito patungo sa tiyak na padadalhang tao o "entity" upang matamo ang ninanais na layunin.
Ilang halimbawa:
Teknikal na ulat
Proposal
Liham
Panuto
2. Pangmadlang komunikasyon - inilalaan ang mga lathalaing teknikal para sa ityak na larangan ng agham at teknolohiya ngunit hindi tiyakang tinutukoy ang mga partikular na indibidwal o samahang gagawa ng aksyon. Mga Batayang Teknik sa Pagsulat Teknikal I.Uri ng Depinisyon: A.Pormal na Depinisyon Tatlong bahagi:
1.Katawagan - ang pangkat na kinabibilangan ng sailtang bibigyan ng depinisyon
2.Kaurian o Genus - ang uri o pangkat na kinabibilangan ng katawagan.
3.Kaibahan - bahagi ng depinisyon na nagpapahayag ng mga kakaibang katangian o katawagan, na nagbubukod dito sa iba pang salitang nasassangkop sa katulad na uri.
Halimbawa:
KatawaganKaurian o GenusKaibahan
Ang tatsulokay isang pantay na anyona napapaligiran ng tatlong tuwid na
guhit na may tatlong sulok.
B.Di-pormal Dapat isaalang-alang sa paglikha ng isang depinisyon:
1. Gumamit ng mga payak na katawagan. Iwasan ang paggamit ng mga di-kilalang salita na lalo lamang magpapahirap sa pag-unawa at maaaring makalito sa mambabasa.
2. Kung binibigyang kahulugan ang isang pangngalan, dapat ng pangngalan din ang kasunod ng salitang ay.
3. Sa pagpapakahulugan sa isang katawagan, iwasang ulitin o gamiting muli ang katawagang ito o alinmang hinango rito.
4. Huwag ipasok ang katawagang ipinaliliwanag sa isang uring napakalawak o napakakitid.
Ang solong pangungusap na depinisyon ay kalimitan siyang nagsisilbing paksang pangungusap para sa isang malawak na pagpapaliwanag ng paksa.
Paraan ng Paglinang ng Depinisyon:
1. Detalye - Maaaring linawin ang isang katawagan sa pagdaragdag ng mga kaugnayan na katangian.
2. Paghahalimbawa o kalagayan - Mga panlahat na kalagayan lalo na ang mga basal na depinisyon na nagiging tahas kung may kasamang ilustrasyon o mga guhit.
3. Paghahambing, pagtatambis o pagtutulad - Sa pagtatambis, ipinauunawa sa mambabasa ang isang panibagong ideya sa paghahambing nito sa iba pang ideya. Sa paggamit ng taliwas na salita, ipinakikita ang pagkakaiba ng ideya upang maging malinaw ito.
4. Implikasyon o salitang hango - Pinapalawak ang depinisyon dahil ipinaliliwanag ang orihinal na ideya o katawagan, bagama't hindi ito gaanong sapat, nakatutulong din sa paglilinaw ng ilustrasyon.
Maaaring ilagay ang depinisyon sa mga sumusunod:
1. Sa loob ng Teksto
Kung ang mga katawagang ipinaliliwanag ay hindi gaanong marami, at ang mga kasingkahulugan ay sapat nang makapagpalinaw sa kahulugan.
2. Sa Putnut
Kung babasahin ang ulat ng magkakahalong pangkat ng mga mambabasa na ang ilan sa kanila ay nakakalam at ng ilan naman ay hindi nakakikilala ng mga salitang ginagamit,
3. Sa isang seksyon ng panimula
Kung ang pagpasok ng napakaraming depinisyon sa teksto ay makasasagabal sa pag-unawa at makalilito sa mambabasa sa tunay na kahulugan ng pakasang pinag-uusapan.
Klasipikasyon o Pag-uuri - ay isang pamaraang proseso ng paghahati ng mga materyales sa iba't-ibang uri. Kasama rin dito ang pagpapangkat-pangkat sa magkakatulad na yunit.
1. Uriin palagi ayon sa isang batayang makapagtuturo sa isang katangiang taglay ng kaurian.
2. Ang batayan ng klasipikasyon ay higit na makapagpapatibay sa layuning dapat na uriin ang materyales.
3. Hindi dapat na magpatong ang klasipikasyon. Tiyaking bawat uri ay kakaiba at hiwalay sa karamihan.
4. Pangalanan ang iba't-ibang uri ayon sa isang nabanggit na batayan.
Diskripsyon ng Mekanismo Ang mekanismo ay katipunan ng mga bahaging maaaring ilipat kahit saan man batay sa isang permanenteng balangkas sa isang permanenteng balangkas, at ginawa upang magpakita ng bisa. Ginawa ang mekanismo upang: 1.Makapagbigay ng lakas na higit doon sa kinakailangan para malampasan ang "frictional" at "dynamic" na pangangailangan ng mismong mekanismo
2.Makalikha ng nais na galaw ng mga bahagi
Maaaring isama ng manunulat ang pagtatalakay sa pamamagitan ng: 1. Hiwalay na seksyon sa panimula
2. Doon sa mga tiyak na bahagi kung saan ito kinakailangan
Isang mungkahing paraan ng pagbuo ng paksa ng isang diskripsyon ng proseso ang sumusunod: I. Panimula
A. Depinisyon ng Proseso
B. Layunin
II. Mga ginamit na hilaw na materyales
III. Mga ginamit na kasangkapan
IV. Diskripsyon ng Proseso
A. Unang hakbang
B. Ikalawang hakbang
C. At iba pa
V. Kongklusyon
2. Pag-aangkop sa mambabasa
Ang ulat ay dapat iangkop sa pangangailangan ng mambabasa, sa kanyang mga layunin sa pagbasa ng ulat; kung paano niya magagamit ang ulat, ang mga kakailangangin niya sa ulat gayon ang mga pansariling salik.
3. Payak na Pananalita at Istilo
Dapat na maging payak ang mga salitang gagamitin sa ulat. Iwasan ang paggamit ng mga salitang paminsan-minsan lamang naririnig o mabasa.
5. Kaanyuang Nakakatawag Pansin
Dapat na nakakatawag pansin ang ulat. Mahalaga ang unang impresyon kaya dapat matupad ang mga pangunahing pangagailangan.
6. Pagkamakalayunin sa Pagsulat ng Ulat
Ang mga rekomendasyon at mungkahi ay dapat na ibatay sa mga konklusyong nabuo pagkatapos ng isang maingat na pagsusuri at interpretasyon ng mga datos. Dapat na tumimo ang ulat sa isip ng mambabasa at hindi sa damdamin nito.
Maaaring matamo ang hindi makapersonal na ulat sa pamamagitan ng mga sumusunod: 1. Pagkaltas sa mga panghalip na ako, ikaw, tayo at kita.
2. Paggamit ng tinig balintiyak upang mailagay diin sa paksa ng ulat sa halip sa mga taong gumawa ng ulat.
3. Paggamit ng ikatlong panahunan.
Full transcript