Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Cechy państwa totalitarnego

Nauki o państwie i polityce
by

Dominika Goplana

on 31 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Cechy państwa totalitarnego

Cechy państwa totalitarnego
Totalitaryzm
Totalitaryzm- z jakimi pojęciami się kojarzy?
"Totalitaryzm to wizja państwa, w którym jedynym podmiotem jest samo państwo, a człowiek jest zredukowany do funkcji lub cząstki pańtwa, będąc w całości państwu podporządkowany, zarówno w wymiarze horyzontalnym (życie społeczne),jak i wertykalnym (religia lub jej brak). "

Cechy systemu totalitarnego:
autokratyzm
powszechna indoktrynacja za pomocą centralnie kierowanej propagandy
militaryzacja życia publicznego w imię podniesienia skuteczności rządzenia
kontrola życia politycznego, osobistego i intelektualnego- ingerencja we wszystkie jego dziedziny (kontrola postaw, zachowań, poglądów, stosunków wewnątrz rodziny)
całkowite podporządkowanie społeczeństwa przez wprowadzenie systemu kontroli policyjnej opartego na terrorze

Cechy systemu totalitarnego :
kult wodza
dominacja interesu państwa nad interesem jednostki
prymat polityki nad prawem
reżim polityczny
ujednolicenie form życia społecznego
rozbudowany system donosicielstwa
nieufność wobec więzi społecznych kształtujących się poza kontrolą władzy, niszczenie lub poddawanie ich pełnej kontroli
utopijne cele, np. stworzenie "nowego człowieka" i "nowego ładu"
Totalitarne systemy polityczne:
Bibliografia:
1) P. Jaroszyński, "Co to jest totalitaryzm?", wyd. Katolicki Uniwersytet Lubelski, [str. 17 - 28]

2) M. Zmierczak, S. Wronkowska "Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie", wyd. PWN, [str. 67-70; 196-203]

3) Norman Davies Cechy państwa totalitarnego w "Europa. Rozprawa Historyka z Historią"

4) http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/4010281/totalitaryzm.html
autokratyzm
despotyzm
tyrania
dyktatura
propaganda
indoktrynacja
komunizm
nazizm
Definicja totalitaryzmu
1) (łaciński totalis - cały, całkowity), forma sprawowania rządów, a zarazem uzasadniająca ją teoria, która polega na całkowitym podporządkowaniu, jednostki i wszelkich przejawów życia społecznego władzy państwowej;Władza w takim ustroju sprawowana jest poza wszelką kontrolą prawną, w stosunkach międzynarodowych państwo totalitarne dąży do stałego rozszerzania stref swoich wpływów.
2) system rządów (oraz wspierająca go ideologia) charakterystyczny dla XX-wiecznych państw, w których ambicje modernizacyjne i mocarstwowe szły w parze z rozczarowaniem do demokracji, jej kryzysem lub niedostatkiem; jest uważany za skrajną i specyficzną postać rządów autorytarnych
3) system monopartyjny, przyjmujący ideologię, będącą podstawą organizacji państwa, podporządkowanie tej partii wszystkich sfer życia publicznego: władzę ustawodawczą, wykonawczą, sądowniczą, środki masowego przekazu, system edukacji, sztukę, urząd cenzury, gospodarkę, wojsko i policję (rozbudowywanie struktur tajnej policji i siatki agentów), ponadto zinstytucjonalizowany terror
manipulacja
„Totalitaryzm nie zmierza do despotycznego panowania nad ludźmi, ale do stworzenia takiego systemu, w którym ludzie będą zbędni. „ Hannah Arendt

„Państwa totalitarne to rodzaj teokracji, w których kasty rządzące przypisują sobie boską nieomylność” George Orwell

Przyczyny powstania państw totalitarnych:
kryzys demokracji,
dostrzeżenia wad ustroju
słaba kultura polityczna ludności interesem jednostki
ruch socjalistyczny dążący do „równości społecznej”
społeczna apatia wywołana klęską wojenną i upokorzeniami państwa po traktatach pokojowych (III Rzesza)

nieograniczony zakres władzy do podejmowania decyzji politycznych
terror na ogromną skalę przy pomocy tajnej policji;
wyraźnie zdefiniowany wróg wewnętrzny i zewnętrzny;
scentralizowane sterowanie gosodarką
sterowane poparcie społeczne
zmonopolizowanie władzy państwowej , która jest skupiona w rękach jednej partii, delegalizacja lub likwidacja opozycji
psychologia nienawiści: kreowanie i podsycanie nienawiści do np. "wrogów ludu", "kułaków", "żydokomuny"
Cechy systemu totlitarnego:
Dominika Dominiak
autor:
faszyzm
maoizm
nazizm
stalinizm
komunizm
”Państwo jako żywy duch istnieje bezwzględnie tylko jako pewna zorganizowana całość zróżnicowana na poszczególne funkcje, które wychodzą z jednego pojęcia rozumnej woli. To państwo określa, jaką rolę każdy człowiek ma w państwie do spełnienia, czyli w ogóle do spełnienia w całym życiu, gdyż całe życie ludzkie ma być podporządkowane państwu”
Full transcript