Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Statsskick

shc andreas ekstrom
by

Andreas Ekström

on 19 May 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Statsskick

Statsskick Presidentialism Väljare Väljer Presidenten Utser Regering Administrerar Ministrar och departement Lagstiftande församling USA Presidenten Kongressen Innehar den verkställande makten Utses i formella val - formellt av elektorer Väljs vart 4:e år Leder statsmakten och utser nyckelpersoner Kan bara avsättas genom riksrättegång Presidenten kan inte avsättas kongressen
och kongressen kan inte avsätta presidenten Presidenten är ÖB men kongressen måste godkänna krigsinsatser. Kongressen besämmer över statskassan Veto att stoppa lagstiftning Vad är presidentstyre Presidenten är statschef Presidenten har den verkställande makten och använ.der den makt som direktval ger honom/henne Styr tillsammans med en lagstiftande församling. Detta utesluter cermoniella presidenter och självutnämnda diktatorer Tre sätt för presidenten att utöva makt Att göra upp med Washington Att vända sig till allmänheten Att agera internationellt Smart maktdelning Presidenten Kongressen Högsta domstolen Parlamentarism Väljare Väljer Parlament Utser och kan avsätta Premiärminister
Statsminister Utser Regering Administrerar Ministerier och departement Statsöverhuvud Utnämner formellt Tre huvuddrag: De styrande partierna kommer ur parlamentet

Den versktällande makten är kollegial och antar formen av en regering och statsministern är den främste ibland likar

Regeringschefen och regeringen kontrolleras av parlamentet och kan avsättas genom ett misstroendevotum

Annan kontroll förekommer ex. KU i Sverige Regeringstyper Enpartiregering
Koalitionsregering Regeringarna har alltid mycket makt Olika sätta att styra Kollegial regeringstyp Regeringen bestämmer politiken ihop
ex. Sverige Premiärministerstyre Premiärministern är den dominerande gestalten ex. Tyskland Ministerstyre Ministrarna fattar viktiga beslut inom sina områden ex Italien Den verkställande makten
Full transcript