Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

İsviçre Eğitim Sistemi

No description
by

Ayse Karacam

on 11 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of İsviçre Eğitim Sistemi

Genel Olarak Eğitim Sistemi
İsviçre federal bir devlettir,
Türkiye’deki gibi Milli Eğitim Bakanlığı yoktur.
19 kanton ve 6 yarı kantonun bağlı olduğu konfederasyon tarafından yönetilmektedir.
Her kantonun eğitim sistemi birbirinden farklıdır.
İsviçre genelinde 25 ayrı eğitim sistemi vardır.
Bir yılda 38 hafta eğitim verilir.
Zorunlu eğitime başlangıç yılı 6’dır ve öğrenciler üniforma giyerler.
Okullar 15 Ekim’de başlayıp, 15 Ağustos’ta biter.
Not sistemi yoktur. 1-6 arası iyi olarak adlandırılır.
Tüm kantonlarda İngilizce zorunlu derstir.
Sınıf geçme, ana dil, yabancı dil ve matematik başarısına bağlıdır.
Ortaöğretim kantonlara göre değişmekle birlikte en az 3 en çok 5 yılı kapsamaktadır. Üç farklı okul tipi bulunmaktadır;
Realschule:
Bu okullarda öğrenciler genellikle iyi bir genel kültür edinir ve meslekler hakkında bilgi sahibi olur. Realschule’yi bitiren öğrenciler genellikle zanaat ve endüstri alanında bir meslek edinir.
Sekundarschule:
Bu okullarda öğrencilere genel kültür kazandırılır, iyi dereceyle bitirenler Diplommittelschule’ye gidebilir.
Bezirkschule:
en fazla yetenek, bilgi ve başarı isteyen okul çeşididir. Hem meslek öğrenmek isteyenleri hem de liseye gitmek isteyenleri hazırlayan bir okuldur. Zorunlu derslerin yanında seçmeli ders görürler. Mezun olanlar endüstri, ticaret, zanaat alanında çalışırlar. Yüksek başarı gösterenler liseye devam ederler.

Ortaöğretim II Kademe
Ortaöğretim II kademe zorunlu eğitim süresinin ardından gelen ilk devredir.
Liseler 2-4 yıllıktır.
Mesleki formasyona liselerde öğrencilerin 2/3’ü katılmaktadır.
Mezun olanlar federal beceri diploması almaya hak kazanırlar ve üniversitelerin mesleki eğitim veren bölümlerine girebilmek için olgunluk sınavını geçmeleri gerekir.
Olgunluk okulları, liselerle üniversiteler arasında bir köprü oluşturan eğitim kurumlarıdır.
Amaçları öğrencileri üniversite giriş sınavına (olgunluk sınavına) hazırlamaktır.
Ortaöğretim II kademe genel ve meslek liselerinden oluşur ve süreleri 3 ile 5 yıl arasında değişir.
Ortaöğretim II kademe eğitim programında; dil (yabancı dil olarak İspanyolca), matematik, plastik sanatlar, müzik-beden eğitim, sosyal ve kültürel eğitim, doğa bilimleri, din dersleri bulunmaktadır.
Yükseköğretim
Üniversite bünyesinde çeşitli fakülte ve yüksekokullar bulunmaktadır.
Liseyi (gymnasium) bitirenler, üniversite veya teknik yüksekokullara gitmektedir.
Üniversite bünyesinde yüksek kademede öğretmen yetiştiren okullar da bulunmaktadır.
Üniversite sonrası yetişkinlerin kendilerini yenileme ve yetiştirme imkânları da vardır.
Üniversiteler Bern’de bulunan Federal Eğitim ve Bilim kurulunca desteklenmektedir.
Üniversitelerin bünyesinde öğrenim süreleri 3-4 yıl olan çeşitli meslek yüksekokulları da bulunur.
Yükseköğretim, yüksekokul üniversitelerinde (kanton üniversiteleri, federal branşlardaki teknik yüksekokullar) yapılır.
Özel Eğitim
Özel Eğitim kurumları bulundukları kantonların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yönetilir.
Görme, işitme, zihinsel engelli, davranış bozuklukları ve öğrenme güçlükleri olan öğrencilere okul öncesi, ilk ve orta öğretim düzeyinde eğitim sağlanır.
Okul öncesi düzeyinde 100 özel eğitim merkezi bulunmaktadır.
Çocuğun ailesi ile yapılan ortak bir toplantı sonucunda, uzman kişilerden oluşan bir kurul tarafından, çocuğun özel eğitim kurumlarına gitmesine kararlaştırılır.
Toplantı sonucunda özel eğitime muhtaç çocuk:
yalnız engelli öğrencilere yönelik eğitim ve öğretim veren okullara ya da
kaynaştırma sisteminin uygulandığı okullara yönlendirilir.

Okul Yönetimi
Üniversite ve yüksekokullarda “Yöneticilik Eğitimi” görüp eğitim kurumlarının nasıl yönetilebileceğini öğrenen kişiler müdür olabilmektedir.
Eğitim Yönetimi Parlamentosu: Eğitim yönetiminden sorumludur ve her okulda bulunur.
Okul müdürü; aile ile iş birliği içinde, demokratik kurallarla okulu yönetme konusunda kantonlara ve merkezi hükümete sorumludurlar.

Öğretmen Yetiştirme
Upper secondary level” da başlar, mesleki programlarla devam eder.
İhtiyaçlar doğrultusunda hizmet içi eğitim

Mesleğe başlamadan önce,
Alan bilgisi
Pedagojik formasyon
Genel kültür konularında yeterli seviyeye gelmektedir.

TEŞEKKÜRLER!
İsviçre Eğitim Sistemi
Ayşe Karaçam - Elanur Kara
Okul Sisteminin Yapısı ve Eğitim Basamakarı
Okul Öncesi Eğitim
Okul öncesi eğitim kantonlara göre değişmekle birlikte en az 1 en çok 3 yılı kapsamaktadır.
Zorunlu olmamasına rağmen her çocuğun gitmesi için teşvik edilir.
Anaokulların sorumluluğu bulundukları bölgenin okul yönetimine bağlıdır.

Zorunlu Eğitim
İlkokul kantonlara göre değişmekle birlikte en az 4 en çok 6 yılı kapsamaktadır.
Zorunlu ortaöğretim 1. Kademenin sonuna kadardır.
Zorunlu eğitimin 1. Kademesi olan ilkokulda, öğrencilerin dikkate dayalı düşünme ve öğrenme eğitimleri tamamlanmakta, karakter oluşumu ve bedensel yetenekleri geliştirilmektedir.
Düzenli ve küçük sınıflar olarak ikiye ayrılmaktadır.
Düzenli sınıflarda eğitimini normal olarak sürdürebilenler,
Küçük sınıflarda ise uyum problemi olanlar bulunmaktadır.

1)
Kantonlar Arası Müşterek Çalışma ve Okul Koordinasyonu
Zürih Üniversitesi:
Zürih, İsviçre’nin en kalabalık şehri ve iki önemli üniversiteye ev sahipliği yapıyor.
Bunlar;
Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü (Dünya sıralamasında, ilk 20’de bulunuyor, aynı zamanda Albert Einstein’ın mezun olduğu üniversite)
Zürih Üniversitesi (ilk 55’te.)

Cenevre Üniversitesi:
Şehrin en büyük üniversitesi.
Dünya sıralamasında en iyi eğitim veren ilk 60 üniversitenin içerisinde yer almaktadır.
Kalvinizm akımının başladığı yerdir.

Lozan Üniversitesi:
Şu günlerde “yapay beyin projesi”ile dikkatleri üzerine çekmiş olan Lozan Üniversitesi dünyanın en iyi 300 üniversitesi arasında.
İsviçre’nin öğrenci şehri olarak bilinen Lozan şehrinde yer almaktadır.


Yetişkin Eğitimi
Örgün eğitim kurumları
Yetişkinlere yönelik kurum ve örgütler
Her düzeydeki yetişkinler için yenilenen ve geliştirilen, teşvik edici imkanlar

Eğitim Yönetimi
Eğitim Bakanlığı:
Eğitim çalışmaları 26 kanton tarafından yürütülür.
Her kantonda eğitim uygulamalarında farklılıklar vardır.
Federal devlet, kantonları desteklemek ve denetlemekle görevlidir.
Eğitim konusunda yetkili birimler: Devlet, Kantonlar

Eğitim Sorumlulukları(Yetki ve Çalışma Alanları)
Federal Devlet:
Çeşitli bilim dallarıyla ilgili eğitim ve araştırma
Mesleki eğitim
Eğitimin gelişmesine yönelik program ve planlar
Kantonlara maddi yardım
Öğrenci burslarının planlanması
Lise olgunluk sınavlarının düzenlenmesi/uygulanması
Kantonlarda resmi ve özel okulların denetimi


Kantonlar:
Zorunlu eğitim konusunda düzenlemeler
Öğretim planları
Öğretimin araç ve gereçleri
Okul disiplini
Her kantonda eğitimle ilgili çalışmalar ve uygulamalar farklı olsa da ülkenin genel felsefesine, tarihine, toplumsal yapısına ve geleceğine yönelik ortak hareket edilmektedir.
Kantonlar arasında çalışmaları düzenlemek ve eşgüdümü sağlamak amacıyla 3 temel örgüt vardır:
1)Kantonlar arası müşterek çalışma ve okul koordinasyonu
2)EDK (Kanton Eğitim Müdürleri Konferans Teşkilatı)
3)Bölge konferans toplantıları
2)
EDK (Kanton Eğitim Müdürleri Konferans Teşkilatı)
1965 yılında kuruldu.
Her kantonun okullar, öğretmenler, ders programları, eğitim planlamaları ve geliştirilmesi konusunda iş birliğini sağlar.

3)
Bölge Konferans Toplantıları
26 kanton= 4 konferans bölgesi
Her kantonun ülke genelinde belirtilen temel ilke ve hedeflere uygun eğitim öğretimi gerçekleştirmesi amacıyla konferans toplantıları gerçekleştirilir.

Eğitim Finansmanı
Her kantondaki eğitim yönetimi ve finansal destek Eğitim Bakanlıklarının görevidir.
Her düzeydeki okula burs yardımı Eğitim Bakanlıkları ile sağlanır.
Full transcript