Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Skillnaden mellan I och U länder

No description
by

Hanna Klintskär

on 10 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Skillnaden mellan I och U länder

Energi i I och U länder
Skillnaden mellan I och U länder
Vad är ett I och U land och vad har det med energi och göra? Skillnaden mellan ett i och u land är kan man säga att I-länder är mer industaliserade och mer "utbildad" än vad U-länderna är. U-länder är oftast fattiga länder med hög existensminimum som menas med att den genomsnittliga summan av pengar i landet är för låg för att kunna klara av tillgodose behovet av mat och kläder i tillräcklig omfattning.
I-ländernas Stora energi förbrukning leder till stora utsläpp och 80 % av utsläppen av växthusgaser står i-länderna för.Det genomsnittliga utsläppet av koldioxid per person och år i ett i-land är ca 10 ton och i ett u-land ca 2.5 ton. Även fast det är i-länder som har mest utsläpp är det u-länderna som drabbas hårdast.
I-Länderna använder ofta fosila bränslen och begränsade resuser för att värma up sina hus medans U-länderna använder sig av bio energi alltså ved för att kunna elda upp värmen till deras hus. Tillslut kommer det fossila bränslet att ta slut och många personer håller redan på att utveckla energikällor de kan tjäna pengar på.
En annan stor skillnad är hur mycket energi som länderna använder både när det gäller människor och energi inslag. Ofta på grund av ländernas utveckling och ekonomiska läge. Tillexempel Inden som är ett NIC land alltså både I och U land använder ungefär 4 158 kWh per person per år medans Giganten nordamerika har hela 48 674 kWh per år alltså 1170% mer än indien.
U-ländernas höga existensminimum beror på energin. Vi i sverige har vatten kraft och kärnkraft som är de stora energi källorna. Vi har också kraft och värmeverk som i stor del är våran värmeenergi källa. Men en av de stora skillnaderna är nog vattenverken. Som renar vårt dricksvatten och ser till så vi inte blir sjuka något som de i U länder ofta blir och ofta är en stor dödsorsak.
Alltså filmens mening var för att få lite mer försstålse hur stor skillnad det kan vara när det gäller energi tillgångar och energi förbrukning i och u länder.
Energi är en självklarhet för oss. Det kommer ut ström från våra utag så vi kan ladda våra mobiler och Glödlamporna som lyser upp våra hus. Allt finns redan där, det är en självklarhet för oss . Det finns el till operationer och bensin till ambulanser och brandbilar.
En studie i Bangladesh tyder på att 100 barn skulle räddas varje dag om moderna former av energiproduktion kom till de icke-elektrifierade byarna.
Alltså det jag ville säga med det här är att självklarheter för oss inte är självklarheter för andra också att världens energi förbrukning måste radikalt ändras och de icke-elektrifierade delarna av världen måste få energi för att kunna utvecklas. Vi i I-länderna måste minska energi förbruknigen och komma på nya ider om energi försörjningen.


Av HannaKlintskär
SLUT
Det flesta U-länder har rikligt med förnybara energikällor , bland annat solenergi , vindkraft , geotermisk energi och biomassa. samt förmågan att tillverka relativt arbetsintensiva system . Genom att utveckla dessa energikällor i U-länderna kan de minska sitt beroende av olja och naturgas och skapa energikällor som är mindre sårbara för prishöjningar .
I många fall kan dessa investeringar vara billigare än fossila bränslen energisystem och göra så att u-länderna får en stabil energi källa som leder till att de också har tillräkligt mycket energi för att klara av en hel dag utan avbrott.
Full transcript