Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Suomen kielen ominaispiirteet

No description
by

Emil Sinkkilä

on 16 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Suomen kielen ominaispiirteet

Suomen rakenteelliset peruspiirteet
Muita suomen kielen muista kielistä erottavia piirteitä ovat esimerkiksi vokaalisointu, astevaihtelu sekä nominien suvuttomuus.
Muuta suomen kielestä
Suomen kieli eroaa myös esimerkiksi englannista sanojen painotuksessa. Suomessa sanan paino on aina ensimmäisellä tavulla.

Suomen kielen murteet voidaan jakaa karkeasti länsi- sekä itämurteisiin. Nämä voidaan jakaa lisäksi moniin alaryhmiin. Yhteensä suomen kielessä on seitsemän murreryhmää.
Suomen rakenteelliset peruspiirteet
Suomen kieleen katsotaan kuuluvan 21 äännettä, mikä on hiukan vähemmän kuin muissa Euroopan kielissä.

Suomen kielen perusperiaate on liittää pääte tai tunnus sanavartalon perään. Uuden sanan voi luoda myös sanan kannan jäljessä sijaitsevalla johtimella, esimerkiksi suuri -> suuruus.

Tyypillistä suomen kielelle on, että siinä ei ole montaa s:n kaltaista äännettä. Tämän vuoksi suomalaiselle voi olla haastavaa tuottaa venäjän kielen suhuäänteitä.
Suomen kielen ominaispiirteet
Yleistä suomen kielestä
Suomi on kielikunnaltaan uralilainen kieli. Kieliryhmältään se on suomalais-ugrilainen kieli joita ovat muun muassa suomen- ,viron- ,karjalan- ,unkarin- ja saamelaiskielet.

Suomen puhujia on noin 5 miljoonaa. Se on maailman 124. puhutuin kieli.

Lähimpiä suomen sukukieliä kutsutaan itämerensuomalaisiksi kieliksi. Näistä suurimmat ovat suomi (noin viisi miljoonaa puhujaa) ja viro (noin miljoona puhujaa).


Vokaalisointu tarkoittaa, että suomalaisissa sanoissa ei esiinny sekä takavokaaleja (a, o, u) että etuvokaaleja (ä, ö, y) yhtä aikaa lukuun ottamatta poikkeusta "olympialaiset".
Murteiden lisäksi on vielä slangia eli sosiaalista murretta
Yleisesti slangi tarkoittaa kielimuotoa, joka ei ole paikallismurre eikä erikoisalan kieltä vaan jonkin sosiaalisen ryhmän oma kielimuoto

Esimerkiksi ikätovereiden tai harrastuskavereiden kielimuoto
Lähteet:
- Wikipedia
- users.edu.turku.fi/artlin/fennet/ suomen_kielen_ominaispiirteet.html
- Äidinkielen käsikirja
- www.kotus.fi
rakenteelliset
peruspiirtet
Suomen
Esimerkki astevaihtelusta on pata - padan, tupa - tuvan. Koska suomen kielessä ei ole kieliopillista sukua, sanat ovat suvuttomia, toisin kuin vaikkapa saksassa (der, die, das) tai ruotsissa (en, ett).
Astevaihtelu tarkoittaa sanansisäisten konsonanttien vaihtelua. Se on useimpien itämerensuomalaisten kielten ilmiö.
"It is raining"(engalnti) tai "Det regnar"
(ruotsi) eli suomeksi "sataa". Suomen kielessä ei tarvita välttämättä subjektia , vaan voidaan käyttää pelkkää predikaattia.
Moni kieli vaatii lauseisiinsa subjektin
Kaikissa kielissä on tarpeellista ilmaista havaintoja. Tähän käytetään yleisesti niin kutsuttua eksistentiaalilausetta, eli jossakin on jotakin. Englannissa tarvitaan muodollinen- ja sisällöllinen paikanmäärite. "There is a cat on the table" (pöydällä on kissa) kun taas suomessa pärjää vain sisällöllisellä paikanmääritteellä "pöydällä on kissa".
Muuta suomen kielestä
Full transcript