Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ANKIN

No description
by

Khanh Vu

on 2 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ANKIN

Brainstorm
"Mind Mapping" Method
1. Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp
2. Tính chất vật lí
4. Điều chế
5. Ứng dụng
3. Tính chất hóa học
Điều chế
MAde By KhANH VU
Ankin
1. Định Nghĩa

Ankin là những hiđrocacbon mạch hở trong phân tử có một liên kết ba C≡C.
1. Đồng đẳng.
CTCT của AnKin :
CnH2n-2
( n>1).

VD : C2H2 : HC≡CH
C3H4 : HC≡C−CH3

2. Đồng phân
- Hai chất đầu dãy (C2H2, C3H4) ko có đồng phân ankin. Các ankin từ C4H6 trở lên có đồng phân vị trí liên kết ba, từ C5H8 còn có đồng phân mạch cacbon
- Ankin ko có đồng phân hình học.
3. Danh Pháp
Danh pháp thường
: Tên gốc
ankyl + axetilen

Danh pháp quốc tế
: Tên ankan tương ứng, đổi đuôi
an
thành đuôi
in
có thêm số chỉ vị trí liên kết ba khi cần thiết.

VD : C2H2 : Etin (Axetilen)
C3H4 : Propin ( Metylaxetilen)
- Giữa các đồng phân mạch cacbon thì đồng phân mạch nhánh có nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy thấp hơn đồng phân mạch thẳng; đồng phân có liên kết ba đầu mạch có nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy thấp hơn đồng phân có liên kết ba giữa mạch.
- Nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy của các ankin cao hơn ankan và anken tương ứng.

Tính chất vật lý
1
2
3
4
5
Tính chất hóa học
1. Phản ứng cộng
2. Phản ứng thế bằng ion kim loại
3. Phản ứng oxi hóa
Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn
Làm mất màu dung dịch thuốc tím
- Trong phòng thí nghiệm:
- Trong công nghiệp:
Axetilen được sản xuất chủ yếu từ metan
Ứng dụng

- Khối lượng phân tử tăng thì nhiệt độ sôi tăng.
- Về tính tan, các ankin hầu như không tan trong nước, tan tốt trong các dung môi hữu cơ ít phân cực.
.com/Khanhvu1324
Mr.K~ Apple
@khanhvu1324
Thank you
for watching!
Full transcript