Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

3-r helberiin het medregshil

No description
by

Ц. Энхгэрэл

on 24 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 3-r helberiin het medregshil

3-р хэлбэрийн
Хэт мэдрэгших урвал

3-р хэлбэрийн
хэт мэдрэгших урвал
Дархан бүрдлийн өвчин үүсэх механизм
Ийлдсийн өвчин
Дархан бүрдэл хуримтлагдах
Дархан бүрдэл хуримтлагдах хүчин зүйлс
Дархан бүрдлийн өвчин буюу 3-р хэлбэрийн хэт мэдрэгших урвал нь архаг халдвар,дархлаа зохицуулгын алдагдал,залгиур эс,хавсаргын дутмагшлын улмаас дархан бүрдэл эдэд тунан хавсарга болон үрэвслийн эсийн оролцоотой эдийн гэмтэл үүсэхийг хэлнэ.
Дархан бүрдлийн
өвчин
Персистент халдвар
Архаг,ужиг халдвар ба эсрэгбиеийн дутмагшлын үед дархан бүрдлүүд удаан хугацаагаар үүсч эдэд хуримтлагдана.
Аутоиммун өвчин
Ауто-эсрэг бие байнга үүсэх нь цусанд дархан бүрдэл ихсэх тутам дархан бүрдлийг зайлуулах тогтолцоо алдагдаж дархан бүрдэл эдэд тунана.
Антиген амьсгалын замаар орсноос үүсэх дархан бүрдлийн өвчин
Энэ эмгэгийн үед амьсгалын замаар орсон антигентай өвөрмөц эсрэгбие холбогдон салст бүрхэвчийн дор дархан бүрдлийн хурмтлал үүснэ.
Үүсэх механизм
Дархан бүрдэлтэй хавсарга холбогдон
С5а С3а
чөлөөлөгдөнө. Эдгээриийн нөлөөгөөр ШМЭ Базофил Тромбоцит эсийг цочроож, FcR-оор шууд харилцан үйлчлэлцэн цусны судасны хананд үйлчлэх медиаторыг ялгаралтыг ихэсэж,
С5а
нь эдгээр эсүүдийн
хемотаксисын
хүчин зүйл болно.
Эдгээр медиаторууд
эндотелийн агшилтыг үүсгэн,нэвчимтгий чанарыг ихэсгэн, дархан бүрдлүүд судасны ханан дээр нь сууж
тунах нөхцлийг бүрдүүлнэ.
Энэ нь тромбоцит эсийн бөөгнөрөх,хавсарга идэвхжих нөхцлийг бүрдүүлнэ.
Нейтрофил эсүүд хемотаксисийн хүчин зүйлийн үйлчлэлээр үрэвслийн голомтод ирж дархан бүрдлийг залгих оролдлого хийх боловч судасны хананд бэхлэгдсэн учир залгиж чадалгүй шууд экзоцитозын замаар
лизосомын
ферментээ гадагшлуулна.
Ингэснээр эдэд хурмтлагдсан дархан бүрдэл нейтрофилтай FcR-ээрээ нягт холбогдсон учир фермент нь тухайн газраа очиж чадалгүй орчин тойрныхоо
эд эсийг гэмтээдэг.
Энэ нь эргэлдэгч дархан бүрдэл судасны хананд тунаж,судасны нэвчилт ихэссэнээс үүсэх түгээмэл эмгэг юм. Эргэлдэгч дархан бүрдэл артерийн судасны хана, бөөрний түүдгэнцэр, үений уутанд хурмитлагддаг учир эмнэлзүйд судасны үрэвсэл /васкулит/ ,гломерулонефрит, артрит зэрэг шинж илэрдэг.
Антигены илүүдэлтэй үед жижиг хэмжээтэй дархан бүрдэл үүсч мононукляр эсэд залгигдахгүй цусанд удаан хугацаагаар эргэлддэг.
Дархан бүрдэл хавсаргыг холбон бөөрний түүдгэнцрийн суурийн мембран,хялгасан судсанд тунаснаар ийлдсийн өвчин үүсдэг
Харин эсрэгбиеүүд нийлэгших-н хэрээр дархан бүрдлийн хэмжээ томорч богино хугацаанд биеэс зайлуулагдах боломжтой болдог
Хавсаргын С3b ээр хучигдсан
дархан бүрдэл
мононукляр эсийн C3bR рецептор
эритроцитийн CR1 рецептор
-оор хоргүйждэг
Залгиур эсүүд опсонины рецептороор дамжуулж залгидаг
Эритроцит дархан бүрдлийг холбон цусаар зөөгдөн элэг, дэлүүнд очиж, тэнд байрших эрхтний макрофаг дархан бүрдлийг залгина.
Ингэхдээ дархан бүрдлийг CR1 тэй хамт залгидаг учир эритроцитийн зөөвөрлөх чадвар буурдаг.
Гломерулонефрит
Эсрэг биеийн изотипийн нөлөөгөөр өөр эсрэгбиеэр үүссэн дархан бүрдэл эритроцит, залгиур эстэй харилцах чадвар адилгүй байдаг
Залгиур эсийн дутмагшил- дархан бүрдэл их хэмжээгээр байнга үүсэх нь мононукляр залгиур эсийн үйл ажиллагаа туйлдах ба бөөрний түүдгэнцэрт тунах нөхцөлийг бүрдүүлнэ
Хавсаргын дутмагшил- энэ үед дархан бүрдэл зайлуулах үйл буурна.
Антиген ба эсрэг биеийн хими шинж чанар- мөн нөлөөлж болох бөгөөд (+) цэнэгтэй дархан бүрдлүүд (-) цэнэгтэй түүдгэнцрийн суурийн мембраны эстэй нэгдэх боломжтой
Гемодинамикийн онцлогтой холбоотой- бөөрний түүдгэнцэр ба үений судсанд гидростатик даралтын нөлөөгөөр сийвэн хялгасан судасны ханаар шүүрч шээс ба үений шингэн үүснэ.
АУС-337
Д.Дэлгэрцэцэг
О.Дөлгөөн
Ц.Нарангарав
Ц.Энхгэрэл
Full transcript