Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Belirsizliğe Tahammülsüzlük

No description
by

Yasemin Abayhan

on 22 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Belirsizliğe Tahammülsüzlük

Belirsizliğe Tahammülsüzlük
Toplumda Belirsizliğe Tahammülsüzlüğü Ölçmek:Belirsizlikten Kaçinma Indeksi
-IBM çalışması
Belirsizliğe Tahammülsüzlük ve Sağlik/Mutluluk
The End
Haftaya kadar belirsizliğe tahammülsüzlüğün Türk kültüründeki göstergelerini içeren ödevinizi sisteme yüklüyorsunuz...:)
Dakiklik
Belirsizliğe tahammülsüzlük!
-Belirsizliğe tahammülsüzlük kavramı March'dan alınmıştır.
-Amerikan şirketlerinde ilk defa kullanılır.
-Belirsizlikle baş etmek--> tüm kurumlar açısından önemlidir!


Aşırı belirsizlik baş edilemez kaygı yaratır.
Tüm toplumlar bu kaygiyi hafifletmek için bazi yollara başvururlar.
Teknoloji
Hukuk ve sosyal kurallar
Din
-En ilkelinden en gelişmişine kadar tüm teknoloji ürünleri doğa tarafından ortaya konan belirsizlikleri azaltmaya yöneliktir.
-İnsanların davranışlarındaki
belirsizlikleri önlemeye yöneliktir.
-Bireyin tek başına anlamlandıramadığı konularda belirsizlikle mücadele etmesine yardımcı olur.
Bazı dinler ölümden sonrası için var olan belirsizliği ortadan kaldırır.
Antropologlar hem modern hem geleneksel toplumlarda teknoloji, din ve hukuğun fonksiyonlarının devam ettiğini ve zaman içerisinde değişebildiğini ortaya koymaktadır.
Belirsizlik hissi öğrenilir. Belirsizlik hissi ile baş etme--> kültürel miras ile aktarılabilir. Aile, okul ve devlet gibi kurumlar ile aktarılabilir ve pekiştirilebilir. Genelde kökenleri irrasyonaldir.
İş Stresi
"Şirket kuralları çalışan şirketin iyiliği için istese bile çiğnenmemelidir" cümlesine katılma
Aynı şirkette uzun süreli çalışma isteği
Bireysel olarak 3 puanın yüksek olması tutarsız gibi gelebilir ancak topluluklar birbirlerinden bu 3 puanın ortaya koyduğu yapı açısından farklılaşmaktadır.
Belirsizliğe tahammülsüzlük--> kültürün üyelerinin belirsiz ya da bilinmeyen durumlar karşısında kendini tehdit altında hissetme derecesidir.
yordanabilme
ihtiyacı!
Belirsizliğe tahammülsüzlük boyutu diğer kültür boyutlarından farklı bir yapılanmaya yol açar.
Kaygı = korku!
nesnesi var!
nesnesi yok!
-bireysel bir eylem--> intihar
-belirli ülkelerde zaman içinde sabit!
-İntihar sosyal güçlerden etkilenmektedir!
İntihar oranları kaygının tek çıktısı değildir!
Kültürler arasında kaygının indikatörlerinin ortaya konması ile ilgili 1970'lerde yapılan bir çalışmaya bakıldığında; intihar ile ölüm oranları, alkolizm, kaza ile ölüm oranı ve nüfusa oranla mahpus sayısına bakılmıştır.
*Avusturya, Japonya ve Fransa--> en yüksek!

Yeni Zelanda, Britanya ve İrlanda Cumhuriyeti--> en düşük!
Belirsizliğe tahammülsüzlük
indeksi ile tutarlıdır!
33 Ülkenin belirsizliğe tahammülsüzlük indeksi puanlarına göre Beş Faktör Kişilik kuramından aldıkları puanlar karşılaştırıldığında--> Yüksek belirsizliğe tahammülsüzlük puanı olan ülkelerde nevrotizm puanı yüksek, yumuşak başlılık puanı düşüktür.
Nevrotizm--> kaygı, kızgınlık, düşmanlık, depresyon, dürtüsellik ve kırılganlık ile bağlantılıdır.
Yumuşak başlılık--> güven, açık, özgeci, uyumlu ve şefkatli olma ile bağlantılıdır.
Bu korelasyonlar yüksek belirsizliğe tahammülsüzlük puanında bireylerin neden daha duygusal ve saldırgan olduğunu açıklamaktadır!
Bu durumun aksine, düşük belirsizliğe tahammülsüzlük puanı olan kültürlerde bireyler sakin, sessiz, kolay anlaşılabilen ve kontrollü bireylerdir.
Belirsizliğe tahammülsüzlük ve kaygi
Riskten kaçınma = Belirsizlikten kaçınma
Tıpkı korku da olduğu gibi, belirli bir olayın olma ihtimaline karşı önlem almayı içermektedir.

Korku burada temel olabilir ama eylemler rutine binebilir.
Riski azaltmaktan çok belirsizliğin azaltılması önemlidir!

Bu kültürler belirsiz durumlardan uzak durmaya çalışırlar!

Bu kültürlerdeki bireyler kurumlarda, ilişkilerinde olayların açık ve anlaşılır olmasını sağlayan yapılara ihtiyaç duyarlar.

Paradoksal olarak, belirsizliği ortadan kaldırmak için riskli davranışlara girebilirler.
IBM araştırması;

yüksek belirsizliğe tahammülsüzlük puanlarının olduğu kültürlerde bireylerin daha hızlı araba kullandıkları görülmektedir!
Duygusallıkları, strese ve aciliyet hissine sebep olur. Zamanı koruma, yaşamı korumadan önemli!
Meslek, Toplumsal Cinsiyet ve Yaşa Göre Belirsizliğe Tahammülsüzlük
İşleri daha belirgin yapıları olanlar ve olmayanlar diye ikiye ayırabiliriz. Ancak IBM datasına bakıldığında kültürler mesleklerine göre belirsizliğe tahammülsüzlük puanlarında farklılaşmamaktadır.
Sorulan üç soru bu ayrışmayı ortaya koyacak türden değildir!
Toplumsal cinsiyet açısından da durum benzerdir.--> Aynı kültürde ve meslekte yer alan bireyler nerdeyse tıpatıp aynı stres düzeyine ve kurallara uyma meyiline sahiptirler.
Yalnızca işte uzun süreli kalma planları birbirlerinden farklılaşmaktadır!
Ortalama yaşın belirsizliğe tahammülsüzlük ile yakından ilişkisi vardır.
Yaş ilerledikçe bireyler daha yüksek stres, daha fazla kurala uyma ve o şirkette uzun vadeli çalışma isteği belirtmişlerdir.
İndeks ve yaş arasında dairesel bir mantık vardır...belirsizliğe tahammülsüzlük puanı yüksek kültürlerde işten çıkarma daha azdır!
Ailede Belirsizliğe Tahammülsüzlük
-Çocukken anneniz/babanız ile parka gidiyorsunuz; koşarken çamura düşüyorsunuz...anneniz ve babanız ne yapar?
Çocuğun öğrendiği ilk şey--> "temiz" ve "pis" şeyler!
"tehlikeli" ve "güvenli" şeyler!
ı ıh cıss
dokunma ona
kaka
elini ağzına götürme
uf olursun
Yüksek belirsizliğe tahammülsüzlüğün olduğu kültürlerde neyin "pis" ve "tehlikeli" olduğuna dair ayırım sert ve kesindir!

Douglas--> "kir"in göreceli bir kavram olduğunu vurgular!
kültürel yorumlama ile şekillenir!
Neyin "kir"li veya "güven"li olduğuna dair kültürel öğrenmeler sadece nesneler ile sınırlı değildir!

Irkçılık ailede öğrenilir!
Aynı şekilde fikirler de öğrenilir! "Doğru" ve "yanlış" fikirler arasındaki ayırım keskindir!
Ailede Belirsizliğe Tahammülsüzlük
-Yüksek belirsizliğe tahammülsüzlük--> Çocukta suçluluk ve günahkar duygularını sebep olur!
-Bu kültürlerde çocuklar daha güçlü süperego geliştirirler!
-Dünyanın düşmanca bir yer olduğunu ve bilinmeyenden korunulması gerektiğini öğrenerek yaşarlar!
-Düşük belirsizliğe tahammülsüzlük--> kir ve güvenli ayırımları daha esnektir!
kurallar daha esnektir, süperegolar daha güçsüzdür, dünyadaki deneyimler için çocuk cesaretlendirilir.
Belirsizliğe tahammülsüzlüğün yüksek olduğu kültürlerde--> dilin daha çok kuralı mevcuttur!

"tu---vous"---> gibi
Ailede Belirsizliğe Tahammülsüzlük
Aile hayatı--> Yüksek belirsizliğe tahammülsüzlük puanı olan kültürlerin puanı düşük kültürlere kıyasla daha stresli bir aile hayatları vardır.

Olumlu-olumsuz duygu yüklü konuşmalar!
-Aile hayatından memnun olma genel refah düzeyiyle olduğu kadar belirsizliğe tahammülsüzlük puanları ile de bağlantılıdır!
-"Bir çocuğun maddi külfeti"nin vurgulanması da belirsizliğe tahammülsüzlük ile bağlantılıdır!
Yüksek Belirsizliğe Tahammülsüzlük
Düşük Belirsizliğe Tahammülsüzlük
-Kendilerini daha "sağlıklı" hissetmektedirler.
-Kendilerini daha az "sağlıklı" hissetmektedirler.
-Düşük tansiyon--> bir hastalık muamelesi görür.
-Düşük tansiyon uzun ömrün garantisi olarak görülür.
-Doktor hasta ile daha az göz teması kurar.
-Doktor hasta ile daha fazla göz teması kurar.
-Hasta-hekim ilişkisine önem verilmez.
-Hasta-hekim ilişkisine önem verilir.
-Reçete yazmadan hastayı gönderme sıklığı daha fazladır.
-Reçete yazma eğilimi daha fazladır ve hasta da bunu bekler.
-Doktorlara daha fazla bütçe ayrılmaktadır.
-Hemşirelere daha fazla bütçe ayrılmaktadır.
-Doktordan daha fazla görev beklenmektedir.
-Nüfusa göre çok mutsuz insanın daha fazla bulunduğu kültürlerdir (mutlu insanlar her iki tarafta da bulunmaktadır.)
-Bireyler işleri ve hayatları ile ilgili konuşmaya çok açık değillerdir.
Okulda Belirsizliğe Tahammülsüzlük
Yüksek Belirsizliğe Tahammülsüzlük
Düşük Belirsizliğe Tahammülsüzlük
-Öğretmenler tek cevabı olan sorulardan hoşlanırlar!
-Öğretmenler açık uçlu sorulardan hoşlanırlar!
-Ortamı olabildiğinde çok yapılandırırlar.
-Ortamın yapılandırılmasından hazzetmezler.
-Öğrenciler öğretmenlerinin tüm konularda uzman olmasını beklerler!
- "Bilmiyorum" cevabını veren öğretmeni kabul ederler!
-Şifreli akademik bir dil kullanan hocalara daha çok saygı duyulur.
-Hocaları ile entellektüel olarak öğrencilerin farklı görüşte olması olası değildir.
-Akademik tez danışmanı ile öğrenci aynı görüşte olmalıdır!
-Yalın bir dil kullanan öğretmene saygı duyulur.

-Entellektüel uyuşmamazlık cesaretlendirilir.

-Başarıları öğrencilerin yeteneklerine yüklenir.

-Ebeveynler eğitime dahil edilir.
-Başarılar şartlara ya da şansa yüklenir.
-Ebeveynlere eğitim ile ilgili bilgi verilir.
Belirsizliğe Tahammülsüzlük ve Alişveriş
-Doğal ve temel yiyecek ve içecek ürünlerini tercih eder.
Yüksek Belirsizliğe Tahammülsüzlük
Düşük Belirsizliğe Tahammülsüzlük
-Daha çok hazır yiyeceği tercih ederler.
-Temizlik malzemelerini daha çok tüketirler.
-Temizlikten ziyade görünüme daha çok önem veriyorlar, güzellik ürünlerini daha çok kullanıyorlar.
-Ev/tamirat işlerini kendileri yapmaya çalışırlar.
-Ev/tamirat işlerini uzmanlarına bırakırlar.
-Daha çok kitap alır ve okurlar.
-Yeni ürünlere karşı çekingen ve tutucudurlar.

-Elektronik iletişim aletlerini kullanma konusunda yavaştırlar.
-Reklam--> uzman görüşlerine yer verilir.
-Reklam--> mizaha yer verilir.
-Daha muhafazakar yatırımları mevcuttur
-Daha riskli yatırımları gerçekleştirir.
İş Yerinde Belirsizliğe Tahammülsüzlük
Yüksek Belirsizliğe Tahammülsüzlük
Düşük Belirsizliğe Tahammülsüzlük
-Yüksek stres düzeyi
-İş yerinde uzun süreli kalmayı istiyorlar.
-Aile iş dengesinin zorluğundan bahsediyorlar.
-Çalışanları kontrol eden yazılı ve yazılı olmayan pek çok kural mevcut.
-İç denetim daha fazla!
-Kurallara ihtiyaç çocukluktan beri gelen "yapılandırılma ihtiyacı"nın sonucu ve tamamen duygusal!
-Kurallar işlevselliğini kaybetse bile gerçekleştirilmeye devam eder!
Duyguları regüle ediyor.
-Formal kurallardan aksine tedirgin olurlar.
-Kurallar olmadan sorunların hallolacağına inanırlar!
- İşyerinde görece daha az kaygılılardır.
-İhtiyaç halinde sıkı çalışırlar, onun dışında bir iç baskı hissetmezler.
-Rahatlamaya önem verirler.
-Karışıklık ve belirsizlik bazen yaratıcılığı arttırabilir.
-Yöneticiler stratejik sorunlarla ilgilenir, günlük sorunlarla değil.
-Yeni buluşlarda oldukça yavaştırlar.

-Sıkı çalışılır.
-Hayatın acil bir ritmi vardır!
-Karışıklık ve belirsizlik hemen ortadan kaldırılır.
-Yöneticiler günlük sorunlarla ilgilenir.
Belirsizliğe Tahammülsüzlük ve Vatandaş Devlet İlişkisi
Yüksek Belirsizliğe Tahammülsüzlük
Düşük Belirsizliğe Tahammülsüzlük
-Kurallar kesin!
(Emir demiri keser.)
-Kurallara uyulmasa bile güvenlik ihtiyacını karşılamalıdır!
-Kurallar değişkenlik gösterebilir!
-Kural çalışmıyor ise kaldırılabilir ya da değiştirilebilir.
kurallar gelenek kökenlidir
Kurallar belirgin ve yazılıdır
-Belirsizliğe tahammülsüzlüğün yasa yapımındaki etkileri bireycilik derecesine bağlı olarak farklılaşır.
-Sıradan insanın otorite karşısında yetkin olduğu düşünülür.
-Sıradan insanın otorite karşısında bir yetkinliği söz konusu değildir.
-Otoritenin fikrini değiştirme konusunda daha az iyimsedirler.
-Otoritenin fikrini değiştirme konusunda daha fazla iyimserdirler.
-Politik yaşama katılabileceklerini düşünürler.
-Devlete daha bağlıdırlar ve öyle olması gerektiğini düşünürler.
-Kanun yapıcılara yönelik duyguları daha olumsuzdur.
-Kanun yapıcılara yönelik duyguları daha olumludur.
-Kimlik taşıma ve gösterme!
-Kimlik taşıma zorunluluğu söz konusu değildir!
-Gençlere kuşku ile bakılır!
-Gençlere saygı ile bakılır!
Belirsizliğe Tahammülsüzlük ve Yolsuzluk
Bireyler sahip oldukları güçlerini ve statülerini kendilerini zengin hale getirmek için illegal bir şekilde kullandıklarında veya vatandaşlar otoriteyi kendi özel amaçları için satın aldığında yolsuzluktan bahsederiz.
Yüksek Belirsizliğe Tahammülsüzlük
Düşük Belirsizliğe Tahammülsüzlük
-Otoriteyi mutlalak görmemenin sonucu yolsuzluk daha azdır.
-Yolsuzluk daha fazladır.

Belirsizliğe Tahammülsüzlük ve Zenofobi ve Milliyetçilik
Yüksek Belirsizliğe Tahammülsüzlük
Düşük Belirsizliğe Tahammülsüzlük
-Etnik ayrımcılık daha fazladır.
"farklı olan tehlikelidir!"
-Yüksek belirsizliğe tahammülsüzlük + Toplulukçuluk= sorunun olmadığına yönelik algı, azınlığı asimile etme ya da bastırma

-Etnik ayrımcılık daha az.
-Düşük belirsizliğe tahammülsüzlük + Toplulukçuluk = grupların birbirini tolere ettiği "ortak yaşam" tanımlaması
-Yüksek belirsizliğe tahammülsüzlük + Bireycilik= farklı grubun varlığından rahatsız olma
-Düşük belirsizliğe tahammülsüzlük + Bireycilik= azınlıkların entegrasyonu ve herkese eşit haklar
Belirsizliğe Tahammülsüzlük ve Din/Fikirler
Yüksek Belirsizliğe Tahammülsüzlük
Düşük Belirsizliğe Tahammülsüzlük
-"Dinin ortaya koyduğu bir gerçek söz konusu ve buna sahibiz!"
-"Dinin ortaya koyduğu bir gerçek söz konusu ve diğerleri de buna sahip olabilir!"
Belirsizliğe Tahammülsüzlük Kökeni
-Tarihsel olarak daha merkezi yönetimlerin olduğu kültürler--> Yüksek Belirsizliğe Tahammülsüzlük
-Feodal yapı ile yönetilen yerler--> Düşük Belirsizliğe Tahammülsüzlük
Gruplara ayrılıp "Fernando and napkin" paragrafını okuyun.

-Hikayede kültürel olduğunu düşündüğünüz yerleri çizin.

-Hikayede ortaya çıkan "kriz"in nedenleri nelerdir?
Full transcript