Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hinduismen

No description
by

Ann-Sophie Mårtenssn

on 14 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hinduismen

Hinduismen
Viktiga ord och begrepp
Dagligt liv
Gudavärlden
Historia
Vi känner inte till någon grundare eller exakt hur religionen växte fram. De första människorna som levde på Indiska halvön har slagits ihop med nya grupper, och i det mötet har de olika gruppernas sätt att tro och tänka blandats. Stor påverkan hade arierna som på 1500-talet f.Kr kom från norr.
Heliga skrifter
Det finns flera olika heliga skrifter inom hinduismen.

Symboler
Fester och religiösa riter
Indien
I Indien bor många olika folk och där talas flera hundra språk. Landets officiella språk är hindi och engelska. Invånarna tillhör många olika religioner. De flesta indier är hinduer, och inom hinduismen finns flera olika riktningar. Den näst största religionen är islam. Dessutom finns det till exempel buddhister, sikher och kristna. Då och då bryter våldsamma bråk ut mellan anhängare till olika religioner.


Tolerans
Hinduismen tillåter att människor utövar sin religion på olika sätt.
Detail 3
Reinkarnation
Innebär att när en människa dör så föds hon på nytt i en ny kropp
Karma
Är de gärningar (handlingar) man gjort. Man får bra karma genom att leva på ett riktigt sätt:
inte skada andra
visa omtanke och kärlek mot människor och andra levande varelser
ej använda våld (ahimsa)
Handlingar som bryter mot dharma ger dålig karma medan handlingar som följer dharma ger god karma. När kroppen dör räknas karma ihop och man återföds sedan i den form man "förtjänar".
Samsara
Världen ingår i ett kretslopp där alla varelser återföds. Det kallas samsara .
Dharma
Dharma är den moraliska lagen, alltså de regler för hur man ska leva som man ska följa. Allt och alla ska följa den ordning som gäller för dem i dharma och ordningen kan inte förändras.
Moksha
Att bli befriad ur kretsloppet kallas moksha. Då blir man befriad från jordelivet och ens själv förenas med Brahman, liksom vattendroppen som förenas med havet. Själen upplever det som en ljuvlig befrielse och ett underbart lugn. Man kan uppnå moksha via tre olika vägar – genom rätta handlingar (karma), genom kunskap (jnanamarga) eller genom att älska Gud (bhakti).
Kast
Kastväsen, indiskt system för social struktur och rangordning av grupper. Enligt systemet föds människan in i en kast, och kasttillhörigheten bestämmer enligt traditionen yrke, äktenskapspartner, umgänge och levnadsvanor, rättigheter och skyldigheter. Varje kast har sin uppgift och plats i hierarkin men strävar efter att höja sin status. För individen kan plikttrohet i kasten medföra återfödelse i en högre kast.
Atman
Atman är för hinduerna den individuella själen, det djupaste inre i allt levande. Den mänskliga kroppen kan åldras och gå sönder men det kan inte atman som lever vidare från kropp till kropp. Bytet sker efter karmas lag.

"Liksom en människa lägger av slitna kläder och tar på ny, så lägger själen av den slitna kroppen och går så in i nya kroppar"
Brahman
Brahman är världssjälen och världsalltet inom indisk religion och filosofi. Det är en helig kraft och en princip för hur världen är ordnad. Brahman omfattar allt och är ursprunget till allt. Den finns i hela universum men är aldrig direkt synlig.
Mat
De flesta hinduer äter inte nöt eller kalvkött. Många är vegetarianer, och de strängaste vegetarianerna äter varken ägg eller mjölkprodukter.
Puja
Människor dyrkar gudar både hemma och i tempel. Gudstjänsten kallas puja och i templen finns präster som kallas brahmaner. En gud anses bo i ett tempel. Människor bär fram mat, blommor med mera som offergåvor och får gudens välsignelse i form av en gåva som kallas prasada. Det är oftast lite av den offrade maten. Man brukar sjunga och dansa under gudstjänsten och använda mantra, heliga ramsor.
Kast
Enligt hinduismen är människor uppdelade i fyra grupper som kallas varna. Dessa är i sin tur indelade i kaster som heter jati. Enligt dharma finns särskilda regler för varje grupp, och det är viktigt att upprätthålla gränserna och rangordningen mellan grupperna.
Viktiga personer
Sadhu är en helig man som lever mycket enkelt och vandrar omkring eller bor isolerat. En guru är en religiös lärare som hjälper människor att förstå religiösa texter och lära sig yoga, meditation med mera.
Kor
Kor ses som heliga eftersom de är värdefulla på så många olika sätt.

I kon har "världsordningen sin fasta grund. Av kon lever gudarna, på kon människorna också" (Upanisahderna)

Kon används dessutom som dragdjur, ger mjölk och bränsle
Ganges
Floden Ganges är helig för hinduerna och kallas ibland för Indiens moder. Varje år vallfärdar miljontals hinduer till staden Varanasi där det sägs att guden Shiva bott. Där tvättar pilgrimerna bort sina onda gärningar i floden. Många hinduer har som önskan att bege sig dit vid livets slut. Efter likbränningen strös den dödes aska ut över floden och den döde har kommit ett steg närmre befrielsen eller rent av blivit ett med Brahman.

Yoga
Yoga förekommer inom den indiska religionen hinduism. Yoga är ett antal övningar för att befria den mänskliga anden, eller själen, från dess fängelse i kroppen och i världen. De mest kända yogaövningarna handlar om att kontrollera kroppen och utförs så att man intar ett antal olika kroppsställningar. Även meditation, där man försjunker djupt i tanken på en enda sak, ingår i yoga.

Rent och orent
Maya
Genom Brahman har det universum skapats som vi kan uppleva med våra sinnen. Denna skapelse kallar hinduerna för maya (bländverk, inbillning). Med det menar man visserligen att maya finns men är ändå bara en grumlig spegelbild av den högre verklighet som är Brahman.
Film om att leva som hindu i Sverige
Shiva
Är livets och dödens gud.
Har har fyra armar och avbildas
ofta dansande.Genom sin dans
skapar Shiva nytt liv
Vishnu
Vishnu uppehåller och
skyddar världen. Han bestämmer
också över människornas öde.
Han är också kärlekens gud.
Hans hustru heter Lakshmi.
Sina olika egenskaper visar Vishnu genom att uppträda i olika skepander
(avatarer). De mest kända är Rama och Krishna.
Ganesha
En vanlig gud känns igen på
sin snabel. Det är
elefantguden Ganesha som
man vänder sig till för att
han ska ta bort hinder och besvärligheter i livet. Ganesha är särskilt populär bland barn och ungdomar som går i skolan

Brahma
Är skaparguden. Avbildas ofta med fyra ansikten, vända åt de fyra väderstrecken. Han är den högste av alla gudar.
Krishna
Vishnu kan ibland uppträda som guden Krishna som är mycket populär. Han kämpar mot onda krafter samtidigt som han är den glade herden med kärlek till kvinnor. I den mest läst och mycket omtyckta boken Bhagvadgita spelar han en viktig roll.
Sanatana dharmaDen eviga ordningen, kallar hinduerna själva sin religion för.
Syn på gudar
Hinduismen har flest gudar av alla religioner. Räknar man alla de lokala gudarna i varje by blir det flera miljoner. Samtidigt menar många hinduer att det är bara en Gud som man tillber. Människan behöver många bilder och berättelser för att kunna få kontakt med Gud. Bakom alla gudabilderna finns Brahman, världens själ

Aum
Aum Det är en symbol för ljudet aum. Ljudet aum är världens egen musik. Det sammanfattar allt som finns, sägs det. Aum uttalas vid böner och meditation

Lotusbomman
Lotusblomma Lotusblomman står för det kvinnliga hos gudarna. En gud kan avbildas sittande i en lotusblomma.

I de heliga skrifterna som kallas Upanishaderna finns tanken att Gud finns i allt. Här är ett samtal mellan en far och hans son som heter ’Svetaketu: ”– Lägg detta salt i ett vattenkar och kom till mig på morgonen! Han gjorde så. Fadern sade till honom: – Ge mig saltbiten som du lade i vattnet på kvällen! Han kände efter men hittade den inte; den var som försvunnen. – Smaka på vattnet vid den här kanten! Hur är det? – Salt. – Smaka på vattnet i mitten! Hur är det? – Salt. – Smaka på vattnet vid den här kanten! Hur är det? – Salt. – Häll det på någonting och kom sedan till mig. Han gjorde så, och fann att saltet täckte allting. Fadern sade till hono­m: – Du kunde inte se det, men det fanns där hela tiden. Hela världen har den finaste beståndsdel som sitt själv; det är det sanna, det är självet. Du är den, ’Svetaketu!

Astrologi
Astrologi spelar en stor roll i många hinduers liv. Det visar sig bland annat när ett nyfött barn ska få sitt namn. Namngivningen sker när barnet är ett par veckor gammalt. Vilket namn det blir avgörs ofta av stjärnornas läge på himlen när barnet föddes. Astrologi har även på annat sätt stort inflytande över hinduers liv. Exempelvis anses vissa dagar mer lämpliga för en resa än andra, beroende på stjärnornas läge

Bröllop


Bröllop är livets största fest för hinduer.Enligt hinduisk tradition är det föräldrarna som väljer äktenskapspartner till sin son eller dotter. Knappt en tredjedel av äktenskapen i Indien är så kallade kärleksäktenskap, där mannen och kvinnan har valt varandra själva. Mycket ska stämma för att ett par ska passa ihop, enligt traditionell uppfattning. Det gäller kasttillhörighet, ekonomi, utbildning och astrologiska för­hållanden. Brudens familj står för kostnaderna och dessutom ska de betala brudgummen en hemgift, en större summa pengar. Hemgiften är en ersättning till brudgummens familj för att de blir av med sin son.

Holi
Holi är en vårfest där man firar att livet återkommer. Man återknyter kontakter och glömmer gammal fiendskap. Under Holi försvinner alla gränser mellan män­nisko­r. Kön och klass betyder ingenting i festyran.

Kali

Den här gudinnan förekommer över hela Indien men med olika namn. Ett vanligt namn på henne är Kali. Liksom flera andra gudar inom hinduismen är Kali både ond och god. Hos Kali söker man hjälp mot sjukdomar men hon är också en dödsgudinna. Därför avbildas hon ofta med många armar och ett halsband med dödskallar runt halsen

Vedaskrifterna
Bland de viktigaste är de texter som kallas för Vedaskrifterna. Vedaskrifterna består av fyra samlingar och innehåller allt från offersånger till magiska formler.

Bhagavadgita
Den mest kända och använda heliga skriften heter Bhagavadgita, den högstes sång. Den ingår inte i Vedaskrifterna, utan har egentligen en lägre rang som helig skrift än de. Men i popularitet är den överlägsen. I Bhagavadgita skildras hur människan kan nå befrielse från återfödelse genom kärlek till Gud

Divali
Sent på hösten firas ljusfesten Divali. Hinduer som bor i Sverige jämför den med svenskt julfirande. Hemmet städas och pyntas med ljus. Festen pågår i flera dagar, man äter god mat, ger varandra presenter och släkt­ingar hälsar på varandra. Divali hör ihop med gudinnan Laksmi som står för lycka och välgång

Kort om Indien [TV-program]. Vardag och fest. (Selma)

Världens fest - i Sverige [TV-program]. Happy Diwali (Selma)
Döden
Kremering är hinduismens sätt att ta hand om en avlidens kropp. Man tänker sig att elden gör själen fri från kroppen. Traditionen säger att den äldste sonen ska tända sina föräldrars likbål. .

Upanishaderna
På 800-talet f.Kr författades flera böcker som beskrev nya sätt att finna Gud på. Innehåller var mer filosofiskt än i vedaböckerna. Buskapet var att människan finner Gud genom mediatation.
Full transcript