Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Parlementaire Democratie VWO

No description
by

Emil Pepic

on 4 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Parlementaire Democratie VWO

Parlementaire
Democratie

Huiswerk
TB Paragraaf 1
WB Paragraaf 1, 1-8 + 12
Wat is politiek?
Politiek is: hoe je het land bestuurt.
Het gaat over macht

Twee manieren
Dictatuur en Democratie
Geen scheiding der machten
Beperkte vrijheden
Vaak overheidsgeweld
Geen onafhankelijke rechters
Censuur
Veel individuele vrijheden
Politieke grondrechten
Politie en leger worden beperkt
Onafhankelijke rechters
Minder censuur
Machtsdilemma

Inspraak <-> Kiesrecht <-> Daadkracht

Iedereen beslist mee <-> Je kiest je vertegenwoordigers <-> één neemt de beslissingen


Wat zijn de voor en nadelen in dit dilemma?
We gaan het vooral hebben over de gemeenteraadsverkiezingen
19 maart
http://www.parool.nl/parool/nl/5/POLITIEK/article/detail/3576146/2014/01/12/Verkiezingscampagne-van-start-met-fel-eerste-debat.dhtml
Het eerste debat op 12 januari over criminaliteit.
Welk standpunt vind jij het sterkts?
Ideologieën
Politieke partijen
Verkiezingen

Wat gaan we in dit
hoofdstuk doen?

Sociaal economische verhoudingen
Ideologie
Progressief
Conservatief
Links en Rechts
Stromingen

§ 2:Politieke stromingen
Ideologie is:
Waarden en normen
Machtsdeling in de samenleving
Vooruitstrevend
Behoudend
Links
(gelijkheid)
Probleem, oorzaak en oplossing
Te veel ongelijkheid
Overheid moet beperkingen opleggen
Te veel vrijheid
Te weinig vrijheid
Minder bemoeienis door de overheid
Te veel beperkingen door de overheid
Rechts
(economischevrijheid)
Welke ideeën over de samenleving staan in dit filmpje tegenover elkaar?
TB Paragraaf 2
WB Paragraaf 2, 1-9 + 12
Opdracht 2
Beantwoord voor je ideologie de volgende stellingen:

1. Uitkeringen, zoals de bijstand, zijn in ons land veel te hoog.
2. Criminaliteit kan het best bestreden worden door fors politieoptreden.
3. De overheid moet zich niet bemoeien met de opvoeding thuis.
Opdracht 3
Minidebat:

Rij 1: stelling 1: Liberalen beginnen /andere groepen reageren

Rij 2: stelling 2: Socialisten beginnen/Andere groepen reageren

Rij 3: stelling 3: Confessionalisten beginnen/ andere groepen reageren

Welke verschillende politieke stromingen zijn er en wat willen ze?
Samenhangend geheel van ideeën over de mens en de gewenste inrichting van de wereld
Politieke stromingen hebben eigen ideologie.
-normen en waarden
-soc. econ verhoudingen
-Verdeling van de macht

De belangrijkste stromingen in Nederland:

Liberalisme

Socialisme-Sociaal Democratie

Confessionalisme-Christen Democratie


Waar plaatsen we de PVV
Opdracht
Opdracht 1
Maak per rij in de klas 3 groepen
groep 1: Liberalisme
groep 2: Socialisme-sociaal democratie
groep 3: Confessionalisme- christen democratie
Lees de tekst die gaat over de stroming van jouw groepje.

Noteer per groepje de ideologie van de stroming denk aan:
-De belangrijkste normen en waarden
-ideale sociaaleconomische verhoudingen
-ideale machtsverdeling in de samenleving
Robert Michels: IJzeren wet van de oligarchie
Zowel vanuit Democratie als Dictatuur ontstaan groepen waar de macht komt te liggen.
Theorieën over Democratie en Dictatuur
Seymour Lipset: Als welvaart en opleiding toenemen ontstaat democratie.
Pas het machtsdilemma toe op dit fragment.
Welke posities van het dilemma zijn van toepassing?
Welke theorie over Democratie & Dictatuur past het beste?
One-issuepartijen
Wat is een politieke partij?
Soorten partijen
Functies politieke partijen
Partijen en hun achterban

§ 3: Politieke partijen
Protestpartijen
Richten zich op één aspect
van de samenleving
Onvrede over
bestaande politiek
Integratie van ideeën
Opvattingen van veel mensen samenvoegen
Burgers informeren
Vertellen het hele jaar door wat er speelt in de samenleving en hoe dat opgelost moet worden
Burgers betrekken
Proberen (talentvolle) burgers te interesseren zich in te zetten voor de maatschappij
Goede politici selecteren
Scheiden de beste van de slechtste politici om burgers te vertegenwoordigen
Vroeger: verzuiling
Alleen drie soorten partijen:
socialistische, liberale en coffessionele
Daarna: ontzuiling en welvaart
Het aantal christenen nam af waardoor de confessionelen kleiner werden
De welvaart nam toe dus minder mensen werden aangesproken door de socialisten
Door te toename van de individualisering stemmen mensen steeds vaker liberaal
Politieke partij: Groep mensen met dezelfde ideeen over de manier waarop onze samenleving bestuurd kan worden
Recht staat in de grondwet

Welke artikelen zijn van toepassing?
Zoek dit op in je werkboek
Artikel 4, 7, 8 en 9
Welke ideeen heeft deze partij?
Tot welke ideologie behoort de partij?
Hoe werven ze stemmers
Havo: TB Paragraaf 3
WB Paragraaf 2, 1-9 + 11

VWO: TB Paragraaf 3
WB Paragraaf 2, 1-8, 10 + 11
Oefenen met politieke partijen
Je krijgt een envelop met een partij en een stelling.
Bereid een debat voor
Leef je in de partij in
Zoek argumenten
Gebruik boek en internet
twee rondes
Presenteer mening en argumenten
Reageer op de argumenten van de tegenpartij
Debat 1
SP <->PVV
Ontwikkelingshulp moet worden afgeschaft
Debat 2
Groen Links <-> SGP
Softdrugs moeten vrij verkocht kunnen worden
Debat 3
PvdD <-> CDA
Er moet een verbod komen op onverdoofd ritueel slachten
Debat 4
PvdA <-> VVD
Het Nederlandse leger moet worden afgeschaft
Debat 5
D66 <-> CU

Er moet een gekozen burgemeester komen
Voor de verkiezingen
§ 4: Verkiezingen
Opdracht: welke manieren van stemmen zijn er?
Bedenk twee verschillende stemvormen. Let daarbij op:
Op wat voor machten van de trias politica kan je stemmen?
Uit hoeveel partijen valt er te kiezen?
Wanneer heeft een partij gewonnen?
Opdracht: groepsfavorieten
Bespreek je stemvormen met drie anderen
Kies er twee
Welke stemvorm vinden jullie het beste? Waarom?
Wat gebeurt er voor en na de verkiezingen?
Na de verkiezingen
In democratische landen: passief en actief kiesrecht
Maar, wanneer 'win' je?
Direct of getrapt?
Evenredig of districten?
Één winnaar of meerdere?
Één stem per persoon of meerdere?
Het is duidelijk hoeveel zetels elke partij heeft
Partijen hebben echter een andere ideologie, zijn progressief of conservatief en zijn links of rechts.
Ondanks dat moeten ze wel SAMEN een meerderheid vormen.
Om te zien of samenwerken mogelijk is is een formatie nodig.
Bij succes komt er een regeerakkoord en miljoenennota.
http://nos.nl/video/420953-rutte-en-samsom-snel-formeren.html
( tot 1.50)
http://www.thedailyshow.com/watch/tue-december-10-2013/american-horrible-story---gerrymandering
Europees parlement
Tweede Kamer
Provinciale staten
Gemeenteraad
Verkiezingsprogramma´s: standpunten van de partijen
Lijsttrekker: Nummer 1 op de lijst en gezicht van de partij
Opiniepeilingen: hoe staat de partij er voor?
Verziezingscampagne: Posters, debatten, folders uitdelen, mensen overtuigen, zwevende kiezers
De uitslag: hoeveel zetels heeft elke partij gehaald?

De informatie: Welke partijen kunnen met elkaar een regereing vormen?

De formatie: kabinet vormen (ministers en staatssecretarissen) en afspraken maken in het regeerakkoord
http://www.schooltv.nl/video/tweede-kamerverkiezingen-een-nieuwe-regering/#q=verkiezingen
Klassikale opdracht
De verkiezingen komen er aan
Welke partij past het best bij jou?

Schrijf namen en aantal zetels van de politieke partijen die nu in de Amsterdamse gemeenteraad zitten
Schrijf namen en partij op van de Amsterdamse wethouders
Noteer voor jezelf de partij waar je op zou stemmen als dat mocht
Zoek de stemwijzer 2010 voor de gemeenteraad van Amsterdam
Doe de test, noteer welke onderwerpen je niet begrijpt
Komt het advies overeen met wat je al dacht?

§7: Provincie en gemeente
Opdracht: waar moet de gemeente zich mee bemoeien?
De gemeenteraad, burgemeester en wethouders zijn iets anders dan de Tweede Kamer en ministers. Maar wat betekent dit?
Bedenk minstens drie zaken waar de gemeente zich sowieso mee moet bemoeien
Bedenk minstens drie zaken waar de landelijke politiek zich sowieso mee moet bemoeien
Opdracht: groepsfavorieten
Bespreek je drie zaken met drie anderen
Kies de beste 3 voor beide niveaus
Wat is het en waar gaan ze over?
Landelijk vs. gemeente
Landelijk
Gemeente
Gestemd door:

Alle 18+ inwoners van gemeente. Ook buitenlanders die er 5 jaar wonen
Vertegenwoordigers:

Gemeenteraadsleden
Uitvoerders:
Burgemeester en wethouders
Waar wilde de gemeente zich mee bemoeien?
Vroeger: idee van de maakbare samenleving
Men dacht genoeg te weten goed te kunnen voorspellen hoe iets te bereiken
Ideeën om de perfecte samenleving te maken werden uitgevoerd: bijvoorbeeld de Bijlmer
De werkelijkheid bleek echter weerbarstiger dan dat
Waar bemoeit de gemeente zich nu mee?
Motto: 'Decentraal wat kan, centraal wat moet.'
Elke gemeente heeft eigen specifieke problemen
En... (terugblik) ...
Democratisch dilemma: meer inspraak
Concreet bemoeit de gemeente zich o.a. met huwelijken, politie, huisvuil, groen, openbare verlichting, bouwvergunningen, uitkeringen, etc.
Gemeentelijke herindeling
Kijk naar het filmpje en noteer de positieve en negatieve kanten van gemeentelijke herindeling.
Provincie
Alle Nederlandse burgers boven de 18
Alle Nederlandse burgers boven de 18
Tweede Kamerleden
Provinciale Staten
Ministers
Gedeputeerde Staten
Commissaris van de Koning
Decentralisatie Jeugdzorg
Is het goed om de Jeugdzorg over te dragen aan de Gemeentes. Bedenk voor-en nadelen.
§5: Regering en parlement
Opdracht: speeddate uitleggen
Twee groepen: uitleggers en kritische luisteraars.
Vraag wordt gesteld: beide personen bereiden 3 minuten vraag voor.
Docent geeft vervolgens aan wie moet uitleggen. Deze persoon krijgt 2 minuten.
Kritische luisteraar krijgt vervolgens 1 minuut om te verbeteren.
Er wordt aan het einde een persoon gekozen die klassikaal antwoordt.
Alles wat je doet en verbeterd wordt schrijf je op!
Waarom?
Van uitleggen leer je het best.
Je leert ook andere vaardigheden.
Kritisch luisteren is blijk van kennis maar ook vaardigheid.
Wat doen ze en hou verhouden ze zich tot elkaar?
Deze les
Welke van de machten van de trias politica is de regering? Geef (een) voorbeeld(en).
Lees de acht rechten van de Tweede Kamer.
2 CultiDocs bekijken
Regering en parlement
Krant uitzoeken
2 CultiDocs bekijken
maar eerst een terugblik
Wat gebeurt er als de koning iets racistisch zegt?
Uitvoerende en wetgevende.
Dan wordt een minister daarop aangesproken.
Wat is de belangrijkste macht van de Tweede Kamer? Waarom?
Stemrecht.
Zorgt dualisme voor meer inspraak of daadkracht? Waarom?
Daadkracht.
Geef per bron aan welke van de rechten het is.
Eerste fragment
Artikel
Fragment 2
http://www.zie.nl/video/politiek/Meerderheid-in-Kamer-steunt-missie-in-Mali/m1mzcn5f1ve0
Fragment 3
Fragment 4
Fragment 5
Recht van initiatief
Recht van motie
Vragenrecht
Stemrecht
Recht van enquête
Recht van interpellatie
Huiswerk maken
TB : hoofdstuk Parlementaire Democratie, paragraaf 5
WB: hoofdstuk Parlementaire Democratie, paragraaf 5, opdracht 1 t/m 11 en 13
Laatste les
Wat
gebeurt
hier?
Deze les
Actuele opdracht: Oekraïne, Rusland en de rest van de wereld.
Toetswijzer uitdelen
Herhaling
Actualiteit
2 CultiDocs bekijken
Toetswijzer
Lees de toetswijzer
Streep aan wat je (nog) niet begrijpt
Wat hielden deze onderwerpen ook alweer in?
Ga in groepjes van vier zitten en vraag aan je groepsgenoten of ze antwoord kunnen geven op je vraag.
Zoek op je mobiel op wat het nieuws van vandaag is over het conflict. (3 minuten)
Weet je het nog niet, stel je vraag klassikaal!
Ga in groepjes van vier. Ieder groepslid is een land.
Zoek op wat Amerika, Rusland, de EU en Oekraïne willen en waarom. (5 minuten)
Wat is de ideologie van je land? (5 minuten)
Zoek alle leerlingen met hetzelfde land als jij op.
Bespreek jullie antwoorden en corrigeer voor jezelf waar nodig. (5 minuten)
Ga terug naar je eigen groepje en leg uit wat je eigen land wil en waarom en welke ideologie het heeft. (5 minuten)
Klassen discussie: wat vind je er zelf van?
http://vote.minneapolismn.gov/rcv/
Hoe beslist de kiezer?
Uiteindelijke afweging: standpunten, belangen, stategisch, lijsttrekker
http://www.schooltv.nl/video/nieuwsuur-in-de-klas-special-gemeenteraadsverkiezingen-2014/#q=verkiezingen
Rechtelijke macht
Wetgevende macht
Uitvoerende macht
Regering
Koning en ministers
Parlement
Tweede en Eerste Kamerleden
Hoge Raad
Rechters
(Raadsheren)
Controleert uitvoering
Keurt wetsvoorstellen goed

Dient wetsvoorstellen in
Verantwoordt zich
Terugblik
Democratisch dilemma
Politieke stromingen en ideologieën
Verkiezingen
Deze les: de uitvoerende en wetgevende
macht op landelijk niveau
En: hoe worden besluiten gemaakt?
Eerste en Tweede Kamer hebben hierin verschillende bevoegdheden
§6: Politiek in de praktijk
Hoe vindt politieke besluitvorming in de praktijk plaats?
Volgens een model
Politieke processen zijn zeer complex
Een model geeft hiervan een versimpelde weergave
Er bestaan meerdere modellen per onderwerp
OMZETTING
Besluiten, wetten en maatregelen
Het systeemmodel
UITVOER
Beleidsvoorbereiding
TERUGKOPPELING
Actor 1: BURGERS
Actor 2: PRESSIEGROEPEN
Ambtenaren
Actor 3: Media
Goede democratie
Beleidsbepaling
Agendavorming
Ambtenaren
Adviesorgaan
Actoren 5:
Regering
Parlement
Ministers
Ambtenaren
VERZOEK
BEZWAARSCHRIFT
Lobbyen
1-1 contact politici
incl bedrijven
Voorbereiding
Uitvoering
besluitvorming
5e macht
Mediacratie?
Doel:
Meningsvorming
Samenleving
betrokkenheid
Politiek
legitimiteit
4e macht
Voorbereiding
Bepaling
INVOER
Maatschappelijk probleem
denk aan:
POORTWACHTER
Barriëremodel
EISEN / WENSEN
Maatschappelijk probleem
denk aan:
Actor 1: BURGERS
VERZOEK
BEZWAARSCHRIFT
Actor 2: PRESSIEGROEPEN
Lobbyen
1-1 contact politici
Inc. Bedrijven
BARRIËRE 1
(H)ERKENNEN VAN PROBLEMEN
POLITIEKE WENSEN EN VERLANGENS
BARRIËRE 2
AFWEGEN
POLITIEKE AGENDAPUNTEN
BESLUITEN
BARRIËRE 3
BESLUITVORMING
BARRIËRE 4
UITVOERING
WETTEN EN MAATREGELEN
Actor 3: Media
5e macht
Mediacratie?
Doel:
Meningsvorming
OPNIEUW INVLOED
Omgevingsfactoren
NATIONAAL
TECHNOLGIE
CULTUUR
DEMOGRAFIE
SOCIALE OMSTANDIGHEDEN
GEOGRAFIE
ECONOMIE
INTERNATIONAAL
ORGANISATIES
ORGANISATIES
ORGANISATIES
VERDRAGEN
GEBEURTENISSEN
GEBEURTENISSEN
Met dank aan Koen Istha (www.prezi.com/user/koenistha)
Actor 1: BURGERS
VERZOEK
BEZWAARSCHRIFT
Actor 2: PRESSIEGROEPEN
Lobbyen
1-1 contact politici
incl bedrijven
Actor 3: Media
5e macht
Mediacratie?
Doel:
Meningsvorming
Maatschappelijk probleem
denk aan:
Neem het barrieremodel over en benoem het voordeel t.o.v. het systeemmodel
Demografisch - Ecologisch - Economisch - Technologisch - Sociaal - Internationaal
Decentralisatie
Waarom decentralisatie?
Hoe is het geregeld?
Actuele ontwikkeling
Bestuur dicht bij de burger
Decentraal wat kan, centraal wat moet
Subsidiariteitsbeginsel
Efficiënter en effectiever
Provincie en gemeente
Gemeentelijke herindeling
WMO
Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Belangrijke wijziging in zorg per 01-01-2015
Met dank aan Stefan van der Weijden en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)
§ 8 Nederland en de Wereld
Deze Video
Actuele opdracht: Oekraïne, Rusland en de rest van de wereld.
Soevereiniteit
Geschiedenis van de EU
Europese unie
Telkens meer overdracht van autonomie
Maar wordt het ook effectiever
Machtsdilemma speelt hierin een rol
Daadkracht of kiesrecht en inspraak
Supranationaal: bevoegdheid grotendeels overgedragen
Inter-Gouvermenteel: Besluiten met instemming van de landen
Vanaf 1957 samenwerking binnen Europa
Zoek op je mobiel op wat het nieuws van vandaag is over het conflict. (3 minuten)
Ga in groepjes van vier. Ieder groepslid is een land.
Zoek op wat Amerika, Rusland, de EU en Oekraïne willen en waarom. (5 minuten)
Wat is de ideologie van je land? (5 minuten)
Zoek alle leerlingen met hetzelfde land als jij op.
Bespreek jullie antwoorden en corrigeer voor jezelf waar nodig. (5 minuten)
Ga terug naar je eigen groepje en leg uit wat je eigen land wil en waarom en welke ideologie het heeft. (5 minuten)
Klassen discussie: wat vind je er zelf van?
Onaantastbaar gezag in een gebied
Stuk land
Regering
Bevolking
Dilemma
Zelfstandigheid
Overdracht bevoegheden
Behoud eigen geschiedenis
Cultuur
Beslissingen
Grensoverschijdende problemen
Samenwerking
Effectiviteit
Geschiedenis van de EU
Opdracht: bekijk deze video en benoem de belangrijkste
punten waarin sprake sprake is van supra-nationale besluitvorming. Vermeld ook de jaartallen.
Stelling lagerhuisdebat:
Nederland moet uit de EU stappen.
Vind minstens 2 argumenten per groepje.
Werk deze goed uit en schrijf ze op!
Gebruik concrete voorbeelden en cijfers.
(15 minuten)

Lever je argumentenblad aan het einde in.
Stelling lagerhuisdebat:
Nederland moet uit de EU stappen.
Vind minstens 2 argumenten per groepje.
Werk deze goed uit en schrijf ze op!
Gebruik concrete voorbeelden en cijfers.
(15 minuten)

Lever je argumentenblad aan het einde in.
1950-1951 EGKS Staalproduktie gemeenschappelijk
1957 Euratom gebruik kernenergie
1957 Verdrag van Rome gemeenschappelijke markt
1979 Europees parlement
1986 Milieu en sociaal beleid
1989 Buitenlands beleid
2001 Verdrag Nice toetredingsregels
2002 Invoering Euro
2009 Verdrag Lissabon democratisering

Supranationale mijlpalen
§ 9 Democratie in discussie
Dave Eggers
De Cirkel

Randvoorwaarden democratie
Vertegenwoordiging
Politiek Dilemma
Opdracht
Wat is er nodig om de democratie goed te laten functioneren?
1. Voldoende participatie van burgers
2. De grondrechten worden gerespecteerd
3. Er is een minimum aan sociale cohesie
4. Macht van politici heeft legitimiteit
representatie <-> representatief
Is de wil van het volk bepalend?
Zijn politici een afspiegeling van de bevolking?
Hoe staan wetgevende en uitvoerende macht tegenover elkaar?
Dualisme of monisme
Wie bepalen de politieke keuzes?
Burgers
Participatie
Professionals
Effectiviteit
referendum
gekozen burgemeester
gekozen minister president
Beschrijf in 50 woorden een verandering in de manier waarop we in de toekomst politieke beslissingen nemen. Daarbij kan technologie een belangrijke rol spelen. Laat je fantasie maar de vrije loop
Full transcript