Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Az Erasmus+ mobilitási pályázatok tartalmi elemei / Szakképzés - tanulók

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Az Erasmus+ mobilitási pályázatok tartalmi elemei / Szakképzés - tanulók


CÉLOK
IGÉNYEK
TEVÉKENYSÉGEK
Intézményi szükségletek és fejlődési irányok azonosítása
- a tanulók és munkatársak mobilitásának egységes megközelítése

- nemzetközi tevékenységeket keretbe foglaló nemzetköziesedési stratégia megfogalmazása
EREDMÉNYEK
Az Erasmus+ mobilitási pályázatok tartalmi elemei

BEÉPÜLÉS
REFLEXIÓ
Űrlap vonatkozó kérdései
Intézményi igények bemutatása
D - A projekt bemutatása
J - A projekt összefoglalása

Kiutazók igényeinek bemutatása
E - A résztvevők bemutatása
Példa
Az intézmény tanulóinak a munkaerőpiacon hasznosítható tudás átadása a képzés évei alatt.
- az igényekből levezethető konkrét intézményi célok megfogalmazása

-a célok illeszkedése az Erasmus+ program céljaihoz és prioritásaihoz
(pl. készségfejlesztés, tanulási célú mobilitási lehetőségek növelése, képzés és munka világának közelítés)
Űrlap vonatkozó kérdései
Intézményi célok bemutatása

D - A projekt bemutatása
J - A projekt összefoglalása


Példa
Európai munkakörnyezetben új technológiák megismerése/szakmai nyelvtudás megszerzése.
A projektben tervezett konkrét tevékenységek bemutatása (ÜTEMTERV)
- partnerválasztás és együttműködés
- kiutazók kiválasztása és felkészítése
- projektmenedzsment
- mobilitás során végzett tevékenységek, partnerek szerepe munkaprogram

Űrlap vonatkozó kérdései
C - Partnerek bemutatása
D - A projekt bemutatása
E - A résztvevők bemutatása
F - Előkészítés
G - Fő tevékenységek
J - A projekt összefoglalása
Példa
A konkrét partnerszervezetnél konkrét tevékenységek végzése (pl. 5 hetes ács szakmai gyakorlat németországi építőipari vállalkozásoknál)
Várható eredmények azonosítása
- a konkrét célokból levezetve

- egyéni és intézményi eredmények egyaránt

- mérhető eredmények eredménymutatók, sikerkritériumok kidolgozása
Űrlap vonatkozó kérdései
Példa
A tanulók ismerik a Németországban alkalmazott x tetőépítési technológiát és annak német szakkifejezéseit.
Beépülés
- első lépés az eredmények és tapasztalatok megosztása - intézményen belül és kívül is

- a várható eredmények fényében előre tervezhető!!!

- több, mint tájékoztatás - hogyan biztosítható, hogy a tapasztalatokat mások is felhasználják?
Űrlap vonatkozó kérdései

H - Nyomonkövetés


Példa
A mobilitáson résztvett tanulók élményszerű, gyakorlatias bemutatót tartanak tanulótársaiknak és oktatóiknak az elsajátított új technológiáról.
A projektcélok teljesülésének mérése, új célok megfogalmazása
- folyamatos, tervezhető tevékenység a projekt teljes időtartama alatt (mérföldkövek)
- előre rögzített mérési mutatók alapján
- az adott projektfázisban érintett minden szereplő bevonásával


a rugalmas projektmenedzsment záloga
Példa
Önértékelő kérdőív: miben fejlődtem a kiutazás során, mennyiben felelt meg a külföldi szakmai gyakorlat az előzetes elvárásaimnak?

Mi a projekt hozadéka az itthonmaradó kollégák és tanulók számára? Mit tudunk hasznosítani intézményi szinten?

Mik az együttműködés tapasztalatai a partnerek számára?

(alap)
(miért?)
(mit? kivel?)
(hatások)
(értékelés,
visszacsatolás)
Célok megfogalmazása
Projektlogika
Intézményi stratégia logika
MIT?
MIÉRT?
tevékenység
v.
termék
elérendő célok
HOGYAN?
MIT? KIK?
HOGYAN?
elvárt eredmények
ehhez milyen változás?
MIT? KIK?
konkrétumok
konkrétumok
értékelés
mérés, értékelés
megosztás
megosztás
BEÉPÜLÉS
LOGIKA
H - Nyomonkövetés
Űrlap vonatkozó kérdései
H - Nyomonkövetés

Szakképzésben tanulók mobilitása
Full transcript