Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Lesson Plan in Sibika 3

No description
by

jade canicon

on 3 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Lesson Plan in Sibika 3

Teacher Jade Canicon Lesson Plan in Sibika 3 Paksang Aralin Ang mga Anyong Lupa at Anyong Tubig sa Pilipinas - pp.32-49.
Pagpapahalaga: Pangangalaga at pag-iingat ng mga anyong lup at tubig. 1. Nailalarawan ang katangiang pisikal ng bansa;
2. Nailalarawan ang iba't ibang anyong lupa at anyong tubig ng bansa;
3. Napaghahambing ang iba't ibang anyong lupa at tubig;
4. Naituturo sa mapa ang mahahalagang anyong lupa at anyong tubig sa bansa. ''Mga Layunin'' ''Kagamitan'' Bayang Aklat
Mga larawan ng anyong lupa at tubig ''Mga Gawain'' Ipakita ang larawan ng mga anyong tubig at mga anyong lupa.

Talakayin ang pagkakaiba ng mga ito.

Itanong sa mga bata kung alin sa mga ito ang nakita na nila.

Isa-isahin ang mga yamang lupa at yamang tubig na makikita sa iba't ibang anyo ng kalupaan at katubigan.

Sagutin ang mga pagsasanay pagkatapos ng aralin. I. Isulat ang T kung wasto ang isinasaad sa bawat pangungusap at M naman kung hindi wasto.

II. Bilugan ang titik ng tamang sagot. "Pagsasanay" I. Ayusin ang mga titik upang mabuo ang pangalan ng mga anyong tubig at lupa. "Takdang Aralin" 1. almkab____________________
2. wala______________________
3. kool_______________________
4. bnukod____________________
5. laotn______________________
6. loig_______________________
7. bulak______________________
8. tagad______________________
9. katapanga__________________
10. kaaragatn_________________ "Pagtatapos"
Full transcript