Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Drogredenen

Drogredenen, argumentatieopdrachten vwo 5
by

Lieke Dammer

on 7 March 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Drogredenen

Drogredenen
1. Beroep op autoriteit
Bij het beroep op autoriteit wordt een persoon met aanzien genoemd, van wie gezegd wordt dat hij hetzelfde standpunt heeft.

"De nieuwe film van Steven Spielberg is erg goed, want Oprah Winfrey zegt dat ook."

Vraag je hierbij af:
- Is die persoon die aangehaald wordt, eigenlijk wel een autoriteit op dit gebied?
- Heeft deze autoriteit misschien belangen bij wat hij zegt?
2. Beroep op traditie
Er wordt bij deze drogreden uitgegaan van hoe het vroeger was.

"Ik vind dat jij maar het hele huishouden moet doen. Onze moeders en grootmoeders deden dat vroeger ook."

Kritiek kun je het beste richten op het verzwegen argument: "Als onze moeders en grootmoeders vroeger het hele huishouden deden, dan moet jij dat nu ook doen". Dat men dat vroeger zo deed, wil niet zeggen dat het nu ook zo moet.
3. Persoonlijke aanval
Bij een persoonlijke aanval wordt op de man gespeeld, er wordt geen enkel inhoudelijk argument gegeven.

"ik ga toch echt niet iemand serieus nemen die niet uit Nederland komt."

Kritiek kun je het beste richten op het verzwegen argument: "Als iemand niet uit Nederland komt, dan is hij niet serieus te nemen". Je achtergrond heeft namelijk helemaal geen relatie met het zeggen van zinvolle dingen.
4. Verschuiven van bewijslast
Bij het verschuiven van bewijslast wordt wel een mening, maar geen argument gegeven. Degene die het er niet mee eens is, moet maar met argumenten komen.

"Dat boekverslag heb je volgens mij niet zelf geschreven."
"Jawel meneer!"
"Toon dat maar eens aan."

Geef in je kritiek aan dat niet jij degene bent die met bewijs/argumenten moet komen, maar degene die jou aanvalt.
5. Cirkelredenering
Bij een cirkelredenering zijn de mening en het argument inhoudelijk gelijk. Ze zijn alleen anders geformuleerd.

"De avonden is een saai boek, omdat er niets boeiends in gebeurt."

Als kritiekpunt kun je opmerken dat standpunt en argument hetzelfde zijn: saai is hetzelfde als niet boeiend.
6. De ander woorden in de mond leggen
Als je een ander woorden in de mond legt, verdraai je een uitspraak van een ander tot iets wat diegene niet gezegd heeft. Die verdraaide uitspraak wordt vervolgens aangevallen.

"Jij wilt in de zomervakantie niet mee naar Italië? Dus jij gaat je liever de hele zomer te pletter vervelen."

Als kritiekpunt kun je aangeven dat je dat helemaal niet gezegd hebt.
7. Jij ook-argument
Bij het jij ook-argument wordt er tegen jouw argument een ander argument geplaatst. Iemand komt dus meteen met een weerwoord en doet alsof de twee gevallen tegen elkaar wegvallen. Dat is natuulijk niet zo.

"Houd je mond nu eens!"
"Waarom moet ik mijn mond nu houden? Jij onderbreekt mij toch ook weleens."

Je kritiekpunt is dat beide gevallen niks met elkaar te maken hebben.
8. Onjuist oorzakelijk verband
Er wordt bij deze drogreden een verband gelegd tussen twee zaken die op zich misschien wel waar zijn, maar waartussen geen oorzakelijk verband bestaat.

"Sinds ik een kleinere auto heb, sta ik niet meer zo vaak in de file."

Vraag je hierbij af:
- Leidt deze oorzaak inderdaad tot het genoemde vervolg?
- Wordt het gevolg niet ook door iets anders veroorzaakt?
9. Verkeerde vergelijking
Bij deze argumentatie worden twee verschillende zaken als vergelijkbaar voorgesteld. Deze zaken zijn vaak slecht te vergelijken, omdat er grote verschillen zijn tussen beide zaken.

"Ik vind dat heroïne gelegaliseerd moet worden. Alcohol en sigaretten zijn toch ook overal te koop?"

Jouw kritiek richt zich op de verschillen tussen zaken.
10. Overhaaste generalisatie
Bij een overhaaste generalisatie wordt er op basis van een of enkele waarnemingen een conclusie getrokken voor een heel grote groep.

"Pieter is alweer de vergadering vergeten. Zie je wel dat alle wiskundeleraren verstrooid zijn?"

De kritiek hierop is dat een of enkele gevallen niets zeggen over de hele groep.
11. Voorkomen van een afwijkende mening
Bij deze drogreden ontbreken de argumenten. De mening is zo geformuleerd dat de luisteraar de moed ontnomen wordt om er tegenin te gaan.

"Alleen mensen met racistische trekjes zullen het beleid van deze minister nog steunen."
"Iedere fatsoenlijke Nederlander weet dat..."

Geef aan dat de argumenten ontbreken.
12. Stok achter de deur
Hier wordt de mening niet ondersteund door argumenten maar door te wijzen op de nare gevolgen voor de luisteraar, als die de mening niet aanvaardt. Er is sprake van chantage of intimidatie.

"Ik wil dat jullie nu ophouden met bekvechten. Zo niet, dan bestellen we geen pizza."

Wijs erop dat er sprake is van chantage en geef aan dat de argumenten ontbreken.
Opdracht 2
De docent geeft leerlingen een briefje waar een drogreden op staat.

Als je een drogreden krijgt, geef je voordat je de drogreden leest aan wie op de drogreden moet reageren.

De persoon die moet reageren, geeft een gepaste kritische reactie op de genoemde drogreden.

Etc.
Opdracht 1
Je ziet een filmpje van het Lagerhuisdebat over het afschaffen van het koningshuis.

Je krijgt het filmpje twee keer te zien.

De eerste keer luister je goed naar wat er gezegd wordt. Richt je hierbij vooral op eventuele drogredenen.

De tweede keer dat je luistert noteer je de drogredenen die je herkent en je benoemt ze.
Lagerhuisdebat afschaffen koningshuis
Full transcript