Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Blended Swedish

No description
by

Paul Clifford

on 23 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Blended Swedish

Blended
Learning

Blended Learning is mixing different learning formats, theories, subjects, methodologies, tools, services and resources to create powerful and productive learning opportunities and experiences.
Blended Learning är att blanda olika lärande format, teorier, ämnen, metoder, verktyg, tjänster och resurser för att skapa kraftfulla och produktiva lärande och upplevelser.
Learning Theories

Behaviourist
Cognitivist
Constructivist
Humanist
Social and Situational
Transformative
Inlärningsteorier

Behavioristiska
Kognitivistisk
Constructivist
Humanist
Social och Situationsanpassat
Transformative
Product
Knowing what to do when you don't know what to do
Att veta vad man ska göra när du inte vet vad du ska göra
Content and context
Innehåll och sammanhang
Olika inlärningsmetoder
överföring
Problemorienterad
själv organisation
Gameification
socialt lärande
Design
rollspel
drama
fysisk
problemlösning
utmaning lärande
Djävulens Advocacy
borrning
tillverkning
språk
tid
aktivitet
Space
sammanhang
storlek
Neuroscience
What we can do
with technologies

consume
capture
create
collaborate
communicate
contemplate
construct
Criticize
Vad vi kan göra
med teknik

konsumera
fånga
skapa
samarbeta
kommunicera
begrunda
konstruera
kritisera
From transmission, absorption, consumption and reproduction to participation, interaction ,creation and reflection
Från överföring, absorption, konsumtion och reproduktion till deltagande, interaktion, skapande och reflektion
Desire
önskan
Need
Behov
Forced
Tvingad
We want collaborative, self organising, imaginative and creative people able to solve problems. People that are appropriately skilled, open and productive that are reflective thinkers, learners and doers.

Vi vill ha samarbete, självorganiserande, fantasifulla och kreativa människor kan lösa problem. Folk som är lämpligt kvalificerad, öppen och produktiv som är reflekterande tänkare, elever och doers.
Context and Situation
Activity
Thoughts
Actions
Reflection
Formal
Formell
Self
själv

Social
Serendipitous
Knowledge, understanding and
Language
Time
Activity
Space
Context
Size
Neuroscience
Tools
Cognitive
Physical
Non-Physical

skills
Different Learning Methodologies
Transmission
Enquiry
Self Organisation
Gameification
Social Learning
Design
Role Play
Drama
Physical
Problem Solving
Challenge Learning
Devil's Advocacy
Drilling
Making
What information consumes is rather obvious: it consumes the attention of its recipients. Hence a wealth of information creates a poverty of attention .............
Vilken information förbrukar är ganska uppenbar: den förbrukar uppmärksamhet av sina mottagare. Därav en rikedom av information skapar en fattigdom på uppmärksamhet ........
Herbert Simon
Process
object learning. exploring galleries, philosophical discussion, design, 3D printing, reflection
objektet lärande. utforska gallerier, filosofisk diskussion, design, 3D-utskrifter, reflektion
participatory presentation, object enquiry and mind mapping, costumes, creating a character and photo manipulation
deltagande presentation, objekt utredning och mindmapping, dräkter, skapar en karaktär och foto manipulation
Participatory presentation, object enquiry, exploring galleries and taking photos and video, creating comics and videos
Participatory presentation, objekt utredning, utforska gallerier och ta bilder och video, skapar serier och filmer
Making simple interactives
Göra enkla Interactives

“To the man who only has a hammer, everything he encounters begins to look like a nail.”
― Abraham Harold Maslow

“We become what we behold. We shape our tools, and thereafter our tools shape us.”
― Marshall McLuhan

"Till mannen som bara har en hammare, börjar allt han möter att se ut som en spik."
- Abraham Harold Maslow

"Vi blir vad vi skåda. Vi formar våra verktyg, och därefter våra verktyg formar oss. "
- Marshall McLuhan
Remember a moment you learnt something. What was it and where were you?
Minns ett ögonblick du lärt dig något. Vad var det och där vi är du?
What was the last thing you made, when and how did it make you feel?
Vad var det sista du gjorde, när och hur gick det få dig att känna?
What was your most memorable learning experience and why?
What was the last skill you learnt?
Vilken var den senaste färdigheter du lärt dig?
http://pdl.vimeocdn.com/31023/290/188197806.mp4?token=1390229148_10cb558bccfab0c712ae1938502919be
STEM
STEAM
SCHTEAM
http://www.backyardbrains.com/
http://lavaamp.wordpress.com/
http://openpcr.org/
http://www.pearlbiotech.com/
http://www.technologywillsaveus.org
http://www.talktoaplant.com/
https://www.carriots.com/
pclifford@museumoflondon.org.uk
http://hiveresearchlab.org/author/empathetics/
http://www.bareconductive.com
Robert Murray Smith
Full transcript