Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

VCV 2013 - presentatie Beleidsimpuls Verkeersveiligheid

No description
by

Robert Hijman

on 15 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of VCV 2013 - presentatie Beleidsimpuls Verkeersveiligheid

2. Liggen we op koers?
Het aantal verkeersdoden loopt sinds de jaren 70 gestaag terug, maar...We liggen niet op koers richting doelen 2020,
grote uitdaging bij stijgende trend in het aantal ernstig verkeersgewonden
vooral fietsers en ouderen; ongevallen waarbij geen motorvoertuig is betrokken

Verder aandacht voor jongeren en gedrag (alcohol, drugs, snelheid, vermoeidheid, afleiding)

Besluit Minister en bestuurders andere overheden in juni 2011 Strategisch Plan gericht te actualiseren 3. Landelijke Strategiedag Verkeersveiligheid (www.strategiedagverkeersveiligheid.nl):

Belang van nieuwe coalities, integrale benadering, nieuw élan en duidelijke verantwoordelijkheden
Goede brede opkomst en inzet! Constatering 2:
De traditionele verkeersveiligheidssectoren
Infrastructuur
Voertuig
Mens en Gedrag
zijn, ondanks alle goede intenties, nog steeds veelal losse werkvelden.

Zonder specifieke aanleiding of aanjager opereren ze 'los' van elkaar. En wordt niet makkelijk aansluiting bij ander beleidsthema's gevonden Constatering 4:
De focus bij verkeersveiligheidsbeleid ligt sterk op 'tijdens de reis'.
De weg moet er goed bijliggen en handhaven op onveilig gedrag.

Er ontstaan steeds meer projecten die sociaal-maatschappelijke
omgeving van de verkeersdeelnemers benutten.
Waarbij niet meer gedacht wordt voor de verkeersdeelnemer, maar met/vanuit de verkeersdeelnemer. Dit biedt ook kansen om slim aan te haken op andere beleidsterreinen 1. Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020 Nationaal plan:
Beleidskader voor rijksoverheid, provincies, stadsregio's, gemeenten en waterschappen

Ambitie:
Permanente verbetering van verkeersveiligheid

Nationale doelen:
- maximaal 500 verkeersdoden in 2020; regionaal doorvertaald
- maximaal 10.600 ernstig verkeersgewonden

Pijlers:
- samenwerking
- integrale aanpak
- duurzaam veilig-visie als inspiratiebron

Aanpak:
- voortzetten succesvolle generieke maatregelen
- beter beschermen kwetsbare verkeersdeelnemers
- harder aanpakken notoire overtreders

Beleidscyclus:
- vierjaarlijks toetsen of we op koers liggen richting de doelen 4. Bijstellen van strategie
Verkeersveiligheid is geen doel op zich,
het is een kwaliteitsaspect van verplaatsen

Maar ook verplaatsen is geen doel op zich.

Ik verplaats me om :
te recreëren
sociaal actief te zijn
naar het werk of naar school te gaan
naar de sportvereniging te gaan
spullen te vervoeren

Ken en benut de verkeersdeelnemer en haar/zijn maatschappelijke context van:
want die weet wat haar/hem 'beweegt' en wil het allerliefst dat 'ie weer veilig thuiskomt Constatering 3:
Kennisinstellingen helpen 'papieren' kennis van hoog niveau te delen. Maar ervaringen worden door vooral gedeeld binnen de 'eigen' organisatie(s) Constatering 1:
De doelgroepen waarop verdere verbetering zich
moet richten wordt steeds specifieker

Van successen met Duurzaam Veilig en het generiek veiliger maken van voertuigen (m.n. auto's) en infrastructuur (weinig blackspots meer)

Het gericht verder verbeteren via 12 aandachtsgebieden in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid met ook verkeerseducatie

Nu brengen de nationale cijfers steeds specifiekere doelgroepen als 'de oudere fietser' en 'puberjongens' in beeld Intersectoraal werken Participatie Doorgaan met
en versterken van
beleid veiligere
infrastructuur
voertuigen
gedrag Technologie en ICT Beleving / Gedrag Markt & maatschappelijk ondernemen Jonge beginnende bestuurders
“Het rijexamen is en blijft de noodzakelijke basis voor veilige verkeersdeelname….. maar het rijbewijs is geen finishlijn.”

Na het rijexamen moet verder ‘geleerd’ worden. Niet zoals op school,
maar is leren omgaan met risico’s.
- grenzen te kennen en ervaren [puntenrijbewijs, leerstraf 49cc,…],
- de juiste voorlichting te krijgen [diverse…] en
- vooral door veel ervaring op te doen [2toDrive, praktijktrainingen].

Alle ‘beïnvloeders’ van jongeren (ouders, rijscholen, verzekeraars, media, etc.) hebben een rol om de jongere zich hiervan bewust te maken. Fietsers
“Fietsen is leuk en gezond en ook populair bij overheden. Maar verkeersonveiligheid stond nog niet op het netvlies. De flinke stijging van het aantal fietsgewonden maakt het nodig om bestaande kennis in een aanpak om te zetten en de noodzakelijke nieuwe kennis te ontwikkelen en delen.”

- Gemeenten ontwikkelen (lokale) aanpak veilige fietsinfrastructuur
- Verbeteren van zichtbaarheid van en voor de fietser => campagne en keurmerk goede fietsverlichting
- Decentrale overheden: door met verkeerseducatie en gebruik ervan stimuleren
- Kennis in de kinderschoenen => Nationale Onderzoeksagenda Fiets Oudere fietsers
“Fietsen wordt aangemoedigd tot het moment dat het fysiek/mentaal niet meer mogelijk is, dan wordt geadviseerd over mobiliteitsalternatieven” door:
- trainen van kennis en vaardigheden
- bewustzijn van eigen mogelijkheden en beperkingen stimuleren
- geschikt vervoer stimuleren: keuze voor veiliger fiets(voorzieningen) en alternatieven bieden als fietsen niet meer kan

Overig ouderen
“Na ontwikkeling van succesvolle (Blijf Veilig Mobiel-)producten voor ouderen wordt de komende jaren ingezet op een brede inzet van deze producten”
door:
- inzet van maatschappelijke organisaties
- persoonlijke benadering dicht bij huis
- motiveren vanuit gezondheid
- benutten van nieuwe media (die door ouderen steeds meer gebruikt worden) focus vernieuwen http://www.volvocars.com/nl/top/about/values/Pages/default.aspx - mobiliteitsadvies in gezondheidszorg
- ARBO
- onderwijs - buurtaanpak Veilig Verkeer NL
- regionale BOB-sport campagnes
- ouderen via verenigingen/tehuizen - kennis bieden en ontwikkelingen nauw volgen => anticiperen en benutten - Voertuigbranche en industrie: educatie, keurmerken, marketing
- Verzekeraars: initiatieven m.b.t. rijstijl-afhankelijke premie
- Leasemaatschappijen: (verkennen) stimuleren verkeersveilig gedrag o.b.v. registratie rijgedrag Wat wil de overheid?
minder doden en
gewonden Wegbeheerder
veilige infra Verkeersdeelnemer
veilig gedrag Industrie en Eigenaar
veilig voertuig Wat wil de burger?
geen doden en gewonden
in eigen sociale omgeving objectief objectief beleving veiligheid
eigen sociale
omgeving subjectief beleving snel, prettig en veilig
onderweg Samen de schouders eronder Mens en Markt
toerusten en toejuichen Robert Hijman BELEIDSIMPULS
VERKEERSVEILIGHEID strategisch beleidsmedewerker
Ministerie van Infrastructuur en Milieu http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/brochures/2012/11/12/beleidsimpuls-verkeersveiligheid.html
Full transcript