Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Vannkraft <3 <3 <3

No description
by

Frida Nygaard

on 17 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Vannkraft <3 <3 <3

Vannkraft
+
Fornybar
Ressurser
Økonomi
Regulering
-
Anleggsveier
Tørrlagte fosser/elver
Økologiske forandringer
Andre områder
Delvis ulemper
Isproblemer
1973
1978

1987
Første planer lagt ut
1979
1970
1968
Altakonflikten
Kilder
http://www.sagat.no/kautokeino-nyheter/2013/09/13/13485/
http://www.sagat.no/nesseby-nyheter/2008/11/15/1675/
http://www.sagat.no/kautokeino-nyheter/2010/05/19/12228/
http://www.sagat.no/ledere/2010/11/04/31561/
http://snl.no/Alta-saken
http://www.nrk.no/skole/artikkeldetalj?article=oid:T354949034
http://no.wikipedia.org/wiki/Alta-Kautokeinovassdraget
http://no.wikipedia.org/wiki/Alta-konflikten
http://www.arkivverket.no/arkivverket/Bruk-av-arkiv/Nettutstillinger/Alta-saken
http://peace.no/en/news-archive/136-news-box/526-kampen-om-alta-vassdraget-refleksjoner-etter-30-ar
http://www.nrk.no/nordnytt/ny-dokumentar-om-alta-saken-1.7887916
http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/275960
http://ungenergi.no/fornybar-energi/vannkraft-2/ http://www.statkraft.no/energikilder/vannkraft/vannkraft-kort-forklart/
http://energilink.tu.no/leksikon/vannkraftverk.aspx http://snl.no/vannkraftverk
http://www.statkraft.no/energikilder/vannkraft/
http://no.wikipedia.org/wiki/Vannkraft
http://snl.no/vannkraft
http://www.fornybar.no/vannkraft
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Energi/Vannkraft/
http://www.nve.no/no/Energi1/Fornybar-energi/Vannkraft/
http://prezi.com/qwcrgc4eanwu/vannkraft/
http://www.sagat.no/sokeresultat.html?search=alta+vassdrag&id=45
http://www.daria.no/skole/?tekst=4454
http://www.sagat.no/kautokeino-nyheter/2009/03/31/11133/
http://ungenergi.no/fornybar-energi/vannkraft-2/
http://fornybar.no/vannkraft/teknologi
http://www.statkraft.no/energikilder/vannkraft/fou-vassdrag-og-miljo/
Deminga åpnet
Aksjonskomitéen mot neddemming av Máze
Altautvalget for bevaring av vassdraget
Utbygging vedtatt
1980
Saken i retten
1981
Ulike typer vannkraftverk
Magasinkraftverk
Lagrer vann i resorvoarer
Demmet opp av kunstig demning
100 meter fra selve kraftstasjonen
Ledes fra magasinet i en trykksjakt
Flomperioder: samles mer vann som senere kan brukes i tørre perioder
Elvekraftverk
Har anlegget mitt i elveløpene
Avhengig av vannføringen
Begrensede muligheter for å regulere vannmengden
Produksjonen øker bektraktelig med snøsmelding og nedbør
Ligger ofte i lavlandet
Pumpekraftverk
Fordeler og Ulemper
http://www.statkraft.no/energikilder/vannkraft/
Hva er vannkraft?
Hvordan fungerer et vannkraftverk?
Henter vann fra magasier, tuneller eller naturlige demninger
Kan pumpes vann tilbake til magasinene
Lager av vann til tider med større behov
Vannkraft i Norge
Store nedbørsmengder
Store fallhøyder
Vannkraft i Norge tidligere
Vannkraften utnyttet mekanisk
Kverning av korn
Trelasthandel
Vannkraft i moderne tid
1880 ->
elektrisiteten

Belysning
I Norge:
97-99% av all elektrisk energi blir produsert i vannkraftverk
Full transcript