Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Groepsdynamica, orde & klassenmanagement (5)

Bijenkomst 5 Diversiteit
by

Corine Brouwer

on 16 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Groepsdynamica, orde & klassenmanagement (5)

Een groep krijg je niet,
die maak je!
2. Klassenmanagement
3. Communiceren
4. Leiderschap & gespreksvoering
Doel
De student is in staat de Roos van Leary uit te leggen
De student is in staat de Roos van Leary te gebruiken als feedback instrument
De student is in staat op een effectieve manier te communiceren binnen de vijf rollen van de docent
De student kan het communicatieproces binnen een groep beschrijven
De student is in staat 9 aspecten van een effectieve boodschap te noemen
De student kan communicatienetwerken en communicatieprocedures herkennen
De student is instaat 4 factoren te nomen die van invloed zijn op de effectiviteit van de communicatie

Doel
De student is in staat de vijf stadia van groepsontwikkeling te schetsen
De student weet hoe hij de stormingfase kan beïnvloeden
De student is in staat zijn interne dialogen - met de Ouder, de Volwassene en het Kind - zichtbaar te maken
Student is in staat Transactionele Analyse te gebruiken om in zijn communicatie te variëren
De student is in staat leiderschapsstijlen te benoemen en herkennen
2ec
Collegejaar 2014-2015 Blok 1
LERGOK01X
Een prettige groep
1. Groepsdynamica
5. Diversiteit
groepsdynamica, orde & klassenmanagement
6. Pesten & conflicten
7. Teamontwikkeling
Afronding
Doel
De student heeft inzicht in de thema’s die in deze cursus aan de orde komen.
De student kan de relaties tussen de thema’s die in deze cursus aan de orde komen weergeven.
De student kan de kenmerken van een prettige groep benoemen.
De student is zich bewust van eigen gedrag en het effect daarvan op andere.
De student kan een aantal stromingen binnen de groepsdynamica noemen.
http://www.leraar24.nl/video/2838

gezamenlijk werken lukt niet
individuele taken worden goed uitgevoerd
los zand klas
hebben er geen zin in
te gezellig, bezig met elkaar
leren is niet belangrijk of zelfs belachelijk
goed samenwerken
goede taakuitvoering

hoe doe je dat?
denken-delen-uitwisselen
Geef positief ingestelde leerlingen het voortouw
Benoem gangbare positieve normen
Wees model voor positieve omgang
Reageer op verstorend gedrag
Bied ondersteuning door groepsregels
Wees je bewust van
je eigen gedrag!
VERDER invullen MBV pagina 177 - 188 Begeleiden van groepen
Vorm
Inhoud
college over de 7 thema's
huiswerk opdracht
literatuur
3 boeken:
Geerts, W., & Kralingen, R. (2012). Handboek voor leraren. Bussum: Coutinho.
Slooter, M. (2010). De vijf rollen van de leraar. Amersfoort: CPS.
Teitler, P. (2010). Lessen in orde. Handboek voor de onderwijspraktijk. Bussum: Coutinho.
4 artikelen -> bijlages
Vandaag
extra literatuur / bewaren links:
http://www.nji.nl/Groepsregels-en-kinderparticipatie
http://www.onderwijsjongekind.nl/artikelen/verbreding-en-verdieping/theorieen-en-modellen/roos-van-leary.html

Doel
De student onderkent dat een goede les voorbereiding van invloed is op de sfeer in de groep.
De student is in staat een les met daarin de vijf rollen van een docent ontwerpen.
De student kan een complete (volledige) instructie demonstreren.
De student benoemt wat er nodig is om een veilig klimaat te creëren.
De student is zich bewust van de vijf didactische vaardigheden die zorgen voor een gedegen klassenmanagement.
De student is instaat de vijf didactische vaardigheden voor goed klassenmanagement te hanteren binnen de vijf rollen van de docent.

Inhoud
http://www.leraar24.nl/video/3522
kennismaken
een prettige groep
stromingen binnen groepsdynamica
afsluiting
KENNISMAKEN
Vandaag
pedagoog
complete instructie
vijf rollen
vijf didactische vaardig-heden
opdracht
afsluiting
Stromingen binnen groepsdynamica
Complete instructie
Vijf rollen
Vijf didactische vaardigheden
https://leraar24.nl/video/2356/volledige-instructie-vo
Volledige instructie
wat ga je doen?
hoe ga je het doen?
hoelang krijg je ervoor?
welke hulp mag je gebruiken?
wat ga je doen als je klaar bent?
wat doen we met de opbrengst?
OPDRACHT
gastheer
presentator
didacticus
pedagoog
afsluiter
Afsluiting
Jacob Kounin
jaren '70
continu signaal
alertheid
overlappen
de klas erbij houden
leerling-verantwoordelijkheid
Afsluiting
OPDRACHT
Pedagoog
Maak een mindmap rond de begrippen
pedagoog
orde

Verrassend spel om kennis te maken met een nieuwe klas. Vraag de deelnemers om een voorwerp dat ze mee hebben op tafel te leggen. (Sleutelbos, de portemonnee, lunchbox, ...) De opdracht is: Geef een korte toelichting op de voorwerpen: Aan de hand van o.a. de volgende vragen. Waarvoor gebruik je die sleutel? Waaraan heb je vandaag geld uitgegeven? Welke waarde die sleutel, waarom zit die foto in je portemonnee, wat in je lunchbox vind je het lekkerst?
Opdracht:
Schrijf de instructie voor een opdracht uit! Dit doe je in tweetallen.
(Jullie bepaald zelf wat voor soort opdracht en waar over.) Maak daarbij gebruik van
volledige instructie
.
Je krijgt hier vijf minuten voor. Zorg dat je je instructie kunt demonstreren.
.
Opdracht:
De klas wordt verdeeld in 4 groepen.
Ieder groep neemt een rol (gastheer, presentator, didacticus of afsluiter).
Bespreek met elkaar hoe de vijf didactische vaardigheden binnen deze rol ingezet kunnen worden.
Verwerk dit tot een 'spiekbriefje' wat je kunt gebruiken bij het voorbereiden van je les.
Deel de 'spiekbriefjes' met de andere groepen.
http://www.leraar24.nl/video/5614
Jouw school & jouw groep
Inhoud
Vandaag
ideale roos van leary
roos van leary
communiceren binnen de 5 rollen
effectieve boodschap
communicatie
afsluiting
OPDRACHT
Opdracht:
De klas wordt verdeeld in 5 groepen.
Ieder groep neemt een rol (gastheer, presentator, didacticus, pedagoog of afsluiter).
Bespreek met elkaar hoe er wordt gecommuniceerd binnen elke rol. Hoe en wat communiceer je wel/niet? Gebruik hier voor de 'roos van de ideale docent'.
Vul de tabel in.

Communiceren binnen de vijf rollen
Zenden van een bood-schap & communicatie-proces in groepen
Effectiviteit van communiceren in een groep
groepsklimaat
omgeving
opstelling van zitplaatsen
humor
Afsluiting
BOODSCHAP
gebruik enkelvoud - ik .....
wees geloofwaardig
volledig & concreet
verbaal & non- verbaal congruent
herhaal via verschillende kanalen
vraag feedback
referentiekader ontvanger
benoem gevoelens
beschrijf gedrag
Vandaag
The Wave
groeps-ontwikkeling
stormingfase
Transactionele Analyse
leiders
leiderschaps-stijlen
afsluiting
Groeps-ontwikkeling
Tansactionele Analyse
Leiders & Leiderschapsstijlen
Afsluiting
http://www.leraar24.nl/video/2056/studio24-positieve-groepsvorming
storming <--> norming
autoritaire leiderschapsstijl
laissez faire-leiderschapsstijl
democratische leiderschapsstijl
leiding door de groep
Doel
De student is in staat uit te leggen waarom diversiteit van groot belang is
De student is in staat ui te leggen wat de invloed van diversiteit is op de prestaties van de groep, de cohesie en de conflicten in een groep
De student weet hoe hij zelf een positieve bijdrage kan leveren aan een groep met grote diversiteit
Vandaag
zwarte scholen
jouw school?
jouw groepen
invloed van diversiteit
afsluiting
http://www.geschiedenis24.nl/andere-tijden/afleveringen/2001-2002/Zwarte-Scholen.html
Invloed van diversiteit
verhalen vertellen
Opdracht
Beschrijf de diversiteit van een groep waarvan jij deel uitmaakt. Kijk daarbij naar:
demografische kenmerken
persoonlijke kenmerken
capaciteiten en vaardigheden
Hoe profiteren jullie van de diversiteit in de groep?
Welke obstakels levert de diversiteit in de groep op?

Prestaties:
productietaken
cognitieve taken
beslistaken
Cohesie
Conflicten
Afsluiting
Full transcript