Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sejarah Perkembangan Ilmu Kalam

No description
by

Nurhamizah Misuan

on 13 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sejarah Perkembangan Ilmu Kalam

Sejarah Perkembangan Ilmu Kalam
Nama Lain Ilmu Kalam~
Ilmu Tauhid
Ilmu Akidah
Ilmu Usul ad-Din
Pada Zaman Rasulullah saw
Umat Islam menerima dengan ikhlas.
Sekiranya timbul permasalahan @ kekeliruan dalam perkara berkaitan hukum, mereka terus merujuk kepada Rasulullah
Tidak timbul kumpulan @ mazhab berkaitan Ilmu Kalam
Setiap persoalan akidah diterima sepenuh hati tanpa banyak persoalan
Mereka bersatu dengan sumber rujukan tertinggi :
al-Quran
Hadis Rasulullah
Pada Zaman Khulafa' ar-Rashidin
Umat Islam masih berpegang teguh dengan akidah yang diwarisi
Para khalifah menumpukan tugas menguatkan umat Islam + membuka wilayah-wilayah baru
Apabila timbul masalah, mereka merujuk khalifah dan khalifah memutuskan berdasarkan al-Quran dan hadis
Jika tidak ada, khalifah memilih mana yang lebih memberi kebaikan @ mengadakan mesyuarat
ada sumber ketiga; Ijmak Sahabat
Pengertian
Ibn Khaldun
Ilmu yang membicarakan tentang alasan-alasan untuk mempertahankan kepercayaan iman dengan menggunakan akal fikiran dan bantahan terhadap fahaman yang bertentangan dengan aliran salaf dan ahli sunnah
QADARIYAH
dari kata qadara yang artinya kemampuan dan kekuatan.
suatu aliran yang percaya bahawa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh tuhan.
berpendapat bahawa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya
dimunculkan oleh Ma'bad Al-Jauhani dan Ghailan Ad-Dimasyqy.
Ma'bad adalah seorang taba'i yang boleh dipercayai dan pernah berguru pada Hasan Al-Basri.
Kegiatan ini menyebabkan Ma'bad dan pengikutnya dijatuhi hukuman bunuh
Pendapat dalam fahaman ini:
segala tingkah laku manusia dilakukan atas kehendaknya sendiri.
Manusia mempunyai kuasa untuk melakukan segala perbuatan atas kehendaknya sendiri, baik berbuat baik maupun berbuat jahat.
Oleh kerana itu, ia berhak mendapat pahala atas pembaikan yang dilakukannya dan berhak pula memperoleh hukuman atas kejahatan yang diperbuatnya.
Allah tadak berkuasa menentukan nasib manusia
Peranan Ulama Ilmu Kalam Mempertahankan Islam
Perpecahan mengakibatkan wujudnya perbezaan pemikiran dan pendapat daripada golongan yangbertelagah.
Dari segi lain, kemunculan ilmu kalam membawa rahmat kerana telah muncul ulama-ulama yang ikhlas dalam menyampaikan ilmu Islam yang sebenar seperti Abu Hassan al-Ashaari, Abu Mansur al-Maturidi, al-Ghazali dll
Mereka;
menentang fahaman yang menyesatkan dengan lantang dan berani
menghadapi golongan Muktazilah dgn hujah al-Quran, hadis dan pertimbangan akal
menulis kitab-kitab ilmu kalam yang berperanan membasmi fahaman yang menyeleweng
Abu Hassan al-Ashaari (90 kitab)
al-Ghazali (HujjatulIslam)
JABARIYAH
berasal dari kata Jabara yang bererti memaksa
menyebutkan bahawa perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh qadha 'dan qadhar tuhan
diperkenalkan oleh Ja'd bin Dirham kemudian disebarkan oleh Jahm bin Shafwan dari Khurasan
Iktikad mereka hampir sama dengan Ahli Sunnah wa Jamaah tetapi mereka lebih ekstrem hingga menyeleweng
Pendapat dalam fahaman ini:
Manusia tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Ia tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri, dan tidak mempunyai pilihan.
. Syurga dan neraka tidak kekal. Tidak ada yang kekal selain tuhan.
Iman adalah ma'rifat atau membenarkan dalam hati. Dalam hal ini pendapatnya sama dengan aliran kaum Murji'ah.
Kalam tuhan adalah makhluk. Allah maha suci dari segala sifat dan keserupaan dengan manusia seperti berbicara, mendengar dan melihat.
Al-quran itu adalah makhluk, oleh kerana itu dia baru. Sesuatu yang baru itu tidak boleh disifatka kepada Allah.
Allah tidak mempunyai sifat yang sama dengan makhluk, seperti berbicara, melihat, dan mendengar
Manusia terpaksa oleh Allah dalam segala-galanya.
Perbezaan dalam memahami nas-nas al-Quran
Bangsa-bangsa selain bangsa Arab yang memeluk Islam telah membawa fahaman yang mereka anuti dahulu ke dalam Islam
Fahaman politik yang berbeza pada ketika itu telah menjadikan aliran-aliran ilmu kalam memberi pendapat mengikut pemikiran mereka yang kadang-kadang membawa kepada kesesatan
Sebab-sebab Perbezaan Pendapat dalam Ilmu Kalam
Kesan daripada Perbezaan Pelbagai Aliran
Perkembangan Ilmu Pengetahuan
Wujud kitab-kitab falsafah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab
Perkembangan Ilmu Kalam yang menolak fahaman falsafah yang menyesatkan dll
Lahir Tokoh-Tokoh Ulama
Lahir tokoh-tokoh daripada ulama ahli sunnah wal jamaah;
al-Ghazali
al-Juwaini
al-Baqillani
dll
Perkembangan Intelek
eg:
Ulama Ahli Sunnah wa Jamaah dapat mengupas intipati nas al-Quran dan hadis dengan tepat tanpa penyelewengan
Penulisan
Muncul penulisan dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan terutamanya dari golongan al-asyarah
Kitab-kitab penulisan menolak pemikiran falsafah orientalis, golongan materialistik, Khawarij dll
Sebahagiannya ditujukan kepada Muktazilah yany banyak mempengaruhi pemikiran umat
Manusia bebas melakukan sesuatu tanpa hubung kait dengan Allah
Baik dan buruk ditentukan oleh akal
Allah tidak bersifat tetapi mempunyai zat
Mu'tazilah
ditubuhkan oleh Wasil bin Atha
aliran rasional yang membincangkan secara falsafah masalah2 teologi yang belum ada penyelesaian
dari bahasa Arab (I'tazala) yang bermaksud "meninggalkan", "menjauhkan diri".
Kelahiran Mu'tazilah, dikaitkan dengan keluarnya Washil ibn Atha dari halaqah gurunya, Hasan Basri, kerana perbezaan pendapat tentang status orang Islam yang melakukan dosa besar.
Orang yang melakukan dosa besar bukan mukmin dan tidak kafir tetapi berada di antara 2 tempat
Pada Zaman Umaiyah
Islam tersebar dan umat Islam bertambah
Pertembungan budaya menyebabkan terbukanya pekiran falsafah yang diselaraskan dengan agama
Pertembungan pemikiran Islam, Greek, Yunani dan Yahudi menimbulkan perbahasan falsafah
Akibat:
Muncul pelbagai kumpulan dan fahaman baru yang mengancam akidah umat Islam
eg: Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah dan Murji'ah

Pada Zaman Abasiyah
Berlaku perkembangan dalam Ilmu Kalam
Buku-buku falsafah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab lalu menarik minat ulama' mengkaji dan menilai kaedah ilmu tersebut
Ilmu Mantik-Falasafah yang mengajak manusia menggunakan akal untuk mengkaji sesuatu
Golongan paling berpengaruh - Mu'tazilah - mendapat sokongan Khalifah Abasiyah
Mu'tazilah -
menggunakan akal dalam masalah yang melibatkan masalah hukum dan akidah
mendahulukan akal daripada nas-nas al-Quran dan hadis
menolak peristiwa Isra' dan Mikraj, siksa kubur dll
Islam dalam keadaan kacau bilau
kemunculan golongan Ahli Sunnah wa Jamaah
Al-Quran adalah makhluk bukan kadim
Ahli Sunnah wa Jumaah
Muncul akhir abad ke-3 hijrah untuk menentang fahaman yang menyesatkan
Diketuai oleh 2 orang ulama' tauhid ; Abu Hassan al-Asha'ari dan Abu Mansur al-Maturidi
Aliran berteraskan al-Quran dan hadis
Menggunakan hujah akal untuk mematahkan hujah Mu'tazilah
membahaskan pelbagai soal-soal ilmu
dalam soal fiqah, mereka membentuk mazhab fiqah terkenal seperti syafie dan maliki
Pendapat dalam aliran ini;
dalam perkara qada' dan qadar; Allah dah jadikan kehendak dan kemahuan kepada manusia tetapi bergantung kepada manusia sendiri
Al-Quran ialah kalam Allahyang qadim- isi dan makna datang daripada Allah
orang-orang mukmin yang melakukan dosa besar masih dianggap mukmin, Bila meninggal dunia, dia akan diseksa setimpal dengan dosa yang dilakukan dan seterusnya dimasukkan ke syurga
Full transcript