Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Зардал , өртгийн тухай ерөнхий ойлголт

No description
by

chuluunhuu zulaa

on 9 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Зардал , өртгийн тухай ерөнхий ойлголт

Зардал , өртгийн тухай ерөнхий ойлголт
Зардал өртгийн тодорхойлолт , өртгийн объёкт
Зардал гэдэг нь
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд, үйлчилгээ үзүүлэхэд зарцуулагдаж байгаа хөрөнгө ба хөдөлмөрийн зарцуулалтын мөнгөөр илэрхийлсэн хэмжээ.
Өртөг гэдэг нь
тодорхой объектод хамаарах бүх зардлуудын мөнгөн илэрхийлэл.
Зардлыг үйл ажиллагааны тодорхой объектод хамаатуулан тодорхой хугацаагаар зааглан хуримтлуулсныг өртөг гэнэ.
Зардлыг хуримтлуулан бүртгэж, өртөг тооцож байгаа объектыг
өртгийн объект
гэнэ.
Зардлын бүртгэлийн объект нь
тодорхой бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хувьд өртгийн объект тус бүрээр нээсэн Дуусаагүй Үйлдвэрлэл (ДҮ), Үйлдвэрлэлийн Нэмэгдэл Зардал (ҮНЗ) данс, үйл ажиллагааны зардлын хувьд зардлын зүйл тус бүрээр нээсэн бие даасан данс.
Зардлын бүртгэлийн мэдээллийн систем
Зардлын бүртгэлийн мэдээлэл боловсруулахын тулд :
1. Ерөнхий дэвтрийн бүртгэлийн систем хөтлөх
2. Комьпютерийн мэдээлэл боловсруулах
3. Зардлын бүртгэл нь үйлдвэрлэлийн процесстой нийцсэн байх
4. Санхүүгийн бус үзүүлэлтүүдийн талаар тодорхойлогдсон мэдээллийг ашиглах боломжтой байх

Зардлын ангилал.
Нийтлэг хэрэглэдэг ангилал нь:
1. Бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлтэй холбоотойгоор зардлыг ангилах
2. Үйлдвэрлэлийн цех тасаг, үйл явц болон бусад нэгжүүдтэй зардлыг уялдуулан ангилах
3. Санхүүгийн тайлангийн хугацаатай уялдуулан зардлыг ангилах
4. Үйлдвэрлэлийн хэмжээтэй уялдуулан зардлыг ангилах

Байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэл
Орлогын тайлангууд :
Үйлдвэрлэлийн компани :
Борлуулалтын орлого
ББӨ:
БМС 1
Нэмэх нь : ҮБӨ
БЗБүтээгдэхүүний өртөг
Хасах нь: БМС 2
Нийт ашиг
Хасах нь: Үйл ажиллагааны зардал :
Маркетинг борлуулалтын зардал
Ерөнхий ба удирдлагын үйл ажиллагааны зардал
Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг
Худалдааны компани :
Борлуулалтын орлого
ББӨ:
Худалдах БМС 1
Нэмэх нь : ХАвалт
БЗБарааны өртөг
Хасах нь: БМС 2
Нийт ашиг
Хасах нь: Үйл ажиллагааны зардал :
Борлуулалт ба хувиарлалтын зардал
Ерөнхий ба удирдлагын үйл ажиллагааны зардал
Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг Үйлчилгээний компани :
Орлого
Хасах нь: Үйл ажиллагааны зардал :
Цалингийн зардал
Байрны түрээсийн зардал
Утасны зардал
Даатгалын зардал
Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг

Full transcript