Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Comte & Durkheim

No description
by

Joel Tedgård

on 9 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Comte & Durkheim

Comte & Durkheim
- Sociologins fäder -

Auguste Comte
- Fransman, levde 1798-1857

- Trodde inte att psykologin var möjlig som vetenskap, men krävde att sociologin skulle vara det

- Inspirerades av naturvetenskapens tänkande - där allt var lagbundet och orsak och verkan fungerade
COMTE
- På liknande sätt som naturvetarna vill Comte skapa positiv kunskap (säker kunskap) genom att finna regelbundenheter och mönster

- Comte ville att sociologin (social fysik) skulle hjälpa mänskligheten - genom att kartlägga mönster i hur människor agerar i olika situationer kunde man sedan skapa lagar som gjorde samhället mer rättvist och välfungerande


Auguste Comte
Fortsättning
- En annan del av naturvetenskapen som Comte gillade och tog efter var biologins begrepp organismen.

- Han tänkte att samhället var en kropp med organ och alla delarna måste vara i balans annars blir organismen (samhället) sjuk. Detta synsätt kallas för holism (helhet)

- Funktionalism= varje del av samhällskroppen viktig för funktionen

Émile Durkheim
- Världens första professor i sociologi

- Starkt influerad av Comte - hitta sociala fakta genom att vara en "utomjording"

Durkheims teorier om arbetsdelning
Mekanisk solidaritet
- I traditionella samhällen

- Alla hjälps åt med alla sysslor
t.ex. i ett jordbrukssamhälle

- Starkt kollektivt medvetande
Organisk solidaritet
- I det moderna samhället

- Varje grupp har sin specialisering t ex smed, bagare osv

- Industrialiseringen bidrog till en alltmer organisk solidaritet

Arbetsdelningens konsekvenser
- De olika typerna av arbetsdelning får konsekvenser för hur samhället ser ut och utvecklas

- Den organiska solidariteten är starkare än den mekaniska eftersom den bygger på en ny typ av sammanhållning, baserad på det inbördes
beroende
som specialiseringen medför.

- "Upplösningen av den traditionella sammanhållningsformen kan skapa rotlöshet och konflikter, men den är samtidigt en förutsättning för individens frigörelse från de alltför snäva gemenskapernas förtryck"
ANOMI
- Durkheim var funktionalist och menade att så länge de olika delarna i samhället hade sin funktion var allt som det skulle BALANS

- Om något rubbar balansen - exempelvis kraftiga förändringar i samhället, skapas ett normlöst och sjukligt tillstånd. Människor finner inte mål och syfte

- Detta tillstånd kallar Durkheim "anomi"
"Självmordet"
- Durkheim studerade självmordsstatistik i olika tider och i olika samhällen

- Menade att orsakerna till självmord inte går att finna i det
personliga
, utan i
samhällsstrukturer

- Samhället har strukturer och gör oss till den vi är. Språk, seder, sociala mönster formar våra tankar, känslor och beteenden

"Självmordet"
- Durkheim menar att graden av
social integration
, eller tätheten i de relationer som binder individen till gruppen, och graden av kontroll över människor är avgörande för självmordstalen. Har man KASAM (känsla av sammanhang) så är risken att man begår självmord mycket lägre.

- När samhället är i ett anomiskt tillstånd (rotlöst och normlöst) ökar självmorden

- Durkheim försökte hitta de orsaker som gjorde att samhället kom i ett anomiskt tillstånd
"Självmordet"
- Durkheim hittade en del social fakta som gjorde att han kunde förutspå hur många självmord som skulle begås. Det kunde handla om gift/ogift, religion, rik/fattig eller om samhället var i krig

- Utifrån religionen kunde han se att judar inte begick självmord lika ofta som katoliker och protestanter.

-
Varför?
Jo, katoliker och protestanter var mer fria att tänka, medan judarna ingick i en tätare social församlingsgemenskap.
Att vara integrerad leder till färre självmord
"Självmordet"
- Han kom även fram till att ju högre utbildning, desto mer självmord. Eftersom högutbildade är mer frigjorda från "gruppen"

- De som är gifta och har barn begår mer sällan självmord eftersom de är mer integrerade med andra människor

- Vid krig minskar antalet självmord eftersom människor då tvingas samman av hotet - mer integrerade med varandra
"Självmordet"
DISKUTERA!
- Varför begås det mer självmord i vissa länder än i andra?

- I vilken åldersgrupp och vilket kön är självmord vanligast tror ni?

- Tror ni att självmorden ökar eller minskar i Sverige?
Olika slags självmord
Alla självmord kan inte förklaras på samma sätt:

1.
Egoistiskt
- Personen är utanför kollektivet. Handlar om graden av social integration.

2.
Altruistiskt
- Kollektivet är starkt och samhällets värderingar står över individens. Handlingen blir en uppoffring för något större - Kamikazepiloter i andra världskrigets Japan

3.
Anomiskt
- Händer då samhället hamnar i obalans och regler och lagar rubbas. Det kan t.ex. handla om ekonomisk kris eller om personliga bekymmer som skilsmässa.
Studerade övergången från ett jordbrukssamhälle till ett industrisamhälle
Full transcript