Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

HUMANIDADES at MGA BATAYANG KAALAMAN SA PAGSULAT

No description
by

Kristine Lacson

on 13 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of HUMANIDADES at MGA BATAYANG KAALAMAN SA PAGSULAT

HUMANIDADES
PAGSULAT
Kahulugan at Kalikasan
Sosyo-Kognitibong Pananawa sa Pagsulat
like comment share
Hindi na bago sa atin na sa mga pagtalakay ay may mga iba’t ibang pananaw na maaring kapitan at magpatibay pa sa mga konseptong nais talakayin.

Bilang mambabasa ng mga tekstong humanidades, kinakailagang magkaroon ka ng kakayahang sumuri sa mensaheng ipinaabot ng may akda sa pamamagitan ng kanyang teksto.

Dapat ding marunong kang mag pahalaga sa mensaheng iyon at kung maaari ay maramdaman mo rin ang damdaming kanyang nadarama, maunawaan at mapahalagahan mo ang kanyang mga adhikain at pangarap. At habang binabasa mo ang mga tekstong pang humanidades, napupukaw ang sari-saring damdamin at reaksyon sa iyong kalooban
ELEMENTO NG PAGSULAT
like comment share
* ayon kina Bernales, et al. ( 2001 ), paggamit ng papel o sa anumang kasangkapan na maaaring magamit sa pagsasalin ng mga letra, mga simbolo at ilostrasyon na nagpapahayag ng kaisipan.
*Ito rin ay mental at pisikal na aktibidad na ginagawa para sa ibat-ibang layunin.

-- Ayon naman kina Xing at Jin (1989, sa bernales, et al.,2008), ang pagsulat ay isang komprehensibong kakayahang naglalaman ng wastong gamit, talasalitaan pagbubuo ng kaisipan, retorika at iba pang mga elemento.
-- Ang pagsulat naman, ayon kay Keller (1985,sa Bernales, et al., 2008), ay isang biyaya, isang pangangailangan at isang kaligayahan ng nagsasagawa nito.
-- Ayon naman kina Peck at Buckingham ( sa Bernales, et al. 2008) sa pagsulat: Ang pag sulat daw ay isang ekstensyon ng wika at karanasang natamo ng isang tao mula sa kanyang pakikinig, pagsasalita at pagbasa.
May mga elementong nararapat pahalagahan ang sino mang magsusulat upang maging makabuluhan ang produkto ng pagsulat.
Mga Batayang Kaalaman sa Pagsulat
* ito’y Isang paniniwala na sisira sa pagkakataong makasulat ng isang magandang teksto ay ang paniniwalang ang pagsulat ay natural na biyaya at hindi natutunan.

* Writing is a skill, ito’y isang kasanayan katulad ng pagmamaneho, pagtuturo, pag-e-encode, pagluluto at marami pang ibang gawaing natututunan.
HUMANIDADES
Ang mga tekstong pang humanidades ay naglalaman ng mga kaalaman tungkol sa mga sining na biswal tulad ng musika, arkitektura, pintura, sayaw, dula at panitikan. Sa pamamagitan ng mga tekstong ito, naipapahayag ng sumulat ang kanyang nadarama, adhikain, pangarap, pag-asa, o pangamba..
BERNALES, et al. (2009) : apat na elemento ng pagsulat
PROSESO SA PAGSULAT
like comment share
MAHARLIKA
HUMANIDADES at MGA BATAYANG
KAALAMAN SA PAGSULAT

-- PAKSA
-- LAYUNIN
-- PAGSASAWIKA NG IDEYA
-- MAMBABASA

BAGO SUMULAT
HABANG SUMUSULAT PAGKATAPOS SUMULAT


Mga Layunin sa Pagsusulat
-- Kapwa isang gawaing personal at sosyal ang pag susulat.(layunining ekspresibo o sa pagpapahayag ng iniisp)

-- Ang IMPORMATIBONG pagsusulat (kilala rin sa tawag na expository writing)
-- Ang Mapang hikayat na pag susulat naman (kilala rin sa tawag na persuasive writing)

-- Samantala ang malikhaing pag susulat (ginagawa ng mga manunulat ng mga akdang pampanitikan tulad ng maikling katha,nobela,tula,dula at iba pang malikhain o masining na akda

-- Pormularing pag susulat ( isang mataas at estandardisadong pagsulat katulad ng mga kasulatan/kasunduan sa negosyo/bisnes at iba pang transaksyon legal.

ALAM MO BA?
RETORIKA ang sining ng pagpapahayag, pasalita man o pasulat
TANDAAN!
The message of writing is its content (Rozakis, 2008).
1. Paksa (Bernales: 2006) -- IMBENSYON ay isa sa limang pangunahing kategorya ng retorika. Mula ito sa salitang Latin na nangangahulugang "to find".

-- nagsisimula ang lahat sa isang paksa.

"Ano nga naman ang dahilan ng pakikipag-usap kung wala nang pag-uusapan!"
Ang proseso ng pagsulat ay laging nagsisimula sa isang paksang siyang iikutan ng sulatin.
Ano ang mga dapat isaalang - alang sa pagpili ng paksa?

-- naangkop sa sitwasyon at mambabasa
-- napapanahon
-- kawili-wili
Mga maaaring makatutulong sa iyo upang makaisip ng isang posibleng paksa:
-- sariling karanasan o karansan ng iba
-- pagmamasid sa paligid
-- panunuod ng telebisyon
-- pakikinig ng radyo
-- pagbabasa ng dyaryo o magazine
PAKAISIPIN MO:
The secret is consistency of purpose (Benjamin Disrael)
TANDAAN!
May mga akdang isinusulat upang maisagawa ang dalawa o higit pang layunin.
2. Layunin -- Lahat ng ating ginagawa ay tungo sa isang tiyak na layunin.

-- Hindi maaaring sabihing walang layunin kapag nagsusulat ang isang manunulat.


Layunin ng isang manunulat:

-- ang pagsulat ay karaniwang daan sa pagpapahayag ng kaniyang saloobin, ng kaniyang mga kaisipan at ng kanyang mga mithiin.

"Ang isang akda ay maituturing na ekstensyon ng isang manunulat dahil siya ang nagmamay-ari ng kaniyang mga kaisipan".

TANDAAN!
You cannot simply write the way you speak (Rozakis, 2008).
3. Pagsasawika ng Ideya - IDEYA ay isang kaisipan ng isang tao tungkol sa isang paksa, at ito ay mananatiling kaisipan lamang hangga't hindi ito nalalapatan ng mga konkretong salita na siyang magbibigay kabuuan dito.

-- Mahalaga ang LINGGWISTIK KOMOETENS dahil dito masusukat ang kakayahan ng isang manunulat.
"WALANG AKDA KUNG WALANG WIKA"
Ang husay ng isang manunulat ay nasusukat sa kanyang kakayahang bigyang-buhay ang kanyang mga kaisipan.
-- Sa mga salitang ating mapipili, maipahahayag natin ang ating sariling damdamin kaugnay ng paksa.

-- piniling salita ng manunulat - nagbibigay ideya kung ano ang damdamin niya ukol sa kaniyang paksa.

-- piniling salita ng tagapagpahayag - batayan sa pagtukoy ng tono ng may akda.
PAKAISIPIN MO:
It takes two to tango, change a light bulb, and complete the function of a written word (Rozakis, 2008).
"Ang isang akda ay hindi magkakaroon ng kabuluhan kung ito ay walang mambabasa"
-- Maging tayo, sa ating pagsulat, ay ang unang mambabasa ng mga isinusulat.

-- Sa ating pagbabasa, nagiging kritiko tayo at gumagawa ng ating mga komento upang mapabuti ang ating isinulat.
"Kung walang magbabasa ng ating isinulat, para ano pa ito?"

"Kung walang mambabasa, hindi tayo maituturing na manunulat."
-- Ito`y pagsusulat ng mga pangungusap o pariral sa papel nang tuloy-tuloy hanggang makabuo ka ng burador. Hindi dapat alalahanin ang tamang ispeling,pagbabantas,pagbura sa mga kamalian,

-- Pag-oorganisa ng mga ideya o pag pili ng akyureyt na salita.
A. Malayang Pagsulat (Freewriting)
B. Pagtatanong (Questioning)
Ang mga katanungang nabubuo ay maaaring panggalingan ng mga ideya at detalye na posibleng magamit sa pagsusulat.
C. Paglilista (Listing)
Sa paglilista (maaari rin itong tawaging brainstorming), kinokolekta mo ang mga ideya at detalye na may kaugnayan sa paksang susulatin mula sa nabuong burador.
D. Pagkaklaster (Clustering)
Ang pagkaklaster o diagramming ang isa sa mgapamamaraan na maaring pagmulan ng magandang materyal para sa teksto. Ang metodong ito`y mabisa kung nais mong ipakita ang ideya sa paraang biswal. Kinokonek ang mga ideyang nakapaloob sa mga kahon/bilog sa isa`t isa sa pamamagitan ng mga linya.
E. Pagbabalangkas (Preparing an outline)
Sa pamamagitan ng balangkas ay maaaring tayain ang sariling gawa, kung mayroon pa bang kakulangan ang bubuuing teksto. Kung hindi hindi makabubuong ng isang kongkretong balangkas, maaaring balikan ang ibang teknik sa yugtong ito.

Sa isang balangkas, pinag-iisipan nang mabuti ang ipapasok na mga punto at ang mga pasuportang aytem dito. Tinitignan din ang order ng bawat aytem upang masiguro ang kaisahan, kohirens at organisadong ideya sa magiging teksto. Kung gayon, ang balangkas ay maihahalintulad sa isang blueprint na gabay para makabuo ng isang magandang tekstong ekspositori.
Pharr at Buscemi (2005)
ay mayroong tatlong paraan nito – impormal, pangungusap at pormal na balangkas na maaaring makatulong sa mas mabilis na pag buo nito:
A. Impormal na balangkas
Halos katulad ito ng pormal na balangkas pero hindi kailangang mahigpit na sundin ang herarkiya ng pagkakasunod sunod ng mga ideya at detalye. Ito`y gamitin lamang sa pagpaplano ng susulatin.
WAKAS!
MARAMING SALAMAT! :)
Full transcript