Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Passend Onderwijs

No description
by

Hetty Troost

on 29 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Passend Onderwijs

Basis Condities Condities Behoefte? En nu? Passend Onderwijs Internaliserend karakter: naar binnen gericht (bijv. angsten, depressie en teruggetrokken gedrag, ASS stoornissen zoals Asperger / PDD-NOS)

Externaliserend karakter: naar buiten gericht (bijv. ongehoorzaam en tegendraads gedrag, fysieke agressie, delinquent gedrag, ODD, CD en ADHD) Passend Onderwijs Goed Passend Onderwijs vraagt om...

- Een heldere visie van de school
- Steun van de schoolleiding
- Aanwezigheid van een goede zorgstructuur
- Fysieke omgeving, goede faciliteiten
.........

en vul verder maar in! Maar ook:
- Een positieve houding t.o.v. Passend Onderwijs
- Willen samenwerken
- Bereidheid om je deskundigheid te bevorderen
- Bereidheid tot overleg met / leren van collega's
- Kritisch kijken naar eigen handelen

.... en wat nog meer? Groevenbeek Putten Streven minister
- Doel is, dat er voor alle leerlingen een passend onderwijsaanbod is;
- Scholen krijgen een zorgplicht: ze zijn verplicht een passende onderwijsplek te bieden voor iedere leerling die zich aanmeldt;

- De LGF (leerling gebonden financiering, de ‘rugzak’) evenals de indicatiestelling voor het VSO verdwijnt per 1 aug. 2014 (en daarmee ook de ambulante begeleiding);
- Scholen stellen een onderwijszorgprofiel op;
- Het handelingsplan wordt vervangen door het ontwikkelingsperspectief;
- Een samenwerkingsverband moet een dekkend onderwijsaanbod bieden.
- De middelen voor zware en lichte leerlingenzorg gaan rechtstreeks naar de samenwerkingsverbanden. Docenten hebben voldoende bagage om te kunnen omgaan met verschillen
tussen leerlingen.

Docenten zijn in staat om te signaleren wanneer een leerling extra zorg nodig
heeft. Als dat zo is, dan voorzien ze zelf in die behoefte of schakelen hulp in,
zonder al te veel bureaucratie.

Het kabinet heeft het voornemen om te investeren in de professionalisering van docenten.

Er wordt gesproken van een ‘gerichte professionaliseringsslag' op het gebied
van omgaan met verschillen tussen leerlingen. Onderzoek wijst uit... De discussies over Passend Onderwijs gaan
vooral over organisatorische kwesties, procedures en bekostiging.

Het succes van Passend Onderwijs
zal voor een zeer groot deel bepaald worden door het handelen van de docent!!

- Het draagvlak voor Passend Onderwijs blijkt bij leraren in het VO
nog niet erg groot....
- De noodzaak van professionalisering is groot!

Inspectie van onderwijs 2011: Scholen zien wel steeds beter welke
leerlingen specifieke onderwijsbehoeften hebben, maar passen het
aanbod daar niet voldoende op aan.

Knelpunten Drive? Leerlingen met gedragsproblemen Type gedragsproblemen
1. Situatief: De ene situatie roept meer problemen op dan de andere
2. Relationeel: Het gedrag vindt altijd plaats in relationele context
3. Relatief: De mate om gedrag als problematisch te kenmerken is
relatief > verschilt per persoon!
4. Fluctuerend: Probleemgedrag kan heftig of afwezig zijn

> Dit is zeer aan de orde in het VO. De setting waarin een leerling
zich bevindt, verandert voortdurend. Probleemgedrag = Specifieke onderwijsbehoeften Uit onderzoek blijkt:

- Met stip op 1: duidelijkheid en structuur (duidelijke regels, voorstructureren en voorbereiden, behoefte aan overzicht, hulp bij het maken van opdrachten, wat moet ik doen, wanneer is de opdracht af, uitleg nodig bij wisselende of vrije situaties

- Erkenning en bevestiging: Met name leerlingen met externaliserend
probleemgedrag zijn gewend geraakt aan negatieve reacties op hun gedrag. Het zijn vaak leerlingen die ervan doordrongen zijn geraakt dat ze alles fout doen en juist deze leerlingen hebben bevestiging en erkenning nodig. Wat giet jij uit als docent? Betrokkenheid?
Empathisch vermogen?
Humor?
Passend Onderwijs vraagt vooral:

Flexibiliteit, creativiteit en lef!
Durf een uitzondering te maken Deskundigheidsbevordering, bijv. de cursus 'Autisme in het VO' ?

Meer leren over handelingsgericht werken?

Co - teaching / collegiale consultatie?

Video interactie begeleiding?

Meer leerlingbesprekingen (vaker sparren)?

speciale klas voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (structuurklas, schakelklas, transferklas)?

Pluspunt binnen school (voor opvang van leerlingen in bijv. pauzes / tussenuren)? Cursus 'Autisme in het VO' Doel:
- inzicht in en begrip van het gedrag, denken, voelen en leren
- leren omgaan met de specifieke onderwijsbehoeften
- reflectie op de eigen aanpak en begeleiding
- uitwisselen van ervaringen, suggesties en good practice

Vijf bijeenkomsten:
1 Leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum
2 Invulling geven aan relatie, communicatie en interactie
3 Vanuit structuur naar autonomie
4 De didactische aanpak en het onderwijsleerproces
5 Een goede zorg op school aan leerlingen met autisme /
omgaan met moeilijk gedrag
Aangepast en op maat
Kies één van de volgende stellingen:
1. Toen de minister aan Passend Onderwijs dacht, dacht ze vast aan mij!
2. Toen de minister aan Passend Onderwijs dacht, dacht ze vast NIET aan mij...
3. Passend Onderwijs: Daar moeten we toch iets van kunnen maken samen?!
4. Ik maak een carrièremove, althans, ik overweeg het! In gesprek! Schrijf met je groep op:

- Wat heb jij nodig als docent / waar heb je behoefte aan?
- welke condities zijn daarbij belangrijk?
Full transcript