Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Masura 121 napoca porolissum

No description
by

Rusu Marius

on 15 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Masura 121 napoca porolissum

"Modernizarea exploatatiilor agricole"

Masura 121 Obiective Obiective specifice Obiective operationale
Promovarea investiţiilor în exploataţiile agricole din sectorul vegetal și de creştere a animalelor pentru realizarea de construcţii noi

şi/ sau

modernizarea construcţiilor agricole existente din cadrul acestora şi a utilităţilor aferente, achiziţionarea de maşini şi utilaje noi, înfiinţarea de
plantaţii etc.
1. Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi, diversificarea producţiei, ajustarea profilului, nivelului şi calităţii producţiei la cerinţele pieţei, inclusiv a celei ecologice, precum și producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile;

2. Adaptarea exploataţiilor la standardele comunitare;

3. Creşterea veniturilor exploataţiilor agricole sprijinite;

4. Sprijinirea membrilor grupurilor de producători sau ai altor forme asociative în vederea încurajării fenomenului de asociere. Obiectiv General Creşterea competitivităţii sectorului agricol printr-o utilizare mai bună a resurselor umane şi a factorilor de producţie şi îndeplinirea standardelor naţionale şi a standardelor comunitare. Beneficiari
eligibili Categoriile de
beneficiari eligibili Fermierii definiţi conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practică în principal activităţi agricole – activitate principală conform Certificatului de Înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – a căror exploataţie este situată pe teritoriul ţării, are o dimensiune egală sau mai mare de 2 UDE1, și care este înregistrată în Registrul unic de identificare / Registrul agricol. Persoana fizică
Persoana fizica autorizată
Intreprinderi individuale
Intreprinderi familiale
Societate în nume colectiv
Societate în comandită simplă – SCS
Societate pe acţiuni – SA
Societate în comandită pe acţiuni – SCA
Societate comercială cu capital privat
Societate agricolă
Societate cooperativă agricolă
Grup de producători
Cooperativă agricolă Investitii si cheltuieli eligibile Construirea si/sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola la nivel de ferma
Construirea si/sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol
Construirea si/sau modernizarea fermelor de taurine pentru productia de lapte
Construirea si/sau modernizarea serelor
Achizitionarea de tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje, instalatii etc.
Achizitionarea de noi mijloace de transport specializate
Anlocuirea plantatiilor viticole din soiuri nobile aflate la sfarsitul ciclului biologic de productie
Infiintarea plantatiilor de pomi, arbusti fructiferi si capsuni
Infiintarea pepinierelor de vita de vie, pomi fructiferi si arbusti, alti arbori
Investitii pentru producerea si utilizarea energiei din surse regenerabile
Investitii in apicultura
Investitii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei
Costuri generale ale proiectului (taxe, patente, licente etc.)
Investitii necesare adaptarii exploatatiilor pentru agricultura ecologica Criteriile de selecţie ale proiectului Proiectele prin care se solicită finanţare prin FEADR sunt supuse unui sistem de selecţie, în baza căruia fiecare proiect este punctat, conform următoarelor criterii de selecţie: Fermierii definiţi conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practică în principal activităţi agricole – activitate principală conform Certificatului de Înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – a căror exploataţie este situată pe teritoriul ţării, are o dimensiune egală sau mai mare de 2 UDE, si care este înregistrată în Registrul unic de identificare / Registrul agricol. Exploataţii agricole care se adaptează la standardele comunitare nou introduse
Exploataţii din sectoarele prioritare
Exploataţii agricole de semisubzistenţă
Beneficiarul cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică, este constituit ca forma asociativa sau este membru al unei forme asociative, recunoscute conform legislaţiei naţionale în vigoare.
Exploataţii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/ FEADR pentru acelaşi tip de activitate
Exploataţii vegetale şi de creştere a animalelor în sistem ecologic
Proiectele care au și investiţii pentru procesarea produselor agricole
Exploataţii agricole deţinute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii proiectului
Exploataţii agricole aflate în zonele defavorizate Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile Exemple de bune practici Modernizare fermă creștere la sol pui carne Obiective: Modernizarea și creșterea competitivității fermei avicole, prin retehnologizare și creșterea productivității bazei de producție.

Rezultate: creșterea productivități, reducerea consumului de energie, creșterea rentabilității și venitului fermei prin extinderea producției în cele 6 hale reabilitate

Valoarea investitiei : 998771 € din care finanţare nerambursabilă 497845 € Informatii utile www.apdrp.ro www.napocaporolissum.ro www.endr.ec.europa.eu/policy-in-action www.rdnr.ro/BunePracticiLista.aspx Total 835.000 Euro
Full transcript