Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Fossila bränslen

No description
by

Daniel Hellström

on 26 May 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Fossila bränslen

Petroleum
Utvinns ur många delar av
världen. Men till stor del i mellanöstern! Fördelarna med Petroleum är: Det ger mycket energi,
den bästa energikällan för att driva motorer och bilar då Petroleum förbränns bra! Fossila bränslen Nackdelar med petroleum:
*Ger ifrån sig giftiga avgaser vid förbränning.
*Vid utsläpp av petroleum i haven kan det orsaka förödande konsekvenser på djur och växtliv.
*Då det är ett fossilt bränsle ökar priset kraftigt i takt med utvinningen globalt. Kol
kol är en sammansättning av flera fossila bränslen
som är i fast form. Kol utvinns ur gruvor oftast ganska
långt ner under marken ur kolådrer. Det största avnändingsområdet av kol
är att man förbränner det till energi. Fördelar med kol:
*det förbränns bra vilket ger mycket energi
*kol kan förvätskas till kolväten, när det sker
oljebrist så kan kolvätet användas som alternativ
dieselolja
*kol kan även förgasas till syntetgas som hjälper
framställning av vissa kemikalier och bränslen i
vätskeform. Nackdelar med kol:
*Det släpper ut stora mängder av koldioxid (CO2)
*Brunkol, som innehåller många fler grundämnen
än bara grundämnet kol (C) släpper ut stora mängder
svaveloxid som försurar miljön Diagram över använding av fossila bränslen. Vad skulle då konsekvenserna bli utan fossila bränslen?
De fossila bränslerna är en stark och givande energikälla som vi idagsläget inte vet hur vi skulle klara oss utan. Förmodligen skulle De flesta vanliga transporterna såsom: buss, bil, tåg och flygplan bli dyrare att använda. Man ser redan trender på detta när bensinpriset höjs. Vi skulle behöva forska fram nya sätt att utvinna energi, vilket man redan idag försöker framställa men utan större lycka. Några exempel på möjliga framtida energikällor: Vågkraft, Vindkraft, Solenergi, Fusion och biogaser. En hel del av dessa energier använd redan idag men inte i så stor utsräckning att de skulle kunna ersätta de fossila bränslena. (Ett fat=159liter) Slutsaten av problemen med fossila bränslena:
De kommer ta slut, de förorenar den miljö vi lever i, de är relativt dyra,
vid olyckor så kan de förorena haven enormt och de skulle då skada djur
och växtliv allvarligt! Vad är då orsakerna till att de fossila bränslena tar slut
och att de förorenar miljön så mycket?
Den främsta orsaken är att konsumtionen av energi ökar ständigt
i många länder runt om i världen främst i västvärlden,
t.ex. så står, (som vi tidigare sett) USA i ledningen för vilka som förbrukar mest petrolium! även vi i Sverige konsumerar mer energi än vad som är bra för våran miljö då efterfrågan ständigt ökar. En annan orsak är att jordens resurser helt enkelt inte är obegränsade vilket gör att vi måste finna en ny kraftkälla som
inte är farlig, inte kommer att ta slut och inte är orimligt dyr. USA
Enligt statistik har USA ökat sitt antal bilar inom landets gränser till ca 2 bilar per hushåll. Det resulterar i att en bil som släpper ut ca 13g CO2/km, som ägs av en jenkare som har en familj med 4 medlemmar, så kan man räkna ut att varje familj släpper ut 26g CO2/km. Sammanlagt får man tillsammans med alla medborgare i USA ca. 8027383988gram CO2 för en kilometers körning. (13gCO2/km*2=26gCO2/km=familj*x=308 745 538=8027383988gram) Daniel är på toa Dagens samhällssystem
har resulterat i att västvärlden har kommit längre i utvecklingen
och därför fått mer makt. Därför har användningen av de fossila bränslena ökat i de länder där utvecklingen tagit ett steg längre.
USA som ett exempel har sedan den industriella revolutionen
utnyttjat sig av andra länders resurser och befolkning.
I dagsläget ägs den största oljeproduktionen av länder i västvärlden t.ex. Norge, USA och Storbrittanien. Därför är oljekonsumtionen högre i just
länderna i västvärlden. Förnyelsebar energi
Innebär att man utvinner energi ur en energikälla som ständigt reproducerar sig t.ex. vindkraft eller vattenkraft. Vindkraft & vattenkraft.
Egentligen så fungerar både vindkraftverk och vattenkraftverk på samma sätt. Man använder sig av
vattnet/vinden för att driva en generator som producerar
elektricitet. Kärnkraftverk
I Sverige svarar kärnkraften för ungefär hälften av vår elförsörjning eller drygt 60 TWh (miljarder kilowattimmar). I världen som helhet kommer cirka 14 % av elen från kärnkraften. Vad är då lösningen på problemen med de fossila bränslena?
De förnyelsebara energikällorna (vindkraft, kärnkraft och vattenkraft) och betydligt mycket mer. Man kan lösa problemen med de bensin drivda bilarna genom eldrivna bilar. Energibehoven kan lösas på följande sätt: man ersätter
förbränningen av olja och kol med förnyelsebara energier t.ex. vattenkraft och vindkraft. Miljöproblemen som olja/kol orsakar kan också lösas med förnyelsebara energikällor.
Full transcript