Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

3.3 Нийгмийн сайн сайхан аж байдал. Эдийн засгийн өсөлт

No description
by

Tsendee shdee

on 16 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 3.3 Нийгмийн сайн сайхан аж байдал. Эдийн засгийн өсөлт

3.3 Нийгмийн сайн сайхан аж байдал. Эдийн засгийн өсөлт
Ард түмний сайн сайхан аж байдал
Аз жаргалтай байхын тулд хүнд юу хэрэгтэй вэ?
Манай орон ХХИ-ээр 20 жилийн өмнө 65-р байр эзэлж байсан бол 187 орноос 110 дугаар байр эзэлж байна
Хүний хөгжлийн индекс нь 0-1 хүртлэх утга авна.
Монгол улсын ХХИ-2011он
Эдийн засгийн өсөлт
Дээрх асуултыг тухайн улсын иргэд хийтэд нь тавибал хариулахад нэлээн төвөгтэй болно
хүний хөгжлийн индекс /ХХИ/
The Human Devolopment Index
хүний хөгжлийг дараах 3нь үзүүлэлтээр тооцдог
хүн амын дундаж наслалат
хүн амын боловсролын түвшин
хүн амын боловсролын түвшин
МУ-ын ХХИ-ийн үзүүлэлт
/хувиар/
1.Дундаж наслалт - 65.9
2.Бичиг үсэг тайлагдалтын хувь - 97.8
3.Нэг хүнд ноогдох ДНБ - 2125
Хүний Хөгжлийн Индeкс
1.Дундаж наслалтын индекс - 0.642
2.Боловсролын индекс - 0.884
3.ДНБ-ний индекс - 0.510
Улс орнуудын хөгжлийн эцсийн зорилго нь эдийн засгийн бус харъят иргэдийнхээ хуний хөгжлийн чадавхи,боломж,амьдрах орчны нөхцлийг товчоор хэлбэл хүнийг хөгжүүлэхэд оршиж байна
ХХИ-ээр дэлхийд эхний 5 байр эзэлж байгаа улсууд:
1.Норвеги - 0.943
2.Австрали - 0.929
3.Нидерланд - 0.910
4.АНУ - 0.910
5.Шинэ Зеланд - 0.908
Эдийн засгийн өсөлт нь нөөцийн тоо хэмжээг нэмэгдүүлэх эсвэл түүний чанар буюу бүтээмжийг дээшлүүлэх замаар хангагдана
Нийгмийн өмнө эдийн засгийн өсөлтийн бий болгох үндсэн 2 арга байдаг
Экстенсив хүчин зүйлс буюу нөөцийн тоо хэмжээний өсөлт
Икстенсив хүчин зүйлс буюу нөөцийн бүтээмжийн өсөлт
Full transcript