Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Berzsenyi Dániel

No description
by

Hajna Kelemen

on 8 May 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Berzsenyi Dániel

Berzsenyi Dániel 1776-1836
magyar
nemes
férfi
"Magyar Horatius"
az antik líra témavilága, formakincse, az ebben kifejeződő emberi-költői magatartás
Horác (1799 k.)
Holnappal ne törődj, messze ne álmodozz,
Légy víg, légy te okos, míg lehet, élj s örűlj.
Míg szólunk, az idő hirtelen elrepűl,
Mint a nyíl s zuhogó patak.
a klasszicizmustól
a romantikáig
Egyházashetye
Berzsenyi Dániel 1750 körül épült barokk szülőházában emlékmúzeum van
középbirtokos család
művelt, de különc apa
későn, túlkorosan kerül iskolába
nehezen alkalmazkodik a rendhez
a soproni evangélikus líceum - 7 év
az ország legkulturáltabb része
Berzsenyi tehetségét a líceum tanára, Kis János püspök, költő fedezte fel.
Berzsenyi fiatalsága szüntelen lázadás
az apa és
az iskola zsarnoksága ellen
megszökik, érettségi nincs.
a pad alatt Horatiust olvas,
kitűnően megtanul latinul
klasszikus műveltség - mitológia
Az apai ház szigora elől házasságba menekül
1799
Dukai Takács Zsuzsanna
14 éves műveletlen rokonlány
B. tudatosan meghagyja "együgyűségben"
Berzsenyi-kúria: Nikla
Házassága fordulat:
a fékezhetetlen természetű B-ből példás szorgalmú gazda
magát niklai remetének, somogyi Diogenésznek nevezi
vidéki magány,
6 évig titokban ír,
újabb 6 évig Kazinczy elismerésével vár, hogy egy kötetnyi vers összegyűljön
kettős élet: nappal gazda
Niklát ritkán hagyja el.
1803-ban Kis János fölfedezte benne a költőt 3 versét elküldte Kazinczynak, aki biztatja:
„nyelved oly szép, oly nemes, hogy azt csudálni fogja a haza”
Orlai Petrics Soma: Kazinczy Ferenc és Kisfaludy Károly találkozása
a kötet 1813-ban jelent meg
nem termékeny költő:
137 vers
nem dátumozta - időrendtől nem tagolt egész
Kölcsey recenziója (bírálata) megbántja
1817. Tudományos Gyűjtemény
elhidegül Kazinczytól (őt sejti mögötte)
abbahagyja a költészetet
tanulmányozza
az esztétikát, irodalmat
pótolja műveltségbeli hiányait
Észrevételek Kölcsey recensiójára
(1825)
Kölcsey klasszicista szempontú kritikáját a romantika nevében utasította vissza
élete sivár (ezt vsz. eltúlozza), hogy élesebb legyen az ellentét költészetével
nem az életéből sarjad, hanem kárpótlás azért, ami abból hiányzik
Megelégedettség illúziója, bölcs önkorlátozás, filozofikus belenyugvás „osztályrészébe"
Pest-Buda Berzsenyi korában
Nem érzi jól magát a városban
1830-ban az Akadémia rendes tagjává választották
Ő az első vidéki!
Partra szállottam. Levonom vitorlám.
A szelek mérgét nemesen kiálltam.
Sok Charybdis közt, sok ezer veszélyben
Izzada orcám.
MŰFAJOK
Ódák
a napóleoni háborúk idején
A kor nagy élménye a mozgásnak indult történelem
B. monumentális látomásokban: A magyarokhoz
A történelem viharával a magyar nemesi virtust szegezi szembe, verseiben belső tűz: virtus a dikcióban is
tanít gyönyörködtet
legjobb versei e belső indulati töltés révén - aktualitástól szabadulva - hirdetik a nagy erényeket: erkölcsi tisztaságot, bátorságot, szabadságot
"Fojtva erősödik, mint puskapor és harag."
ezért népszerű a politikát és erkölcsöt összekapcsoló reformkorban
Erőteljes képek és nyelvezet.
Nemzethalál képzete.
Kötelességvállalásra szólít.
Romlásnak indult hajdan erős magyar!
Nem látod, Árpád vére miként fajul?
Nem látod a bosszús egeknek
Ostorait nyomorult hazádon?
Személyes témájú verseiben is ott a kizökkent idő: ha idillre vágyik, csak a korral szemben, előle menekülve találja meg
ezek is általánossá válnak, stilizáltan, horatiusi szólamok, képek
Képei általánosak, szinte időtlenek - gyakran akár szó szerint is Horatiustól
Novalis: A költészet feladata az ismertnek az ismeretlen méltóságát kölcsönözni.
Berzsenyi ezt teszi
köznyelvitől eltérő stílus, klasszikus képek, latin szavak, antik versformák
ünnepi, de! ezek mögött nem a klasszikus egyensúly, harmónia, megelégedés , hanem az utánuk való hasztalan sóvárgás
ideálvilág
környezet
ideálvilágát lassan felőrölte a valóság
a klasszicizmustól a romantika felé
egyszerre két stílus költészetében
Elégiák
kedélybetegség, kiábrándulás
1804 után
ő nem nevezi elégiának: nem disztichonban
Alaptéma: mulandóság; Közelítő tél
Episztolák
esztétikai nívó alacsonyabb, de gondolati szempontból:
a felvilágosodás gondolatait filozófiai fejtegetéseiben - köznapibb téma, forma: jambus
Dukai Takács Judithoz, A Pesti Magyar Társasághoz – a felvilágosodás eszméi:
"Az ész az Isten, mely minket vezet"
Vitkovics Mihályhoz (1815)
Hervad már ligetünk, s díszei hullanak,
Tarlott bokrai közt sárga levél zörög.
Nincs rózsás labyrinth, s balzsamos illatok
Közt nem lengedez a Zephyr.
Full transcript