Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Challenges and opportunitie

No description
by

büşra a

on 22 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Challenges and opportunitie

GENETİK NEDİR?

Genetik Biliminin Tarihçesi
Tüm canlılar hücrelerden oluşuyor, o zaman neden farklılar?
Genetik
DNA Nedir?
DNA'nın Yapısı
Günümüze Doğru..
Deoksiribonükleik asit veya kısaca DNA;
canlılık işlevleri ve biyolojik gelişmeler için
gerekli olan genetik talimatları taşıyan bir nükleik asittir. DNA'nın başlıca rolü bilginin uzun süreli saklanmasıdır. Protein ve RNA gibi hücrenin diğer bileşenlerinin inşası için gerekli olan bilgileri içermesinden dolayı DNA; bir kalıp, şablon veya reçeteye benzetilir.
DNA’nın iki görevi vardır: Birincisi hücre bölünmesinin hazırlıkları sırasında kendi kopyasını yapmasıdır. İkinci görevi, kendinde toplanmış olan bilgiyi RNA’ya (Ribonükleik asit) vermesidir.
Nükleotitler DNA'nın temel yapı birimleridir. Bir nükleotidin yapısında aşağıdaki gibi fosfat, seker ve organik baz bulunur.
DNA yapısında 4 çeşit nükleotit bulunur. Kalıtsal şifre bu nükleotidlerin farklı sıra , miktar ve farklı kullanımı sonucu oluşur.
Guanin nükleotiti ile Sitozin nükleotiti arasında 3 adet hidrojen bağı,
1905'te William Bateson, kalıtımsal çeşitliliklerin artık adlandırılması gerekliliğinden söz ederek, bir mektubunda ve bir makalesinde "genetik" terimini kullandı, genetik biliminin akademik anlamda kurucusu ve isim babası oldu.
Biyoloji hayatı kavrama sanatıdır. Genetik ise biyolojinin ‘kalıtım’ı inceleyen alt dalıdır.

1913'te Morgan ve Alfred Sturtevant,
genlerin kromozom boyunca birbirini izleyen dizilişini ve düzenini gösteren,  Drosophila  sineğinin X kromozomuna ait ilk “genetik harita”yı yayımladılar.

Drosophila melanogaster
Sirke sineği olarak da adlandırılan Drosophila melanogaster, kolay üretilebilmeleri, çok sayıda yavru döl meydana getirmeleri, cinsiyet ve diğer fenotipik karakterlerinin kolayca izlenebilmesi nedeni ile genetik araştırmalarda kullanılan model bir organizmadır.
1990 yılında ABD'de 'İnsan Genom Projesi' başlatıldı..
2001 yılında İnsan Genom Dizisi Tamamlandı ve Yayınlandı..
Projeden elde edilen genetik bilgilerin, hastalıkların teşhisi ya da önlenmesi ve kişilerde mutasyona neden olan kimyasal ve fiziksel ajanlara duyarlılığın belirlenmesi için kullanılması hedeflenmektedir.
Belki de ileride, genetik hastalıkları doğumdan önce tedavi edebileceğiz ve kanseri grip kadar kolay atlatabileceğiz belki de yaşlılıktan korkmayacağız veya kalp hastalıklarını oluşmadan önleyebileceğiz.
Based on Jim Harvey's speech structures

Canlı Nedir?

Canlı ile cansız arasındaki farklar nelerdir?
Aristoteles ( 384 MÖ-322 MÖ )
1665 yılında mikroskobu icat etti, ölü mantar dokularını incelerken 'hücre' adını verdiği odacıkları keşfetti.
Robert Hooke
1838'de Theodor Schwann ve Matthias Schleiden tüm canlı organizmaların hücrelerden oluştuğunu ispatlamışlardır.
Bezelyelerle yaptığı çaprazlama çalışmalarıyla, bir türün özelliklerinin kalıtım yoluyla sonraki kuşaklara aktarıldığını bulmuştur.

Ama nasıl?
Gregor Johann Mendel
1902'de Walter Sutton ilk defa bir mayoz bölünmeyi gözlemledi ve kalıtsal bilgiyi taşıyan unsurların kromozomlar olduklarını ispatladı.
Kromozom Teorisi
Peki nedir kromozom?
Hücrede bölünme zamanının dışındaki dönemlerde DNA uzun ve ipliksi şekil alır. Bu şekle "kromatin ağ" denir. Bölünme esnasında kromatin ağ kısalır ve kalınlaşır. Böylece kromozomu oluşturur. Kromozomun yapısında DNA ve protein vardır. Kromozomların şekli, büyüklüğü ve sayısı her tür için farklı ve sabittir. İnsanda 46 adet kromozom bulunur.
DNA zincirleri de özgül proteinleri sentezlemekle görevli gen adı verilen birimlerden oluşur. Gen, kromozomun belirli bir kısmını oluşturan nükleotid dizisidir.
Kromozomdan DNA'ya
1952'de Alfred Hershey ve Martha Chase  tarafından  yapılan Hershey-Chase deneyinde   genetik malzemenin DNA olduğunu göstererek DNA kalıtımdaki rolü teyid ettiler.
1953'te James D. Watson ve Francis Crick DNA'nın bugün kabul görmüş yapısını öne sürdüler.

Özetlersek;
Fosfat + Şeker + Organik Baz = Nükleotit
Adenin nükleotiti ile Timin nükleotiti arasında 2 adet hidrojen bağı vardır.
Kanserden depresyona ve hatta yaşlılığa kadar tüm hastalıkların teşhis ve tedavisinde devrim yaratacak projede büyük bir adım atılmış oldu.
Büşra ARIKAN
Full transcript