Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pedagógus kompetenciák értelmezése a logopédiai tevékenységben - szakértői szemmel

No description
by

Vivien Tóth

on 23 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pedagógus kompetenciák értelmezése a logopédiai tevékenységben - szakértői szemmel

Pedagógus kompetenciák értelmezése a logopédiai tevékenységben - szakértői szemmel

Előadó: Tóthné Schiebelhut Lívia
Delagáló intézmény: Meixner Ildikó EGYMI Mohács

Pedagógus kompetenciák
2. Pedagógiai folyamatok tervezése

Nemi különbözőségek és megkülönböztetések
1.
Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás
2.
Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése
3.
A tanulás támogatása
4.
A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése
5.
A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység
6.
Folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése
7.
Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
8.
Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

4. Személyiségfejlesztés, egyéni bánásmód
5. Tanlói csoportok, közösségek fejlesztése
6. Pedagógiai értékelés, elemzés
IKT kompetenciák
http://www.meixner-egymi.hu/logopedia/
Hallod-e?
online hallásdifferenciáló program
Készítette: Tóthné Schiebelhut Lívia
Programozta: Molnár József
1.6. A rendelkezésére álló tananyagokat, eszközöket – a digitális anyagokat és eszközöket is – ismeri, kritikusan értékeli és megfelelően használja.
1.10. Tanítványaiban kialakítja az online információk befogadásának, feldolgozásának, továbbadásának kritikus, etikus módját.
2.4. Célszerűen használja a digitális, online eszközöket.
3.5. Megfelelő útmutatókat és az önálló tanuláshoz szükséges tanulási eszközöket biztosít a tanulók számára, pl. webes felületeket működtet, amelyeken megtalálhatók az egyes feladatokhoz tartozó útmutatók és a letölthető anyagok.
5.9. Az együttműködés, kommunikáció elősegítésére online közösségeket hoz létre, ahol értékteremtő, tevékeny, követendő mintát mutat a diákoknak a digitális eszközök funkcionális használatának terén.
7.2. A kapcsolattartás formái és az együttműködés során használja az infokommunikációs eszközöket és a különböző online csatornákat.
8.6. Rendszeresen tájékozódik a digitális tananyagokról, eszközökről, az oktatástámogató digitális technológia legújabb eredményeiről, konstruktívan szemléli felhasználhatóságukat
8.9. Aktív résztvevője az online megvalósuló szakmai együttműködéseknek.

IKT tartalmú indikátorok
Egyéni fejlesztési terv
Az iskolai pedagógiai folyamat olyan speciális tervezési dokumentuma, amely lehetővé teszi az egyéni sajátosságokhoz igazított, egyénre szabott fejlesztést.
Az egyéni fejlesztési terv a szakértői vélemény és a pedagógus saját pedagógiai diagnózisa alapján készül.
Tartalmazza:
 a fejlesztés fő területeit,
 a fejlesztés idejét, ütemezését,
 a fejlesztés célját, feladatát, módszerét, eszközét.

Terápiás/habilitációs terv
fél éves ütemterv
Tematikus terv
A tematikus terv egy összefüggő tanulási-tanítási egység (téma) tanítási terve, amely a tanterv, az intézmény pedagógiai programja és a pedagógus által készített tanmenet figyelembevételével készül. Célja, hogy a szükséges információk (tanulók előzetes ismeretei, képességeik fejlettsége, motiváltságuk) birtokában meghatározza a téma feldolgozásának konkrét céljait (ismereteket, képességfejlesztést, attitűdök alakítását), az oktatási tartalmak tanórákra bontott logikai sorrendjét, az egyes órák fő didaktikai feladatait, a szervezési módokat/munkaformákat, a konkrét tanulói feladatokat, az alkalmazandó módszereket, eszközöket, s végül az ellenőrzés-értékelés tervezett módját és eszközeit.
A tanulási-tanítási egység értelmezése a különböző szaktárgyak esetében eltérő lehet (pl. heti terv az óvodában, egy lecke az idegen nyelv tanításánál, egy készség fejlesztési folyamata a zenetanításnál stb.).

Óraterv/foglalkozásterv
A pedagógus által készített tervezési dokumentum, amely rögzíti a tanóra/foglalkozás céljait, nevelési-oktatási stratégiáját (az óra/foglalkozás felépítését, menetét, az alkalmazott módszereket és óraszervezési módokat, valamint az eszközöket). Az óraterv/foglalkozásterv kezdő pedagógus esetében még tartalmazhatja a tanulói és a pedagógusi tevékenységek tömör leírását. Az óratervhez/foglalkozástervhez a mellékletben célszerű csatolni a tanulói feladatlapokat, az órán/foglalkozáson feldolgozott szövegeket, az egyéb segédeszközöket. Az óratervhez/foglalkozástervhez érdemes mellékelni az IKT-tananyagokat is.
- Beszélgetőkör
- Kutyás terápia
- Kooperatív csoportmunka
- Szabályok kialakítása
- Konfliktuskezelés
- Empátia
- Pozitív üzenetek
- Diagnosztikus értékelés
- Formatív értékelés
- Szummatív értékelés
Fejlesztő értékelés
Egyéni fejlesztés
Differenciálás
„INFO-TANODA Képességfejlesztés IKT alkalmazásával”
Meixner Ildikó EGYMI "jó gyakorlata"
- Auditív fejlesztés
- Vizuális fejlesztés
- Téri irányok fejlesztése
- Szerialitás fejlesztése
Módszertani- és használati útmutató a számítógépes programokhoz
Köszönöm a figyelmet!
Tóthné Schiebelhut Lívia
tneslivia@gmail.com
Full transcript