Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SP 19 w Poznaniu EWALUACJA 2012/2013

No description
by

Dorota Włodarczak

on 27 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SP 19 w Poznaniu EWALUACJA 2012/2013

SP nr 19 w Poznaniu EWALUACJA WYNIKI PRZEPROWADZONYCH ANKIET
WŚRÓD NAUCZYCIELI WYNIKI ANKIET PRZEPROWADZONYCH
WŚRÓD DYREKCJI WNIOSKI OBSZAR WYMAGANIE CEL 2. Procesy zachodzące w szkole lub placówce służą realizacji przyjętej w szkole lub placówce koncepcji pracy. W szkole lub placówce dba się
o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych. 2.3. Procesy edukacyjne mają
charakter zorganizowany. Zbadanie, czy procesy edukacyjne zachodzące
w szkole mają charakter zorganizowany i czy sprzyjają uczeniu się. WSKAŹNIK 1 Czy procesy edukacyjne są realizowane w szkole z wykorzystaniem zalecanych warunków
i sposobu realizacji podstawy programowej? WSKAŹNIK 2 Czy procesy edukacyjne przebiegające
w szkole są planowane? WSKAŹNIK 3 Czy procesy edukacyjne są
zorganizowane w sposób
sprzyjający uczeniu się? WSKAŹNIK 4 Czy ocenianie uczniów daje im
informację o ich postępach
w nauce oraz motywuje ich
do dalszej pracy? WSKAŹNIK 5 Czy w szkole monitoruje się
osiągnięcia uczniów? WSKAŹNIK 6 Czy procesy edukacyjne przebiegające
w szkole są monitorowane i doskonalone? WSKAŹNIK 7 Czy wnioski z monitorowania procesów edukacyjnych są wykorzystywane
w planowaniu tych procesów? WSKAŹNIK 8 Czy nauczyciele pracują wspólnie z uczniami
nad doskonaleniem procesów edukacyjnych?
Czy nauczyciele stosują różne sposoby wspierania i motywowania uczniów
w procesie uczenia się? WSKAŹNIK 9 Czy informacja o postępach w nauce otrzymana
w wyniku oceniania uczniów pomaga im uczyć się i planować swój indywidualny proces uczenia się? WSKAŹNIK 10 Czy w szkole analizuje się wyniki
monitorowania osiągnięć uczniów
i wdraża się wnioski z tych analiz? NARZĘDZIA DIAGNOSTYCZNE ankiety, wywiady, obserwacje sprawozdania, protokoły plany pracy, plan ewaluacji wewnętrznej zapisy z dzienników analiza egzaminów, sprawdzianów statut szkoły, szkolny system oceniania •encyklopedie
•poradniki dotyczące problemów wychowawczych
•Zadania dla uczniów na stronach www, np. math.edu.pl
•pogłębianie wiedzy na temat np. dysleksji
•korespondencja z rodzicami
•Vademecum - metody aktywizujące - Klauzula
•filmy edukacyjne
•prezentacje multimedialne
•podręcznik w wersji elektronicznej •przewodniki metodyczne
•edukacyjne gry komputerowe
•laptop i tablica interaktywna
•Internet
•ćwiczenia i zadania ze zbioru zadań do uzupełnienia dla klas 1, 2, 3, „czytamy ze zrozumieniem’, „Propozycja ćwiczeń dodatkowych”
•literatura związana z edukacja wczesnoszkolną
•podstawa programowa
•program edukacji przedszkolnej + diagnoza
•książki z wierszami, muzyką, zabawami
•czasopisma nauczycielskie
•poszukiwanie informacji przez dzieci
•słowniki •różne programy komputerowe, np. do świadectw
•Korekcja wad postawy - Marii Kozińskiej
•Gry i zabawy ruchowe – R. Trześniowski
•Urazy i kontuzje sportowe na lekcjach wf u dzieci i młodzieży
•Współczesne teorie i nurty wychowania – B. Śliwierski
•Co możesz zmienić a czego nie możesz – M. Seligman
•literatura dotycząca zagadnień z gier zespołowych, gimnastyki
•literatura udostępniona przez pedagoga szkolnego
•kursy on – line, Akademie Ortografii
•prezentacje w PowerPoincie
•telefon
•DVD
•materiały zdobyte na szkoleniach 1. Czy w procesie dydaktycznym
korzystasz z różnorodnej
literatury i technologii
informacyjnej? Wymień jakie. •Excel 2010 PL
•ABC Komputera
•jasełka
•przedstawienia
•konkursy szkolne
•przegląd pracy
•aktualności w Internecie dotyczące pedagogiki wychowania
•projektor 2. W jakich akcjach klasowych, szkolnych, międzyszkolnych, ogólnopolskich lub międzynarodowych biorą udział Twoi uczniowie? Wymień je. •Puszka dla maluszka
•nakrętki dla Igorka i Waldusia
•zbiórka makulatury
•Dary dla Białorusi
•Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska
•Ciepła odzież i maskotki dla Afganistanu
•I Ty zostań świętym Mikołajem
•Góra grosza•zbieracze złota
•opatrunek na ratunek
•zbiórka baterii
•zbiórka puszek
•drzwi otwarte
•dni życzliwości
•Konkursy szkolne
•Konkursy międzyszkolne
•Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
•Zbiórka dla Piotra Sznury
•Zajączek – paczka wielkanocna
•Zawody sportowe
•Akcje samorządu Uczniowskiego/szkolnego:
* Wybory Samorządu Uczniowskiego
* Dzień Chłopca (wybór mistera szkoły)
* Dyskoteki szkolne dla uczniów klas 4-6
* Baliki dla uczniów las 0-3
* Filharmonia Pomysłów
* Dzień Brytyjski
* Omnibus wiedzy językowej – turniej międzyklasowy dla uczniów kl. 4-6 * Święto Szkoły i patrona Stanisława Staszica
* Światowy Dzień Ochrony Zwierząt
* Dzień Edukacji Narodowej
* Halloween – konkurs na lampion z dyni
* Andrzejki - wróżby
* Dary Jesieni – wystawa kompozycji jesiennych
* Międzyklasowy konkurs na najlepiej zadbaną klasę
* Wigilia, jasełka
* Poczta Walentynkowa
* Dzień Anioła, Mikołajki
* Dzień Kobiet – wybór „damy szkoły”
* Akcje charytatywne organizowane na terenie szkoły
* Bezpieczna droga do szkoły
* Program profilaktyczno – edukacyjny „Zdrowe Miasto Poznań”
* Międzyszkolny Konkurs recytacji poezji Juliana Tuwima dla klas 2
* Projekt „Jem warzywa i owoce” •Pasowanie na Ucznia
•Drzwi Otwarte
•Międzynarodowy Dzień Bezpiecznego Internetu
•Turnieje: piłka nożna, unihokej, tenis stołowy, koszykówka,
•kurs nauki jazdy na nartach i snowboardzie
•Comenius
•Czytanie bajek terapeutycznych przez Liderów Szkolnych w przedszkolach
•Igrzyska młodzieży Szkolnej RIO 2013
•Klubowe Mistrzostwa Polski
•Warsztaty filmowe organizowane przez Centrum Sztuki Dziecka
•Spotkania z poetami
•Mistrzostwa Szkoły w Ergometrze Wioślarskim
•Igrzyska Młodzieży Szkolnej Szkół Podstawowych w Unihokeju dziewcząt i chłopców
•Poznański Międzyszkolny Konkurs Recytacji Poezji Współczesnej
•Międzyszkolny Konkurs Literacki „Dziecko jest cudem”
•Integracyjne spotkanie uczniów z ośrodka szkolno – wychowawczego dla dzieci niesłyszących z uczniami naszej szkoły 3. Czy w pierwszym semestrze udało Ci się zrealizować zaplanowane treści nauczania
z podstawy programowej? •TAK
•W większości tak
•Z wyjątkiem historii w kl. 4 (1 godzina lekcyjna)
•brak odpowiedzi 4. Z jakich pomocy dydaktycznych korzystasz w swojej pracy? •karty pracy
•zegary
•liczmany
•waga
•prezentacje multimedialne
•obrazy
•przedmioty codziennego użytku
•płyty CD
•rozsypani wyrazowe, zdaniowe
•chusta klanzy
•sprzęt sportowy
•podręczniki szkolne
•pomoce dydaktyczne
•zeszyty ćwiczeń
•tablice i plansze
•miary, patyczki, guziki
•kostki liczbowe
•fotografie
•radio
•laptop/komputer •książki
•atlasy, mapy, globus
•wizytówki z imionami
•materiały plastyczne
•naczynia do mierzenia pojemności
•Tablica multimedialna/interaktywna
•Strony WWW
•Makiety
•Film
•Teksty źródłowe
•Programy komputerowe umożliwiające zdobywanie podstawowych umiejętności
•Programy edukacyjne on - line
•Gry planszowe
•Muzyka na zajęciach gimnastyki i fitness
•Kolorowanki •Gry dydaktyczne
•Puzzle
•Preparaty suche i mokre
•Sprzęt laboratoryjny
•Modele
•Sprzęt badawczy (mikroskop, lupy, preparaty)
•Testy pedagogiczne
•Zabawki terapeutyczne (pacynki)
•Bajki terapeutyczne
•Artykuły papiernicze 5. Czy w trakcie zajęć dydaktycznych, podczas przeprowadzania kartkówek, sprawdzianów
i odpowiedzi ustnych dostosowujesz wymagania do możliwości uczniów? W jaki sposób? •wydłużenie czasu
•kierowanie odpowiedzią dziecka przez dodatkowe pytanie
•skracanie czasu pracy
•dostosowanie poziomu do możliwości dziecka (łatwiejsze zadania)
•ocena prac pod względem poprawności treści i kompozycji
•docenianie ciekawych pomysłów i sposobów rozwiązań
•nagradzanie najmniejszych efektów
•stosowanie pytań pomocniczych
•sprawdzanie wykonania zadań domowych
•trudniejsze zadania dla chętnych
•sprawdziany podzielone na poszczególne części, dostają pojedyncze kartki, nie wszystko na raz
•czytanie po cichu trudnych poleceń, zmniejszanie ilości zdań
•omawianie z uczniem wykonanej pracy
•podpowiedzi, teksty z lukami
•Na kartkówkach i sprawdzianach polecenia piszę pogrubioną lub podkreśloną czcionką 14 •Piszę tłumaczenia zadań do uzupełnienia
•Podczas odpowiedzi pytam z zasad, a nie z zastosowania ich w praktyce
•Dostosowuję zalecenia zgodnie z zaleceniami w PDW powiększenie czcionki, układanie pytań zgodnie z hierarchią trudności, wytłuszczenie, informacje w nawiasach przy zadaniach z luką, kryteria oceniania dla uczniów z dysgrafią i dysleksją)
•Część zadań uczniowie wykonują z pomocą nauczyciela, część samodzielnie, a część po częściowym ukierunkowaniu, część podczas indywidualnej pracy uczeń-nauczyciel)
•Zadania o mniejszym stopniu trudności
•Wieloaspektowe ocenianie
•Sprawdziany zróżnicowane
•Ustne pytania •Stosowanie zaleceń zawartych w KIPU i PDW
•Dokończenie pracy na lekcji dodatkowej
•Wybór na kapitana
•Wybór do prowadzenia rozgrzewki
•Osoby nieśmiałe odpytywane osobiście, nie przed klasą
•System medalowy
•Wzmocnienia, gwiazdki
•Testy sprawnościowe dostosowane do możliwości uczniów
•brak odpowiedzi 6. Czy stosujesz metody aktywizujące w czasie zajęć dydaktycznych? Wymień jakie. •burza mózgów
•mapa myśli
•przygotowanie prezentacji przez dzieci
•scenki dramowe
•zabawy symulacyjne
•kreatywne opowiadanie bajek•praca w grupie•gry i konkursy
•kula (śniegowa debata za i przeciw)
•metoda skojarzeń
•metoda projektów
•praca w małych zespołach
•zabawy ruchowe z wykorzystaniem konkretnego zadania, np. matematycznego
•metody ewaluacyjne
•planowanie przyszłości
•linia czasu
•gry i zabawy integracyjne
•Metoda problemowa
•mapy pamięciowe •piramida priorytetów
•metody hierarchizacji
•Gry i zabawy językowe
•Prezentowanie nowego słownictwa za pomocą kart obrazkowych
•Gry interaktywne
•Film
•Piosenki
•Dyskusja, pogadanka
•„pajęczyna”
•Łańcuch skojarzeń
•Zdanie niedokończone
•Krzyżówki
•Plakat
•Kalambury
•Puste krzesło
•Słoneczko •Gazetki informacyjne
•Niedokończone historie
•Niedokończone zdania
•Słowa klucze
•Telegram
•Komiks
•Analiza obrazu
•Rebusy
•Chusta-Klanzy
•Metoda przypadków •Metoda sytuacyjna
•Metoda gier dydaktycznych
•Raport/zbiórka
•Rozmowa kierowana
•Rysunki
•Pantomima
•Gry tematyczne i edukacyjne
•Drzewko decyzyjne
•Analiza przypadków
•Wizualizacje, projekty
•Zadania dla chętnych
•Praca z tablicą multimedialną
•Współzawodnictwo sportowe, mecze
•brak odpowiedzi 7. W jakich konkursach biorą udział Twoi uczniowie? Wymień je. Językowe:

* Fox 2013
* English Much More
* Oxford Plus – sesje: jesień 2012, wiosna 2013
* Panda – wiosna 2013
* Express yourself with a T-shirt
* Olimpus – wiosna 2013
* Macmillan Primary School Tournament
* London Guide Tour
* Szkolny konkurs z języka angielskiego dla klas 3 „English Adventure 3”
* Szkolny Konkurs świątecznej piosenki śpiewanej po angielsku
* Szkoły Konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych Humanistyczne:

* Wojewódzki Konkurs Humanistyczne
* Międzyszkolny Konkurs wiedzy o Poznaniu I Wielkopolsce
* Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny
* Konkurs mitologiczny Klio 2013
* Szkolny konkurs wiedzy o życiu i twórczości Stanisława Staszica
* Konkursy recytatorskie – klasowe, szkolne i międzyszkolne
* Literackie – z zakresu znajomości lektur
* Zimowe poezjobranie
* Międzyszkolny Konkurs recytacji poezji Juliana Tuwima dla klas 2
* Wiem co czytam
* Międzyszkolny Konkurs Literacki „Dziecko jest cudem”
* Międzyszkolny kopernikański Konkurs literacki „Kopernik otworzył nam drogę do wszechświata”
* Międzyszkolny Konkurs recytacji poezji współczesnej
* Gżegżółka – Konkurs ortograficzny
* Mistrz Pięknego Czytania
* Mistrz Pięknej Kaligrafii Artystyczne:

* Konkursy plastyczne „Jesienna Sowa”, „Pisanka”
* portret patrona szkoły Stanisława Staszica
* Szkolny konkurs Mam Talent
* Szukamy Wiosny
* Wesołe Dynie
* Moja kartka bożonarodzeniowa
* Pisanka wielkanocna
* Maski Karnawałowe
* Miedzyświetlicwy Konkurs na ozdobę choinkowa i na zajączka wielkanocnego
* Konkurs na najpiękniejszy różaniec
*Znaki Wiary Matematyczne:

* Wojewódzki Konkurs Matematyczny
* Kangur 2013
* Labirynt Matematyczny
* Oxford – Matematyka
* Ogólnopolski Konkurs Matematyczny – Matematyka Innego Wymiaru
* Międzyszkolne konkursy matematyczne dla klas 4 i 6
* Pitagorasek •ogólnopolski Konkurs „Zuch” – zintegrowane
•Jestem Bezpieczny Na Drodze
•Świetlicowy Konkurs wiedzy o Poznaniu Przyrodnicze:

* Konkurs na temat promocji zdrowego stylu życia „Zdrowe miasto Poznań”
* Wojewódzki Konkurs przyrodniczy
* Ja i przyroda Sportowe:

* Turnieje: piłka nożna, unihokej, tenis stołowy, koszykówka,
* kurs nauki jazdy na nartach i snowboardzie
* Ratajskie Igrzyska Olimpijskie RIO 2013
* XIX Turniej Piłki Nożnej „Memoriał Edmunda Białasa”
* Igrzyska Młodzieży Szkolnej
* Turniej Centrów koszykówki MUKS
* Ergometr dla wszystkich
* Turniej mini koszykówki „o puchar przewodniczącego Rady Osiedla Rataje”
* Turniej Halowej Piłki Nożnej „O puchar Dyrektora SP 19” Informatyczne:

* Międzyszkolny Konkurs na Plakat Reklamowy wykonany techniką komputerową
* Międzyszkolny konkurs „Pracuj z komputerem”
* Międzyszkolny Konkurs (gra logiczna) „Kulki” 8. Czy przechowujesz prace pisemne (sprawdziany, kartkówki, itp.) do końca danego roku szkolnego? •TAK
•NIE 9. W jaki sposób wspierasz i motywujesz uczniów do nauki? •rozmowy
•pogadanki
•pochwały
•tytuł ucznia na medal
•dodatkowe zajęcia dla dzieci zdolnych
•dodatkowe zajęcia dla dzieci z trudnościami
•wzmocnienia pozytywne
•system nagród i kar•stawianie wymagań i wspieranie samodzielnej pracy
•stwarzanie miłej i bezpiecznej atmosfery
•pomoc w trudnościach
•odnoszenie się do zainteresowań uczniów•zachęcanie do twórczego myślenia
•przerwa jako dodatkowy przywilej, który otrzymują dzieci, jak skończą zadanie
•pieczątki •rozmowy z rodzicami
•rozmowy z rodzicami na zebraniach, np. dot. skutecznych metody czytania
•Nagradzam aktywność na lekcjach
•Zadaję mniej pracy domowej przy właściwej pracy na lekcji
•Prowadzę kółko językowe – zajęcia dla uczniów zdolnych
•Zajęcia przygotowujące do konkursów
•szczegółowe omawiani wykonanych zadań podczas wystawiania oceny
•Wzmożony nadzór nad wykonaniem zadań
•Stosowanie gier i zabaw dydaktycznych
•Zachęcanie do brania udziału w konkursach przedmiotowych
•Ocena aktywności uczniów na lekcji
•Zachęcanie do wykonania prac dodatkowych
•Stosownie pomocy audiowizualnych
•Wyciąganie wniosków z porażek
•„nagłaśnianie” sukcesów •Pomoc nauczyciela w czasie lekcji w zrozumieniu zadań i rozwiązaniu ich
•Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
•Udział w projektach
•Opracowanie zasad
•Bazowanie na autorytetach
•Metoda małych kroków
•Zdrowa rywalizacja wewnętrzna na zasadach fair play 10. Czy przed sprawdzeniem wiadomości uczniów podajesz sprecyzowany termin, zakres materiału oraz na co zwrócić szczególna uwagę? •TAK
•Nie dotyczy 11. DO WYCHOWAWCÓW: Czy na godzinach wychowawczych omawiane są metody i techniki pracy umysłowej, które uczniowie mogą wykorzystać podczas nauki? •Tak, podczas zajęć zintegrowanych, pokaz i ćwiczenia, omówienie na zebraniach i w klasie
•Jeszcze nie
•nie dotyczy 1. Czy byli Państwo na obserwacjach lekcji przeprowadzonych przez nauczycieli? Jeśli tak, na ilu? •Tak – na 5
•W bieżącym roku szkolnym nie. Obserwacji różnych zajęć dokonuję na bieżąco, fragmentarycznie, bez planu. 2. Czy na obserwowanych zajęciach była realizowana podstawa programowa. •Tak. 3. Czy na obserwowanych zajęciach nauczyciele realizowali wiedzę międzyprzedmiotową? •W 4 przypadkach tak.
•Nauczyciele integrują w swoich lekcjach treści rożnych przedmiotów. 4. Czy w roku szkolnym 2012/2013 szkoła włączyła się w nowe projekty? Jakie? •Współpraca międzynarodowa
* Polska – Wschód
* Comenius
•Taki mały a VIP – dziecko pięcioletnie
•Moje dziecko idzie do szkoły
•Mam kota na punkcie mleka
•Wielkoduchy – zwiększenie aktywności społecznej dzieci młodszych, budowanie odpowiedzialności obywatelskiej
•Ja i moja rodzina jemy owoce i warzywa 5. Czy sprawdzają państwo dokumentację procesu nauczania i dokumentację zajęć pozalekcyjnych? Jak często? •Tak – minimum 2 – 4 razy do roku.
•Do mnie należy kontrola dzienników (lekcyjnych i pozalekcyjnych); kontroli dokonuję doraźnie, a wszystkie dzienniki średnio co 1 – 1,5 miesiąca. REKOMENDACJE Procesy edukacyjne są realizowane w szkole
z częściowym wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobu realizacji podstawy programowej, na co duży wpływ maja m.in. odpowiednia baza dydaktyczno - materialna szkoły. Procesy edukacyjne przebiegające w szkole są planowane – zarówno przez dyrektora szkoły,
jak i wszystkich nauczycieli, działających indywidualnie oraz w zespołach. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się, z zachowaniem zasad higieny pracy umysłowej i przy wykorzystaniu licznych pomocy dydaktycznych. Ocenianie uczniów daje im informację o ich postępach w nauce oraz motywuje ich do dalszej pracy. W szkole monitoruje się osiągnięcia uczniów. Monitoring jest stały, całoroczny i dokonywany indywidualnie przez nauczycieli, wychowawców, przez Radę Pedagogiczną oraz Dyrekcję szkoły. Procesy edukacyjne przebiegające
w szkole są monitorowane, a następnie doskonalone (z uwzględnieniem wniosków z przeprowadzonego monitorowania). Wnioski z monitorowania przez dyrektora szkoły procesów edukacyjnych są wykorzystywane przez nauczycieli w planowaniu tych procesów, głównie pracy dydaktyczno - wychowawczej. Nauczyciele pracują wspólnie z uczniami nad doskonaleniem procesów edukacyjnych i stosują różne sposoby wspierania oraz motywowania uczniów w procesie uczenia się. Informacja o postępach w nauce otrzymywana w wyniku oceniania uczniów pomaga im uczyć się i planować indywidualny proces uczenia się. W szkole analizuje się wyniki monitorowania osiągnięć uczniów i wdraża się wnioski z tych analiz. Należy dążyć do tego, by w szkole pojawiły się wszystkie pracownie przedmiotowe (językowa, matematyczna, humanistyczna). Należy podjąć działania w celu wyposażenia sal w brakujące elementy (np. sprawne odtwarzacze CD i mp3, globusy, tablica interaktywna, laptop, głośniki, szafki na klucz). Dziękujemy
za uwagę :) Anna Kozłowska, Małgorzata Serafin, Dorota Włodarczak WSKAŹNIK 1 Czy procesy edukacyjne są realizowane w szkole
z wykorzystaniem zalecanych warunków
i sposobu realizacji podstawy programowej? WSKAŹNIK 2 Czy procesy edukacyjne przebiegające
w szkole są planowane? WSKAŹNIK 3 Czy procesy edukacyjne są zorganizowane
w sposób sprzyjający uczeniu się? WSKAŹNIK 4 Czy ocenianie uczniów daje im informację
o ich postępach w nauce oraz motywuje
ich do dalszej pracy?
WSKAŹNIK 5 Czy w szkole monitoruje się
osiągnięcia uczniów? WSKAŹNIK 6 Czy procesy edukacyjne przebiegające
w szkole są monitorowane i doskonalone? WSKAŹNIK 7 Czy wnioski z monitorowania procesów edukacyjnych są wykorzystywane
w planowaniu tych procesów? WSKAŹNIK 8 Czy nauczyciele pracują wspólnie z uczniami
nad doskonaleniem procesów edukacyjnych?
Czy nauczyciele stosują różne sposoby wspierania i motywowania uczniów w procesie uczenia się?
WSKAŹNIK 9 Czy informacja o postępach w nauce otrzymana w wyniku oceniania uczniów pomaga im uczyć się i planować swój indywidualny proces uczenia się? WSKAŹNIK 10 Czy w szkole analizuje się wyniki monitorowania osiągnięć uczniów
i wdraża się wnioski z tych analiz?
Full transcript