Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Filipino

No description
by

Jhonna Cipriano

on 22 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Filipino

by: Jhonna Fe M. Cipriano LEKSYON 3 PAGHAHANDA
NG
BIBLIOGRAPI 3"x 5" indeks kard Leksyon 4: Pagbuo ng
Tentatibong
Balangkas BALANGKAS /OUTLINE Kard
Katalog OPAC On-line Public Access Catalog URI
NG
KARD KARD NG PAKSA KARD NG AWTOR KARD NG PAMAGAT Mga impormasyong taglay ng bawat kard: a. pangalan ng awtor
b. pamagat ng lbiro
c. lugar ng publikasyon,
pabliser at petsa ng publikasyon
d. ilang pahayag tungkol sa nilalaman o paksa
e. ang call number ng libro
f. ang seksyon sa laybrari kung saan ito makikita Tentatibong
Bibliograpi Paraan sa karaniwang pag-aayos ng mga libro sa mga laybrari Dewey
Decimal
System Library
of
Congress binalangkas ni Melvil Dewey I, O, W, X, Y Ang balangkas ay isang maayos na planong nakasulat na nagpapakita ng dibisyon ng mga ideya at ng kanilang pagkakaayos ayon sa kanilang kaugnayan sa iba pang mga ideya. Tungkulin nitong ipakita kung aling ideya ang mahahalaga at alin ang mga pantulong. Biswal na
ipinakikita
nito kung
paano
aayusin
ang mga
bahagi. Pinahihintulutan
nitong ayusin at
muling ayusin
ang mga ideya
nang walang
kahirapan. Pinatitili ang mga ideya sa isip ng mananaliksik kahit na ang pagsulat ng papel ay matagal pang gawin. Ipinakikita nito ang lakas at kahinaan ng papel ng pananaliksik sa tamang panahon upang makagawa ng pag-aayos bago o kahit sa panahon ng pagsulat. ORGANISASYON
NG MGA
IDEYA Pagkakatulad
at
Pagkakaiba Alam papuntang
di-alam o
simpleng
papuntang kompleks Panlahat papuntang
partikular o partikular
papuntang panlahat PANAHON Suliranin at solusyon
o
katanungan at kasagutan Sanhi at bunga
o
Bunga at Sanhi BALANGKAS
NA
PAKSA BALANGKAS
NA
PANGUNGUSAP BALANGKAS
NA
TALATA BALANGAKAS
NA
DESIMAL Iba't Ibang Uri ng Pagbalangkas Dapat tandaan sa paggawa ng balangkas: a. Ang mga bilang romano ang nagpapakita ng pinakamahalagang dibisyon ng papel kaya ang bawat pangunahing ideya na gusto mong isulat ay nasa bilang romano.
b. Ang malaking titik ang nagpapakita ng unang subdibisyon.
c. Ang mga bilang arabik ang nagpapakita ng dibisyon sa ilalim ng subdibisyong malalaking titik.
d. Ang maliliit na letra ay ginagamit sa subdibisyong nasa ilalim ng bilang arabik.
e. Maari pang gumawa ng mas maliit na subdibisyon sa pamamagitan ng paggamit ng numeral sa loob ng parentesis at pagkatapos ay maliliit na letrang nasa loob din ng parentesis.
f. Ang mga simbolong gagamitin ay maaaring marami ngunit ang pinakakaunti ay dapat na dalawa man lamang. Huwag gumawa ng subdibisyon kung nag-iisa lamang ang ideya o aytem. Paksang kailangang
iharap ayon sa ayos
kronolohikal. Mula sa isang bagay na alam o pamilyar na papunta sa isang bagay na hindi pa pamilyar o hindi pa nauunawaan. Ang pagtutulad ay nakafokus sa pagkakapareho samantalang ang pagkakaiba ay sa hindi pagkakapareho ngunit higit na magiging epektibo kung parehong ihambing. Ang pagsisimula sa malawak na ideya. Kung ang iyong pananaliksik ay tumatalakay sa kung paano nalutas ang isang partikular na suliranin. Magsimula sa isang pangyayari (sanhi) at ipakikita ang resulta nito (bunga). Ang mahalagang bahagi
ng balangkas ay kung
ano ang iyong ipapasok o
ilalaman dito. Ang mga ideya
ay nakasulat sa salita,
parilala o prase o kaya
ay isang sugnay pagkatapos
ng mga tradisyunal na simbolo. Ang balangkas na ito ay
naglalaman ng mga
kompletong pangungusap
at may bantas na tuldok
sa hulihan. Ang balangkas na talata ay
gumagamit ng parehong
mga simbolo sa mga
balangkas na paksa at
pangungusap.
*Mas kumplikado
*Karaniwang ginagamit
lamang ito para sa mga
kumplikadong materyal
at gawain. Ang balangkas na ito ay gumagamit
ng ibang simbolo na kaiba kaysa sa mga
naibigay na halimbawa.
*Nilalagyan ng numeral na arabik.
*Ginagamit sa bisnes at siyentipikong
pagsulat at hindi masyado sa ibang
akademik o propesyunal na gawain. Balangkas na paksa at
Balangkas na pangungusap
ang pinakagamitin.
Full transcript