Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Badania Pól Semantycznych

No description
by

Kamil Kozioł

on 18 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Badania Pól Semantycznych

Kamil Kozioł KrDZIs3011Si

Jak to wygląda w praktyce?


Modyfikacje w obrębie metody
Modyfikacje c.d.
Uzupełnienie badania pól semantycznych o
typologię matfor
Paula Ricoeur (1989):

a) martwe,
b) żywe,
c) banalizujace.

oraz typologię Lakoffa i Johnsona: metafory orientacyjne, metafory przedmiotu, przedmiotu podzielnego, pojemnika, narzędzia, konstrukcje typu metafora + metonimia, antropomorfizacje i animizacje, metafory obszaru oraz przestrzeni i inne.


1. Badanie pól semantycznych
ma na celu odkrycie znaczenia tekstu, zdania lub wyrazu oraz kontekstu, w którym on występuje.
1. Zaczynamy od wyboru
słowa lub kilku

słów-kluczy
(podmiotów naszej analizy).

W wypadku badań marketingowych byłyby to zapewne:
nazwa marki, produktu lub usługi
.

2. Następnie oznaczamy i grupujemy towarzyszace im:

a)
ekwiwalenty
(to, z czym podmiot jest utożsamiany),
b)
opozycje
(to, czemu jest przeciwstawiony),
c)
określenia
(jaki jest podmiot, jakie są jego cechy),
d)
asocjacje
(z czym najczęściej jest kojarzony),
e)
działania podmiotu
(na czym polega jego aktywność),
f)
działania wobec podmiotu
(jakie działania podejmuje się wobec niego).
3. W ten sposób otrzymujemy
6 sieci określeń i dziań
związanych z podmiotem.

Dzięki nim uzyskujemy lepsze rozumienie tego, jak dany podmiot (a więc nasza marka, produkt, narzędzie) jest postrzegany przez aktualnych lub potencjalnych odbiorców.

Ciekawe możliwości daje modyfikacja tej metody zaproponowana przez dr
M. Kłosińskiego z UW
.

Polega ona na tworzeniu jednej lub kilku
definicji podmiotu
z uwzględnieniem poszczególnych siatek określeń.

Np. na podstawie analizy wypowiedzi dotyczących <<Proszku do prania"X">> można będzie zbudować definicję: "Proszek do prania X to skuteczny środek czyszczący, tańszy od proszku Y, ale mało wydajny, ponieważ jedno opakowanie starcza średnio na.... itd".


Kolejna modyfikacja polega na uzupełnieniu opisanych wcześniej 6 kategorii analizy o
analizę gloss
, czyli analizę materiału, który pozostaje zgrupowaniu go w 6 podstawowych sieci.
Możliwa jest także statystyczna analiza otrzymanych w ten sposób danych
B. Fatyga z UW

Próba nacechowanych emocjonalnie wyrażeń podlega analizie
z uwzględnieniem częstości i współwystępowania.

Na tej podstawie daje się przedstawić wyniki w formie specyficznych chmur i sieci graficznych.

Na temat metody
Zastosowanie
crawlerów
do zbierania materiału ze stron internetowych
2.1. Pomoc w kodowaniu i analizie dużych ilości danych - Atlas ti.
Badanie pola sematycznego polega na rozłożeniu porządku wypowiedzi po to, by złożyć go na nowo zgodnie z jego czytelnością znaczącą.
Na czym polega?
Metodę pola semantycznego stosuje się najczesciej w
badaniach społecznych
, ale ciekawym i stosunkowo świeżym podejściem wydaje się jej wykorzystanie w
badaniach marketingowych
, np:

- przy ocenie wizerunku marki, produktu, usługi dokonywanej na podstawie wypowiedzi konsumentów na forach internetowych czy w social media;

- w badaniu kreacji PR klienta - gazetek, ulotek, billboardów, treści stron internetowych i zawartości profili w social media,

- porównaniu Klienta z konkurencją poprzez analizę publikacji i wypowiedzi konsumentów w sieci;

- w skutecznym znalezieniu słów kluczowych w ramach SEO/SEM.
Jakie ma zastosowanie?
Uzupełenienie o typologię
zewnętrzne/wewnetrzne (Magdalena Dudkiewicz UW)
, np.
Przykłady zastosowania metody przez agencje badawcze i nie tylko
Kto bada semantycznie?

http://www.websearchfactory.pl/analiza_pola_semantycznego

http://ibi-digitalmedia.pl/pl/produkty/pole-semantyczne.html

http://www.isp.org.pl/files/5363313090900578001277742328.pdf

http://www.houseofnumbers.pl/analiza_pola_semantycznego


Badania A.Hupy z UW
Crawler przeszukuje internet po haśle. Bada też wybrany zakres treści przed i po nim.
Pole semantyczne danego podmiotu (pojęcia, słowa kluczowego) to
sieć jego połączeń z innymi słowami
, wyrażeniami, zwrotami i pojęciami występującymi w analizowanym tekscie, umożliwiająca odczytanie jego
pełnego znaczenia lub zespołu znaczeń
, w jakich zostało ono użyte.
Czym jest pole semantyczne?

2. Autorką tej metody jest
Reginé Robin, urodzona w 1939 w Paryżu
socjolog, historyk, tłumaczka i pisarka polskiego pochodzenia.

Robin jest absolwetnką Sorbony i Uniwersytetu Dijon, specjalizuje się w badaniu tożsamości i kultury, a także socjologicznej analizie literatury.

Obecnie pracuje jako profesor socjologii na Uniwersytecie w Montrealu.
3. Socjologiczne badanie pola semantycznego jest pochodną badań lingwistycznych, zapoczątkowny przez Jostona Tiera w latach 30 XX w. (tzw.
badania diachroniczne
). Można je też wiązać z
analizą treści i analizą dyskursu
.
METODA BADANIA
PÓL SEMANTYCZNYCH
I JEJ MODYFIKACJE

- akapit,
- artykuł,
- forum internetowe,
- książka

WYPOWIEDŹ:
Full transcript