Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Math class needs a makeover

Diana Herrero, Cristina Hidalgo, Albert Montagut i Núria Rubio
by

Albert Montagut Casajuana

on 9 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Math class needs a makeover

Math Class Needs a Makeover Dan Meyer 2 categories matemàtiques Càlcul Fàcil de reaprendre Raonament Difícil de reaprendre / recuperar 5 símptomes del mal raonament matemàtic El mestre presenta directament el contingut 1) Manca d'iniciativa per part dels alumnes El mestre ha de repetir el mateix contingut 2) Falta de perseverància i dedicació 3) Manca de retenció per part dels alumnes Enunciats massa llargs i/o amb moltes dades 4) Rebuig als problemes descriptius 5) Ansietat per trobar la formula ràpidament Presentat per: Diana Herrero
Cristina Hidalgo
Albert Montagut
Núria Rúbio Impaciència davant la irresolució Llibres de text: A.............B Reprodueixen símptomes del mal raonament matemàtic: Enunciats massa llargs i/o amb moltes dades Resolució problemes a partir de fòrmula Presentació directe dels continguts Dan Meyer Mètode 1
Partir d’un problema / exemple connectat amb la vida real 3
Buscar una pregunta directa i curta que respongui el què volem saber 4
Promoure conversa + diàleg per afavorir intuició = igualtat de condicions 6
Deixar més autonomia als alumnes 2
Explotar la multimedia i TIC relacionat amb la vida real 5
Construcció del problema per part dels alumnes = formular passos en funció del que necessiten fins arribar a resoldre’l = 7 subcompetències matemàtiques Pensar matemàticament: construir coneixements matemàtics a partir de situacions on tinguin sentit, experimentar, intuir, relacionar conceptes i realitzar abstraccions. Pensar matemàticament: construir coneixements matemàtics a partir de situacions on tinguin sentit, experimentar, intuir, relacionar conceptes i realitzar abstraccions. Plantejar-se i resoldre problemes: llegir i entendre l’enunciat, generar preguntes relacionades amb una situació-problema, planificar i desenvolupar estratègies de resolució i verificar la validesa de les solucions. Raonar matemàticament: Realitzar induccions i deduccions, particularitzar i generalitzar; argumentar les decisions preses, així com l’elecció dels processos seguits i de les tècniques utilitzades.

Interpretar i representar a través de paraules, dibuixos, símbols, nombres i materials, expressions, processos i resultats matemàtics.

Comunicar el treball i els descobriments als altres, tant oralment com per escrit, utilitzant de manera progressiva el llenguatge matemàtic. Pensar matemàticament: construir coneixements matemàtics a partir de situacions on tinguin sentit, experimentar, intuir, relacionar conceptes i realitzar abstraccions.

Plantejar-se i resoldre problemes: llegir i entendre l’enunciat, generar preguntes relacionades amb una situació-problema, planificar i desenvolupar estratègies de resolució i verificar la validesa de les solucions.

Obtenir, interpretar i generar informació amb contingut matemàtic.

Utilitzar les tècniques matemàtiques bàsiques (per comptar, operar, mesurar, situar-se a l’espai i organitzar i analitzar dades) i els instruments (calculadores i TIC, de dibuix i de mesura) per a fer matemàtiques.

Raonar matemàticament: realitzar induccions i deduccions, particularitzar i generalitzar; argumentar les decisions preses, així com l’elecció dels processos seguits i de les tècniques utilitzades.

Interpretar i representar a través de paraules, dibuixos, símbols, nombres i materials, expressions, processos i resultats matemàtics.

Comunicar el treball i els descobriments als altres, tant oralment com per escrit, utilitzant de manera progressiva el llenguatge matemàtic. Competència bàsica d'autonomia i iniciativa personal Conclusions Treball cooperatiu Atenció a la diversitat Aprenentatge significatiu Motivació i interès cap a la matèria Dificultat de treballar tots els continguts matemàtics (igualtat de condicions) Conferència Mètode constructivista
Full transcript