Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

sdfsdf

sdfsdf
by

szailaa szailaa

on 2 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of sdfsdf

Улаанбаатар
2012 он Магнито Гидро Динамик
Энергийн Хувиргуур Идеал соронзон гидродинамик тэгшитгэл нь тасралтгүйн тэгшитгэл, биеийн импульсийн тэгшитгэл, Амперийн хуулийн шилжилтийн гүйдэл, температурын өөрчлөлтийн тэгшитгэлээс бүрддэг. Түүгээр ч зогсохгүй өөр шингэний бичил орчин дох кинетик систем нь момент өндөртэй бол практикаар тархалтын тэгшитгэлийг ойролцоогоор авч үздэг. Дулааны тогтворгүй нөхцөлд байгаа адиабат изотерм процессийн үед байнга ойролцоогоор нь авдаг.
Физик Электроникийн Сургууль Соронзон гидродинамик (СГД ) энэ нь шингэний цахилгаан дамжуулалт болон шингэний динамикийг судалдаг. Соронзонгидродинамикийг өөрөөр Соронзон чанартай шингэний динамик эсвэл гидросоронзон гэж нэрэлдэг. Жишээлбэл плазм төлөвт байгаа бүх шингэн , шингэн металууд , хлорт шингэн болон электролидүүд орно. Magnetohydrodynamic гэдэг үг нь Magneto - гэдэг нь соронзон орон , hydro - шингэн , dynamic - хөдөлгөөн гэсэн үгсээс гаралтай. Анх 1942 онд Ханнес Алфвен Соронзон гидродинамикийн туршилтийг хийж байсан. Соронзон гидродинамик (СГД ) хөдөлгүүр нь соронзон орны дундуур дамжуулагч шингэнийг урсгахад соронзон индүкцлэл бий болдог гэсэн онол дээр суурилагдсан. Соронзон индүкцлэл бий болсноор шингэний хөдөлгөөн ихэсч цахилгаан оронд нөлөөлнө. Соронзон гидро динамикийн үндсэн тэгшитгэлийг шингэний динамикийн Навиер-Стокесийн тэгшитгэл болон цахилгаан соронзонгийн Максвеллийн тэгшитгэлээр тодорхойлдог. Уг дифференциал тэгшитгэлийн шийд нь аналитек болон тоон аргаар нэгэн зэрэг илэрхийлэгддэг. Удиртгал Түүх Анх соронзон гидродинамикийн соронзон орны үзэгдлийг Ханнес Алфвен гэдэг хүн судалж эхлэлийг нь тависнаар 1970 онд Физикийн салбараар Нобелийн шагнал хүртсэн.Өнгөрсөн зарим ажиглалтад гарагуудад нарны зүгээс нөлөөлөх хүчийг үндсэн суурь онол болгон авч үздэг. Лондон хотын Waterloo Bridge гүүрэн доогуур урсдаг голын татарлын үед голын 2 эрэгт Дэлхийн соронзон орон өөр өөр хүчээр үйлчилнэ. Майкл Фарадей 1832 онд уг туршилтыг дахин хийсэн.Уг туршилтын үед гол дотор хийсэн багажаар бага зэргийн гүйдэл гүйсэн ба голын голдирол нь богино холбооны дохионд нөлөө үзүүлсэн.Яг үүнтэй адилаар 1851 онд Английн суваг дээр далайн түрэлтээр хүчдэл гаргаж авсан. Идеал соронзон гидродинамик тэгшитгэл - Соронзон орон , - Цахилгаан орон , - Плазмын хурд , - Гүйдлийн нягт , p -Биеийн нягт , P - Плазмын даралт , t - Хугацаа .

( Тасралтгүйн тэгшитгэл )

( Моментын тэгшитгэл )

гэсэн Лоренцийн хүчний илэрхийлэлийг задалж бичвэл :


Лоренцийн хүч нь соронзон таталцалын хүч болон соронзон даралтын хүчнээс бүрдэж байна. Омын хуулиар шингэний Соронзон орон болон цахилгаан орны харилцан хамаарал нь

Соронзон орон болон цахилгаан орны харилцан хамаарал нь Фарадеин хуулиар бол

Маш бага давтамжтай үед Амперын хуулиар шилжилтийн гүйдэл нь дараахи байдлаар өгөгдөнө.
Соронзон хазайлтын концетраци нь


Энергийн тэгшитгэл нь дараахи байдлаар тодорхойлогдоно.
Энд гэсэн адиабатик тэгшитгэлийн дулааны харьцаа. Энэ Энергийн тэгшитгэл нь аливаа нэгэн шингэн элементэд гадны орон нөлөөлөхөд түүний энтропи нь өөрчлөгдөхгүй гэсэн төсөөлөлд хүргэдэг Идеал соронзон гидродинамик тэгшитгэл Плазмын тухай ойлголт
Өндөр үр дүнтэй цохилтын ионжилтын үр дагвараар их хэмжээний нэмэх ионууд хийн цэнэгжилтэийг бий болгодог. . Энд ион болон электроны концентрац адил хэмжээнд байна. Ийм ойлголтыг плазм гэдэг. Хийн төлөв байдалд плазм бий болж байвал түүнийг хийн цэнэг гэж нэрлэнэ.

Плазмын үед дараах тэнцэтгэл биелэнэ:
Энд, э-электрон, и- ион, а- атом энэхүү тэнцэтгэлийг изотерми гэж нэрлэнэ. Ийм плазмын даралт 1000атм, теператур 10000 К болох жишээтэй Халуун цөмийн реакц гэхэд 7*10^6 K .

Плазмын онцлог чанарууд:
• Соронзон болон цахилгаан оронтой хүчтэй үйлчилгээнд орж өндөр чанарын цахилгаан дамжуулагч болдог.
• Плазмын хэсэг нэг бүр нь соронзон болон цахилгаан оронд эдгээр хэсгүүдийг дахин бий болгоно.
• Долгион, хэлбэлзэлийн орчинг бий болгоно, хялбар сэргээгдэнэ.
• Хувийн дамжуулалт нь плазмын ионы нягтаас үл хамааран термодинамик температураас хамаарч өснө.


Идеал соронзон гидродинамикийн дараах 3 хэрэглээг ер нь ихэвчлэн ашигладаг. Үүнд:
1. Плазм нь маш сайн мөргөлдөөн үүсгэгч юм. Систем дотор мөргөлдөөнийг маш богино хугацаанд олон тоогоор явууладгаараа ихээхэн онцлог. Бичил тархалтууд нь Максвеллийн хуультай ойролцоо байдаг.
2. Мөргөлдөөн хоорондын эсэргүүцэл бага байдаг. Тухайлбал: Жирийн соронзон тархалтын хувьд хугацааны аль нэг эгшинд авсан түүнээс дараа нь авсан хэмжээнээс өөр байдаг.
3. Oронд перпендилкуляр байрласан Larmarрадиус нь ионоос урт байхад Landau damping орхиж болдог. энэ үйл явц нь систем дотор маш алгуур удаан явагддаг боловч өөрчлөгдөж л байдаг.

Зураг 1.Плазмын МГД генераторын схем

1. Плазмын генератор
2. сопло
3. МГД суваг
4. ачааллын цуваа холболт бүхий электродууд
5. соронзон орны бий болгож байгаа соронзон систем, Rn-ачаалал Плазмууд дахь идеал соронзон гидродинамик хэрэглээ
Магнито гидродинамик генератор – Цахилгаан дамжуулагч хийн ( Ихэнхдээ плазмын төлөвтэй) урсгалыг соронзон орны дундуур дайруулан дулааны энергийг цахилгаан энерги болгон шууд хувиргах төхөөрөмж юм. Энэ нь цахилгаан соронзон индукцийн үзэгдэлд үндэслэнэ.Өөрөөр хэлбэл соронзон орны хүчний шугамтай огтлолцсон дамжуулагчид бий болсон гүйдэл юм. Соронзон гидродинамикийн генераторыг Англиар Magnetohydrodynamic (MHD) generator, Оросоор Магнитногидродинамичес-кий (МГД) генератор. Зураг 1-д Фарадеин соронзон гидродинамик энергийн хувиргуурыг үзүүлэв.


1. Entry – оролт
2. Accelerationnozzle – Шингэнийг хурдасгах хоолой
3. Solenoids – Соленодууд
4. Segmented electrodes – Коллекторын ялтсан электродууд
5. Output – Гаралт
Соронзон гидродинамик генератор
Магнетногидродинамик генератор нь дулааны эрчим хүч ба кинетик эрчим хүчийг цахилгаан уруу шууд өөрчлөн хувиргадаг. Магнетногидродинамик генераторууд нь нэгээс нөгөөд дамждаг цахилгаан генераторуудаас өөр байна. Тэдгээр нь хөдөлгөгч эд ангиудаас хавьгүй өндөр температурт ажиллуулдаг. Магнетногидродинамик хөгжингүй байдаг учир нь магнетногидродинамик генератор нь халуун хийг ялгаруулж цахилгаан станцыг уурын бойлерт халаах чадвартай байдаг. Магнетногидродинамик үүсгэхэд бүтэн эргэлтийн цахилгаан үүслийн хүчин чадал нэмэгддэг. ялангуяа нүүрс болон байгалийн хийг шатаах үед.
Магнетногидродинамик тийрэлт хөдөлгүүрийн динамикийн магнетногидродинамик дахь цахилгаан үүсгүүрийн бүрдэл,
Магнетногидродинамик ердийн генератортай адил, цахилгаан гүйдэл гаргахад соронзон орноор дамжин хөдөлгөөнийг тооцдог. Магнетногидродинамикт дамжуулах утасны хөдөлгөөн шиг плазмын хөдөлгөөнийг ашигладаг. Механик динамикт, энэ байгууламжийн механик хөдөлгөөнийг ашиглан харьцуулагддаг. Магнетногидродинамикнийн генераторуудад чулуужсан үлдэгдэл түлшүүд нь техникийн үүднээс практикт бодит байна.
Өндөр үнэтэй технологиудад, иймэрхүү өөрчлөлтийг гүйцэтгэхэд хайлсан нүүрсхүчлийн бүрдэл хэсгийн дулаан ялгаруулах турбин хөдөлгүүр, хийн турбины машиныг ажиллуулдаг. ердийн Магнетногидродинамикийн динамик нь физикдэх плазмын судалгаа нь идэвхтэй байдаг.
Газар ба нарнаас ялгарах байгалийн цахилгаан үүсгүүрүүд нь соронзон салбартаа тэргүүлж байдаг. Эргэлдэх цахилгаан соронзон машин нь механизмын ашиглалгүйгээр, магнетогидродинамик генератоыг соронзон орноор дамжуулж халуун хийг шилжүүлэн цахилгаан эрчим хүчийг шууд гарган авдаг. Магнетогидродинамик генераторууд нь хөгжиж байсан учир нь магнетогидродинамик генераторын плазмын бүрдэл, уурын бойлер нь халуунд сайн тэсвэртэй. Анхны бодит загвар 1965онд avco mk 25нь хөгжиж байсан. 1972оос 1982онд Магнетогидродинамикийн U25нь москвагийн цахилгаан системийн тогтолцоонд 25MW-н хамт чансаагаар дээгүүрт бичигдэж байсан. Магнетогидродинамик нь тэр цаг мөчид дэлхийд хамгийн дээгүүрт орж байсан.
Фарадейн генераторыг Темза мөрний шинж байдлыг анх судалсан хүний нэрээр нэрлэсэн./түүхэнд үзэж байгаагаар/ Ердийн Фарадей генератор шаантган хэлбэртэй төмөр хоолой эсвэл цахилгаан дамжуулдаггүй материал хаймарнаас бүрддэг.цахилгаан дамжуулж байгаа шингэн бодит перпендикуляр соронзон оронд хоолойгоор урсах үедээ цэнэг бий болгох нь соронзон оронд 90градус өнцгөөр байралсан электродууд цахилгаан чадлыг өөрчилдөг.Чадалын хэ мжээ гүйдлийн хурд болон хөндлөн огтлолын талбайд пропорционал хамааралтай байдаг.дамжуулагч бодис үйл ажиллагаагаараа тайван байдаг ба хөрдөг. MHD генераторууд ерөнхийдөө 1000 градус температурт плазмаас дамжуулагч бодис болон хувирдаг.Фарадей генераторын гол асуудал бол хоолой дотор урсаж буй электродуудын дифференциал хүчдэл, гүйдэл юм. Хол эффектийн гүйдэл маш хүчтэй нөлөөтэй.Энэ нь Фарадей сувгыг бүтээмж муу болгодог.MHD генераторуудын цаашдын хөгжилд энэ асуудлыг шийдэх хэрэгтэй. Том генераторууд нилээд чадалтай соронзонг шаарддаг .олон судлаач багийнхан гайхамшигтай дамжуулагч соронзонг бий болгохыг оролдож байгаа зорилго нь төрөл бүрийн амжилттай.
Фарадейн генератор Ихэнх ердийн уусмалуудаас цахилгаан гүйдэл гарган авахад Холл эффэктийг ашигладаг. Электродуудыг эгц дээш нь хоолойн дээр бага зайтайгаар бөөгнөрүүлэн байрлуулах нь энгийн схем болно. Хоолойн дахь эхний болон эцсийн электродууд нь цахилгаан цэнэг юм. Бусад электродууд нь хоолойн эсрэг талд байрласан хүрэлцэхгүй электродууд юм. Эдгээр элекродууд нь шингэн доторх талбайн асар их соронзон урсгал нь Фарадэйн цахилгаан гүйдлийг өдөөдөг, гэвч тэгш өнцөгт тойрог холбоосоор Фарадэй цахилгаан гүйдэл үүсдэг. Хоёрдугаарт нь , эхний болон эцсийн электродууд нь солонгон хэлбэрийн гүйдлийн урсгалыг үүсгэдэг. Фарадэй генератор нь маш бага алдагдалтай ба илүү хүчдэлтэй учир нь эцсийн өдөөсөн цахилгаан гүйдэл нь маш бага юм. Гэсэн хэдий ч , энэ хэлбэр нь асуудалтай учир нь Фарадэй цахилгаан гүйдлийн тэнцвэржүүлсэн дундах электодуудыг барьж авахад матералын гүйдэл дамжуулах хурд шаардагддаг. Цэнэгийн өөрчлөлт, шингэний гүйдлийн хурдны өөрчлөлт, Фарадэйн цахилгаан гүйдэлд зориулагдсан электродууд тэнцвэргүйжих ба генераторийн хийх үйл явцад цэнэг маш эмзэг мэдрэмтгий байдаг.
Холлын генератор Холл эффектийн диск генератор нь хамгийн хүртээмжтэй загвар юм. Магнитогидродинамикт загвар нь ашигтай ба энергийн нягтралтайд тооцогддог. Дискэн цахилгаан үүсгүүр нь дискний төв хоорондох шингэн урсгал ба ирмэг орчимд судал нь гаждаг. Соронзон өдөөлтийн талбай ороомогуудын дээр ба доор дискны хос дугуйгаар хийгддэг. Фарадейн гүйдлүүд урсгал дискны захаарх эргэн тойрны богино холболтын урсгалыг маш сайн эсэргүүцдэг. Холлын эффэктын урсгал гүйдлүүд төвтэй ойр цагираг электрөд базахтай ойр цагираг электрөд хооронд байдаг. Энэ загварын бас нэг давуу тал нь соронзон дарай илүү утгаар илэрхийлэгддэг.


Нэгдүгээрт зэргэлдээх хэсгийн шугамуудад хэвийн байна,
Хоёрдугаарт дискинд шингэнийг боловсруулдаг учир шингэн дэх соронзоны 4/1-г ашигладаг.
Цахилгаан соронзон үр дүнгийн маш бага хэмжээг цахилгаан үүсгүүрийн хүчинд ашигладаг.
Fluid – Шингэн
Hall Current - Холлын гүйдэл
Faraday current – Фарадейн гүйдэл
Electrodes to hall current – Электродоор гүйх холлийн гүйдэл
Дискгенератор 1994 онд Токиогийн техникийн их сургуульд магнетно гидродинамикийн цикл дугуй дискийн ашигт үйлийн коэффициэнтийг 22%-иар тогтоожээ. Дулаан агуулалтын дээд хэмжээг 30.2%-иар гаргаж авсан. Эдгээр туршилтын ашигт үйлийн коэффициент магнитнгидродинамикт төдийлөн тохиромжгүй хийгдсэн. Цахилгаан үүсгүүрийн хүчийг тэр чигт нь практикт хэрэглээнд ашигладаг. чулуужсан түлшийг шатааж байхад ердийн уурын буцалгагч магнетногидродинамикаас халуун уур ялгарч байдаг. Магнетногидродинамикыг цөмийн реактороор халаах ба ийм төрлийн реакторуудыг 2000 ажиллуулдаг.Магнетногидродиамик дулаан өгөлтийн реактор хэлбэлзэхийн өмнө ердийн халаагуур солилцооны ашигт үйлийн коэффициент ойролцоогоор 60% гэж ойлгож болно.
Генераторын ашигт үйлийн коэффцент
Full transcript