Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mga Uri at Kasanayang Kailangan sa Epektibong Pakikinig

No description
by

Christian Noel Lanuzo

on 1 August 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mga Uri at Kasanayang Kailangan sa Epektibong Pakikinig

Mga Uri at Kasanayang Kailangan sa Epektibong Pakikinig
Impormatibong Pakikinig
Layuning makakuha ng mga impormasyon na lalong makapagpapalawak pa ng kaalaman

Magiging matagumpay kang tagapakinig na may layuning madagdagan pa ang kaalaman kung magkakaroon ka ng simple subalit mabisang mga kasanayan sa pagkuha ng impormasyon

Kritikal/Ebalwatibong Pakikinig(Evaluative Listening)
Pagpasiyahan ang kalidad ng mensaheng napakinggan

Kinakailangang hindi mawala o bumaba ang porsyento ng kamalayan sa pakikisangkot sa anumang oras ng talakayan, pagsusuri sa mga ideya upang matukoy kung ito ay makatotohanan

Ang mga tagapakinig na walang tanong, walang kamalayan at mapaniwalain ay mga taong hindi kritikal na tagapakinig

Huwag Magpaunang Hatol
Pakinggan mo muna, unawain mo ang sinasabi at saka magkaroon ng ebalwasyon
Bigyang Pansin ang Mensahe, Hindi ang Nagsasalita
Ipokus ang atensyon at pag-unawa sa mensaheng tinatanggap
Ang pagbibigay nang higit na atensyon sa ispiker kaysa mensahe and nagiging dahilan ng kakulangan sa mahahalagang impormasyong matatanggap
Maging Mapagsamantalang Takapakinig (Oportunistik)
Kahit na sa inaakalang walang kabuluhan ang usapan ay makakakuha pa rin ng mga karagdagang kaalaman
Hanapin ang Pangunahing Ideya ng Mensahe
Ang mga pangunaging ideya lamang ang bigyan ng pansin
Gamitin ang paraphrasing upang masigurong wasto ang mensaheng natanggap

Pagtatanong

Tinatawag sa Ingles na paraphrasing o mga pasalitang tugon
Ginagamit upang makakuha ng dagdag na kaalaman tungkol sa mensaheng narinig na makakatulong upang ganap na maunawaan ito
Ginagamit din ito kung nais matiyak ang kawastuhan ng mensaheng narinig at kung ito ba ay tunay na naintindihan


Tapat (Sincere)
Ginagamit kung nais na makakuha ng dagdag na kaalaman upang ganap na maunawaan ang natanggap na mensahe
Huwad (Counterfeit)
Tanong na hindi sinusukat ang komprehensyon ng tagapakinig
Paraphrase
Tumutukoy sa paggamit ng tagapakinig ng kanyang sariling salita at pangungusap batay sa sinabi o ipinahayag ng ispiker.

Pagtatala
Nagtatala upang walang makalagpas na mahalagang impormasyon
Impormatibong Pakikinig
Kritikal/Ebalwatibong Pakikinig
Full transcript