Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

şablonlaştırıl(a)mayan bir kentsel dönüşüm modeli:

No description
by

Savaş Zafer Şahin

on 26 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of şablonlaştırıl(a)mayan bir kentsel dönüşüm modeli:

şablonlaştırıl(a)mayan bir kentsel dönüşüm modeli:
YAŞANABİLİRLİK İÇİN
BİR İLETİŞİM PLATFORMU DİLİ OLARAK
KENTSEL DÖNÜŞÜM
Savaş Zafer Şahin
Mehmet Nazım Özer
Emrah Söylemez

Antalya, Eylül 2013
Neyi şablonlaştırabiliriz ya da bir şeyin şablonlaşması nasıl engellenir? Şablonlaşma etik bir tercih midir kaçınılmaz bir son mu?
Kavramsal Çerçeve
Ontolojik
Bir şey tanımlandığı anda şablonlaşır, sonzsuz şablon olsa da algı onları indirger...
Epistemolojik
Şablonlara ilişkin bilgiyi nereden ve nasıl ediniyoruz? Gerçekte şablonlar değil zihinsel indirgemeler vardır...
Kamu Politikaları
Şablonlar siyasi süreçte ideolojik olarak kodlanır, belli şablonlara indirgenir...
Tasarım
İndirgeme kendi mekansal formlarını üretir, yeni tasarımlar yapılsa bile ötekileşme ve dışlanmaya dayalı bir indirgeme süreci başlar...
“KENTSEL DÖNÜŞÜM AÇIK YA DA ÖRTÜLÜ OLARAK NEREDEYSE SONSUZ SEÇENEĞİ İÇİNDE BARINDIRAN BİR ALFABEYLE KONUŞMAKTADIR.
BU ALFABENİN HARFLERİ KENTSEL DÖNÜŞÜME İLİŞKİN KAVRAMLAR, SÖZCÜKLERİ KENTSEL DÖNÜŞÜME İLİŞKİN MODELLER, CÜMLELERİ KENT MODELLERİDİR.
ANCAK; KURULAN CÜMLELER KAMU POLİTİKALARI ÜRETİMİ SÜRECİNDE ÇOK AZ SAYIDA SÖZCÜĞE VE HARFE İNDİRGENİR, VE KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ KENTLİLERLE İLETİŞİM KURAMAYAN DİLSİZ ARAÇLARA İNDİRGENİRLER.”
Kentsel Dönüşümün Nihai Amacı Nasıl Tanımlanıyor?
Kentsel Dönüşüm Politika Demetinde Neler Yer Alıyor?
Kentsel Dönüşüm Süreci Nasıl Tanımlanıyor ve Adlandırılıyor?
Kentsel Dönüşüm Politikası Bileşenleri
Kentsel Dönüşümde Tanımlar
Bir müdahale biçimi olarak kentsel dönüşüm
Doğal bir dönüşüm süreci olarak kentsel dönüşüm
Sorun algısı olarak kentsel dönüşüm
Eleştirel bir tutum olarak kentsel dönüşüm
Politika Bileşenleri
Kavramlar
Algılar ve Güncel Şablonlar
Güncel Uluslararası Şablonlar
Yeni çağ şehirleri
Akıllı büyüme
Kentsel Rönesanz
Yeni Şehircilik
Kentsel Ağlar
İngiltere Örneği
1960'lar
1970'ler
1990'lar
1980'ler
1950'ler
Yıkıp yeniden yapma
Reconstruction
Yeniden Canlandırma
Revitalization
Yenileme
Renewal
Yeniden Arazi Geliştirme
Redevelopment
Kentsel Yeniden Yapılandırma
Regeneration
Kentsel dönüşümün uluslararası ve ulusal klişe örnekleri
Ulusal kentsel dönüşüm şablonlarının hukuki ve kurumsal altyapısı
KENGES
6360-6360-5360
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
belediye
TOKİ
“ŞABLONLAŞTIRILAMAYAN" BİR KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASI; VİZYON,TEMA,ÇALIŞMA VE YAŞAMA,İŞBİRLİĞİ VE ORTAKLIK,PLANLAMA,
YENİLİKÇİLİK,TASARIM,ARAŞTIRMA,UYGULAMA BOYUTLARINDA YAŞANABİLİRLİĞİN SÜREKLİ OLARAK PAYDAŞLAR TARAFINDAN TARTIŞILDIĞI BİR İLETİŞİM PLATFORMUDUR.

Yaşanabilirlik İlkeleri:

Ekoloji,
Arazi Kullanımı,
Kamusal Alanlar,
Ulaşım,
Sağlık,
Tasarım
Güvenlik,
Eğitim/kültür,
Kalkınma...
YAŞANABİLİRLİK İÇİN BİR İLETİŞİM PLATFORMU OLARAK KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN YOL HARİTASI:

1.Anayasal Düzen Yaşanabilirlik ve Kentsel Dönüşüm Süreci İlişkisinin Yeniden Tanımlanması
YAŞANABİLİRLİK İÇİN BİR İLETİŞİM PLATFORMU OLARAK KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN YOL HARİTASI:

2.Kentsel Dönüşüm ve Kalkınma Süreci Arasındaki İlişkinin Kurulması
YAŞANABİLİRLİK İÇİN BİR İLETİŞİM PLATFORMU OLARAK KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN YOL HARİTASI:

3.Kentsel Dönüşüm ve Mülkiyet Düzeni İlişkisinin Yeniden Kurgulanması
YAŞANABİLİRLİK İÇİN BİR İLETİŞİM PLATFORMU OLARAK KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN YOL HARİTASI:

4.Kentsel Dönüşüm Devlet Yapılanması ve Örgütsel Boyutun Bütünsel Olarak Ele Alınması
YAŞANABİLİRLİK İÇİN BİR İLETİŞİM PLATFORMU OLARAK KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN YOL HARİTASI:

5.Halk Katılımı Performans Denetimi İzleme/Değerlendirme Mekanizmalarının Kurulması
YAŞANABİLİRLİK İÇİN BİR İLETİŞİM PLATFORMU OLARAK KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN YOL HARİTASI:

6.Kentsel Dönüşüm ve Kent Planlama Süreçlerinin Bütünleştirilmesi
YAŞANABİLİRLİK İÇİN BİR İLETİŞİM PLATFORMU OLARAK KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN YOL HARİTASI:

7.Kentsel dönüşüm için dönüşüm ihtiyacının belirlenmesi mekanizmalarının kurgulanması
YAŞANABİLİRLİK İÇİN BİR İLETİŞİM PLATFORMU OLARAK KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN YOL HARİTASI:

8.Kentsel dönüşüm için farklı uygulama biçimleri yelpazesinin belirlenmesi
YAŞANABİLİRLİK İÇİN BİR İLETİŞİM PLATFORMU OLARAK KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN YOL HARİTASI:

9.Kentsel dönüşümün bir iş akış süreci olarak ele alınması
YAŞANABİLİRLİK İÇİN BİR İLETİŞİM PLATFORMU OLARAK KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN YOL HARİTASI:

10.Kentsel ve Mimari Tasarım Sürecinin Yaşanabilir Kentler İçin Yeniden Kurgulanması
YAŞANABİLİRLİK İÇİN BİR İLETİŞİM PLATFORMU OLARAK KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN YOL HARİTASI:

11.Kentsel Dönüşümde Arazi Yönetim Modellerinin Geliştirilmesi ve Finans Derinliğinin Sağlanması
YAŞANABİLİRLİK İÇİN BİR İLETİŞİM PLATFORMU OLARAK KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN YOL HARİTASI:

12.Kentsel Dönüşümde sosyal stratejilerin geliştirilmesi ekolojik etkilerin irdelenmesi.
Emre Madran 1944-2013
Full transcript