Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Groeien door samenwerking

No description
by

Ronald Kort

on 5 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Groeien door samenwerking

Door samenwerking kunnen we groeien
AKG Kunststofgroep B.V.
AKG Kunststofgroep
Polymers BV
API BV
Fred Haandrikman
Martine van Bakel
Sandra Gorissen
Ronald Kort
Probleemstelling
Hoe kan het beleidsteam in een sterk veranderende afzetmarkt de veranderbereidheid van het personeel beïnvloeden en daarmee draagvlak creëren aan het veranderproces, waardoor aansluiting bij de marktontwikkelingen wordt behouden om de groeidoelstelling van Polymers BV vanaf 2017 te kunnen realiseren?’

Polymers BV
Missie
Polymers maakt het mogelijk polypropyleen en polytheen kunststof afval in de vorm van re-granulaat geschikt te maken voor hergebruik.
Visie
Polymers wil één van de beste zijn binnen haar vakgebied.
Strategie
Polymers investeert zorgvuldig in kennis en vaardigheden van de medewerkers.
Doelstelling
Vergroting van productiecapaciteit in re-granulaten en compounds na 2015 met stappen van 3500 ton per jaar met behoud of vergroting van de 5% marge target.
Organisatiestructuur- en cultuur
Machineorganisatie
Wil blijvend gezien worden als een grote Europese marktspeler in re-granulaat.
Wil een oplossingsgerichte, flexibele en betrouwbare partner zijn.
Wil innovatief inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen zoals duurzaamheid, leefomgeving, arbeidsomstandigheden en aanvullende wet- en regelgeving.
Een hoogwaardige kwaliteit leveren tegen een concurrerende prijs.
Door een nauwe samenwerking met kennisbanken een waardevolle toevoeging voor de klant te creëren.
Investeert in efficiënt en innovatief materieel.
Hiërarchiecultuur -in combinatie met familiecultuur
Veranderbereidheid
Leiderschap
Veranderstrategie
Communicatie
Betrokkenheid
Onderzoek
OCAI-model onder beleidsteam
Enquête onder kantoorpersoneel 12 uitgezet 11 retour
Enquête onder productiepersoneel 38 uitgezet 30 retour.
OCAI-model
verandering cultuur

Enquête
hoge scores kantoorpersoneel t.o.v. productiepersoneel
dichter bij het vuur
meer mondfiat
meer mogelijkheden op de arbeidsmarkt
productiepersoneel
‘veroordeeld’ tot de organisatie.
arbeidssatisfactie ligt hoog
slechte(re) scores op
communicatie
besluitvorming
gevoel niet serieus genomen te worden.

Veranderingsbereidheid
scoren 3,67 op de bereidheid tot het opnemen van nieuwe taken cq. het goed kunnen omgaan met veranderingen.
Aanbeveling
volg met leidinggevende workshop ‘Roos van Leary’.
Communicatie
score 4,1 (PP) en 4,5 (KP) op instructie
score 3,3 (PP) en 3,9 (KP) op de hoogte van ontwikkelingen binnen Polymers
de communicatie binnen de organisatie en communicatiemiddelen scoren laag
opmerkingen productiepersoneel
communicatie eenrichtingsverkeer
slechte informatievoorziening en weinig communicatie onderling.
opmerking kantoorpersoneel
behoefte aan informatie over klant
meer informatie naar productie personeel voor samenhorigheid, betrokkenheid en begrip.
meer openstellen voor de verandering en zich hier aan conformeren

Betrokkenheid
lagere score (PP 2,8 en KP 3,7) op betrokkenheid bij veranderingen en bij besluitvorming,
trots op Polymers (KP 4,5 en PP 3,2).
voelen zich thuis en wil graag blijven werken bij AKG
kantoorpersoneel
op de hoogte van ontwikkelingen (3,9)
staan achter de doelstellingen (4,6).
verantwoordelijkheid voor de taken (5).
productiepersoneel
verantwoordelijkheid van de taken (4,2)
niet gebonden/ minder betrokken

Aanbevelingen
stel een communicatie plan op
maak tijd vrij om regelmatig overleg tussen de teams mogelijk te maken
F
R
Veranderstategieën
Stappenplan van Kotter
Groene kleurentheorie
F
OCAI-Model
De huidige cultuur en structuur onvoldoende passend
Organisatie-inrichting
Leiderschapsrollen onvoldoende passend
M
Leiderschap

hoge score op contact met leidinggevende voor kantoor- en productiepersoneel
lagere score bij kantoor- en productiepersoneel op
betrokkenheid bij de medewerker
het geven van erkenning (complimenten)
duidelijke doelen
openstaan voor suggesties.
F
Aanbeveling
invoeren van dienend leiderschap
ontwikkelen van een "view"
S
Aanbevelingen
benoem een leidende coalitie
formuleer een gezamenlijke doelstelling
investeer in het ontwikkelen van medewerkers
R
Algemene aanbeveling
gebruik de uitkomsten als 0-meting
voer periodiek (2-jaarlijks) een medewerkersonderzoek uit
M
Full transcript