Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

RAPORT DE AUTOEVALUARE

prez 20.05

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of RAPORT DE AUTOEVALUARE


Locuri premiante la concursuri, olimpiade, alte activităţi.


Găsind combinația optimă, reușesc să-mi proiectez o lecție interesantă.

Proiectarea demersului didactic presupune răspunsul la următoarele întrebări:

„Ce se învață?”,
„De ce se învață materia respectivă?”,
„Prin ce metode și mijloace se învață?”,
„La ce influențe ne putem aștepta?”,
„Cum voi face?”

Dovezi despre implementarea rezultatelor formării continue în proiectarea și desfășurarea demersului didactic


Publicații electronice
materiale utile procesului didactic din școlile românești //
Portal www.didactic.ro, utilizator Sacura.

Evoluția progresului școlar pentru 3ani de studii

Rezultatele la tezele semestriale din clasa a X-a,
profil real (perioada de 3 ani)

1. Dare generale

Date personale:
Data și anul nașterii : 21.02.1967
Adresa : Chişinău, str. L. Deleanu 9/2, ap. 59
Telefon: 0-22-60-72-76
Adresa de e-mail : liuda2167@mail.ru
Activitatea în domeniu : profesor de chimie
Vechime în învățămînt: 30 ani
Studii:
Studii medii: 1983, şcoala medie Nr.1 din s.Talmaz, raionul Ștefan–Vodă;
Studii superioare: 1989, Institutul Pedagogic de Stat din Tiraspol, facultatea de
biologie și chimie, specialitatea – profesor de biologie și chimie.


Oră publică prezentată în cadrul Cursurilor de formare continuă a profesorilor de la Institutul de Educație din or.Chișinău.

Secvențe din activitățile didactice

Ora publică: „Proprietățile oxigenului”

Locuri premiante la concursuri, olimpiade, alte activităţi.

Rezultatele la examenul de bacalaureat

PRUNICI LUDMILA
profesor de chimie, grad didactic întîi,
Liceul Teoretic„Petru Zadnipru”,
or. Chișinău 2014

RAPORT DE AUTOEVALUARE
2010-2014

TVC „Un mod de viață sănătos”

TVC „Un mod de viață sănătos”

Tema de cercetare: „ Formarea competențelor de comunicare în limbaj specific chimiei”

Obiectivul major în activitatea de cercetare a fost elaborarea strategiilor didactice de formare a competențelor de comunicare orală .

Strategiile didactice moderne de predare- învățare-evaluare :
Călătoria în Sistemul Periodic, Dezbaterea, Discuția, 6 De ce?, Explozia stelară, Braistorming, Joc de rol, Turul galeriei, Mozaic, Masa rotundă, Conversația euristică, Problematizarea ș.a

Organizarea seminarului metodic la nivel de instituţie
Seminar în cadrul liceului cu tema „Formarea competențelor de comunicare prin diverse tehnici de lucru în cadrul activităților didactice”(21.11.2013).
În cadrul reuniunii metodice din 27.12.2013 am prezentat un proiect cu aceeași tematică.


2.2. Dovezi despre preocupările pentru dezvoltarea profesională

La testul inițial elevii au demonstrat cunoștințe cu media de 6,72. Un factor decisiv este adaptarea
elevilor la profesor și integrarea la climatul școlar, care și este condiția principală a succesului și progresului școlar.

Dinamica rezultatelor elevilor (clasa a X-a real, 2012-2013)

2.1.Dovezi despre progresul şcolar al elevilor


2. Argumente în favoarea performanţelor obţinute

Proiect ECOLOGIC „Educarea ecologică a tinerei generații – probleme și soluții pe viitor”

Secvențe din activitățile didactice
(Cercul de Chimie)

Ora publică cu utilizarea programei SMART notebook 11

Ora publică: „Echilibrul chimic”, clasa a XII-a
(Concursul „Pedagogul Anului”)

Excursie în parcul Liceului Teoretic „Petru Zadnipru”

Excursie în rezervația „Pădurea Domnească”

Excursia reprezintă o formă de activitate extraşcolară care face posibil contactul nemijlocit cu lumea vie, oferind prilejul elevilor de a efectua observaţii asupra obiectelor şi fenomenelor, aşa cum se prezintă ele în stare naturală.

Conferința științifică: „Un mod de viață sănătos”

Proiect ECOLOGIC „Educarea ecologică a tinerei generații – probleme și soluții pe viitor”
Full transcript