Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Josip Migić

on 23 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Biorafinerije-klasifikacija i potencijal proizvodnje ovisno o tipu sirovine
Klasifikacija
Umrežavanje i proizvodnja
Dva ili više pojedinačnih biorafinerijskih sustava
Zamjene proizvodnje na bazi fosilne energije, na najučinkovitiji način
Lignocelulozna biomasa
Obrada biomase i komercijalne strategije
Integriran proces biorafiniranja
Predtretman, kombinacija bioloških i kemijskih tretmana
Frakcioniranje biomase na osnovne komponente
Izravna ili neizravna supstitucija proizvoda
Josip Migić
Ekološka poljoprivreda

Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013.
Današnja kemijska industrija
Nafta
Ugljen
Zemni plin
Fosilna goriva
Biorafinerije
Interes korištenja biomase
Koncept biorefinerija
Biogoriva, bioenergija i tržišno zanimljive kemikalije
Glavni pokretač razvoja biorafinerija-biogoriva za prijevoz
"Društvo bez otpada"
Proizvodi
Energetski proizvodi ( biogoriva, električna i toplinska energija)
Materijalni proizvodi (gnojiva, biovodik, glicerin, kemikalije, polimeri, smola, hrana, biomaterijali)
Platforme
Sirovine
Procesi
Platforme su posrednici koji povezuju sirovine i konačni proizvod
Glavna osnova biorafinerijske klasifikacije
Najvažnije platforme (bioplin, sintetski plin, vodik, C6/C5 šećeri, lignin, pirolizna tekućina, ulje, organski sok, struja i plin)
Četri razreda sirovina (poljoprivreda, šumarstvo, industrija, akvakultura)
Namjenske sirovine i rezidue
Fizikalni i mehanički
Biokemijski
Kemijski
Termokemijski
Biogoriva u RH
Izrazito mala potrošnja biogoriva u Hrvatskoj
Biodizel, bioetanol i bioplin
RH spada u zemlje s visokim potencijalom za proizvodnju biomase
Poljoprivredni ostaci kao sirovina za biorafiniranje
Druga generacija biogoriva
Celuloza, hemiceluloze, i lignin
Žetveni ostaci predstavljaju značajni izvor sirovine, ali postoje brojne implikacije
Postojeća biorafinerijska postrojenja
Crop Energies AG (Njemačka)
C6 biorafinerija za proizvodnju bioetanola i stočne hrane od šećera i kultura bogatih škrobom
Proizvodnja etanola od žitarica koje sadrže škrob se odvija u pet faza
Pogon u Zeitzu pokriva vlastite energetske potrebe
Avantium Furanics (Nizozemska)
C6/C5 i lignin biorafinerija za proizvodnju sintetskih biogoriva, kemikalija, polimera, električne i toplinske energije od kultura bogatih škrobom i lignocelulozne biomase
Kogeneracija topline i energije
Furanic biogoriva su slična sadašnjim naftnim gorivima
Lenzing AG (Austrija)
C5 šećer i lignin biorafinerija za proizvodnju biomaterijala, kemikalija, hrane, električne i toplinske energije od lignoceluloznih usjeva i ostataka biomase
Kuhanje celulozne kaše u Mg-sulfidu
Lenzing uglavnom neovisan o fosilnim gorivima
WUR Micro-algae Biorefinery (Nizozemska)
Biorafinerija ulja za proizvodnju baznih kemikalija, biodizela, toplinske i električne energije iz mikro-algi
Fototropne alge
Visoka produkcija biomase nekih algi
Koprodukcija baznih kemikalija i biogoriva ekonomski veoma isplativia
Highmark Renewables (Kanada)
Birafinerija C6 šećera i bioplina za proizvodnju bioetanola, stočne hrane , umjetnih gnojiva, električne i toplinske energije iz škrobnih usjeva i organskih ostataka
Prva integrirana biorafinerija u Kanadi sa jedinstvenim procesom pretvorbe žita u etanol
40 milijuna l etanola i 10 tisuća tonagnojiva
Hvala na pozornosti !!
Obnovljivi izvori energije
Zaključna razmatranaja
Razvoj novih tehnologija
Uporaba lignocelulozne biomase
Održiva proizvodnja i zaštita okoliša
Nedostatci, ali višestruke prednosti
Full transcript