Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр

No description
by

Batchuluun Mungunsukh

on 24 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөр

Гүйцэтгэлийн үнэлгээний систем KPI /key performance indicator/ нэвтрүүлэх
Төрийн байгууллагын хүний нөөцийн менежментийг боловсронгуй болгох бодлого:
Хийж гүйцэтгэх ажил, хамрах хүрээ, ажиллагсдын тоо харилцан адилгүй тул ажилтан бүрийг гүйцэтгэж буй бүтээмжийг бодитой үнэлэх боломж бүрдэнэ.
Гүйцэтгэлийн үнэлгээг хийх түвшин
Зөв төлөвлөлт OGSM
O
G
S
M
= Objectives+
Goals
+
Strategy
+
Measures

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН “ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖИЛ” хөтөлбөр
Гүйцэтгэлийн үнэлгээний систем
Урамшуулалын систем
- Сургалтанд хамруулах
- Цалин нэмэгдүүлэх
-
Карьер хөгжил
- Идэвхжүүлэх арга хэрэглэх
Байгууллагын хөгжил
- Ажлын байр дээрх сургалт
- Чадавхижуулах сургалт
- Мэргэшүүлэх сургалт
- Ажлын ачааллыг тэнцвэржүүлэх
- Хувь хүний онцлогийг тодорхойлон хөгжүүлэх
Амжилт доторх алдаагаа олж харж, дүгнэлт хийх
Алдаан доторх амжилтаа оношилж, хөгжүүлэх
Ажлын гүйцэтгэлд бодит үнэлгээг хийх
Урамшууллын оновчтой хуваарилалт хийх
Сургалт, идэвхжүүлэлтийн хэрэгцээгээ тодорхойлох
Үйл ажиллагааны болон хүний нөөцийн тулгамдсан асуудлаа тодорхойлох
Байгууллагын гүйцэтгэл
Хороо, нэгж, Хэлтэс
Нэгж ажилтаны гүйцэтгэл
/оролцоо, санаачлага/
Тухайн ажлын гүйцэтгэл
O
G
S
M
= Бодлого+
Зорилт
+
Стратеги
+
Хэмжих үр дүн
... ХАРИЛЦАН АДИЛГҮЙ ҮР ДҮНГ ТӨЛӨВЛӨХ
Ажлын үнэлгээ ба шагнал урамшууллын бодлого:
Төрийн албан хаагчдыг ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгаагаар хангаж, сургаж, чадваржуулах бодлого:
Хүний нөөцийн системийн ерөнхий бүтэц
Хөтөлбөрийн үр дүн
Хувь хүний хөгжлийг дэмжих
- Багийн бүтээмжийг бүхэлд нь индексжсэн үзүүлэлтээр нарийн хянах, түвшин тогтоох
- Алдаа, амжилтаа тодорхой хэмжих
- Байгууллагын зөв соёл тогтоох
- Үйлчилгээ, ажилбарын стандарт тогтоох

ХОРОО
ХЭЛТЭС
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР
ДҮҮРГИЙН
Карьерын хөндлөн болон босоо шилжилт
Хөтөлбөрийн зорилго

Хүний нөөцийн хөгжлийн хөтөлбөрийн үндсэн зорилго нь Чингэлтэй дүүргийн төрийн байгууллагын зорилтын хүрээнд хүний нөөцийг сургах, хөгжүүлэх, хуваарилах, мэргэшсэн албан хаагчдыг сонгох болон тэдний мэргэжлийг дээшлүүлэх асуудлыг шийдвэрлэж чавдарлаг мэргэшсэн хүний нөөц байгууллагууд бий болгох дэмжлэг үзүүлэхэд оршино
.
Төрийн байгууллагын хүний нөөцийн менежментийг боловсронгуй болгох бодлого:
-Хүний нөөцийн менежментийн гол зорилтуудын нэг болох хөдөлмөрийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэхийн тулд
байгууллага бүр өөрийн онцлогт тохируулан хүний нөөцийн хөтөлбөр, төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлнэ
.

-Албан хаагчдын дадлага, чадварын судалгаанд үндэслэн сул талыг харж, алдааг засах, давуу талыг нь ашиглан албан тушаалын өсөлт, карьер хөгжлийг нь тооцож төлөвлөх, тэдэнд зориулсан сургалтын тусгай хөтөлбөр, төлөвлөгөө гарган хэрэгжүүлэнэ.

-Зайлшгүй хэрэгцээт мэдлэг, дадал чадварыг тогтоож ажилтанг шаталсан байдлаар сургаж хөгжүүлнэ
-Тухайн ажил, албан тушаалтныг үнэлэхдээ хэрэглэгч, үйлчлүүлэгчдийн үнэлгээг, гүйцэтгэлийн үнэлгээтэй хослуулан дүгнэнэ.

-Байгууллага бүр өөрийн онцлогт нийцлүүлэн үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийг боловсруулан мөрдөнө.

-Байгууллага бүр үнэлгээнд суурилсан эрх тэгш, ялгаварлалгүй, карьер хөгжлийн болон урамшуулалын шаталсан тогтолцоотой байна.
“Хүний нөөцийн хөгжил”-ийн хөтөлбөр хэрэгжсэнээр:

- Хүний нөөцийн менежментийн ур чадвар бэхжинэ.
- Төрийн албан хаагчийн мэдлэг чадвар сайжирна. Тэдний ажлын бүтээмж дээшилж, Хүний нөөцийн хуваарилалт сайжирч, боловсон хүчин мэргэшсэн, тогтвортой болно.
- Гүйцэтгэлийн удирдлагын тогтолцоо төлөвшиж, байгууллагын зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны үр ашиг, нөлөө сайжирна.
- Төрийн албан хаагчид тогтвор суурьшилтай, үр бүтээлтэй ажиллах нөхцөл бүрдэнэ.
- Хүний нөөцийн судалгаа боловсронгуй болно.

АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА
www.chingeltei.gov.mn
ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН “НИЙГМИЙН БАТАЛГААГ ХАНГАХ” ХӨТӨЛБӨР
Хөтөлбөрийн зорилт:

- Ажиллах орчныг бүрдүүлэх,
- Албан хаагчдыг үр бүтээлтэй, тогтвор суурьшилтай
ажиллуулах,
- Албан хаагчдын эрүүл мэндийг сахин хамгаалах
- Чөлөөт цагийг зохистой өнгөрүүлэх нөхцөл боломжоор хангах
Full transcript