Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

sunum

No description
by

Ayşegül Yavuz

on 13 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of sunum

Uluslararası Birlikler
NAFTA,APEC,ASEAN NAFTA NAFTA
APEC
ASEAN
North America Free Trade Area

Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlasması Association of Southeast Asian Nations

Güneydoğu Asya Ülkeler Birliği ABD, Meksika ve Kanada devletleri ticari ve ekonomik birlik olusturmak amacıyla NAFTA 'yı kurmuslardır.

ABD ile Kanada arasında serbest ticaret anlasması 2 Ocak 1988 tarihinde imzalanmıstır.

Meksika'nın da katılımıyla ABD, Meksika ve Kanada arasında Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlasması 12 Ağustos 1992 tarihinde imzalanmıstır.
NAFTA, AB kadar genis kapsamlı bir anlasma değildir.

NAFTA, üye ülkeler arasında tüm ticareti ve yatırımları sınırlayıcı engellerin kaldırılarak bölgede bir serbest ticaret alanı olusturulmasını hedeflemektedir.

AB'den farklı olarak bu ülkeler 3. ülkelerde yaptıkları ticaretlerde kendi tarifelerini bağımsız olarak belirlemekte ve uygulamaktadırlar.

NAFTA yatırımcılar için imkanları ve fırsatları arttıran bir ortam hazırlamıstır. NAFTA'NIN AMAÇLARI NAFTA'NIN ÜYE ÜLKELERE EKONOMİK ETKİSİ NAFTA yürürlüğe girdikten sonra geçen 10 yılda Kuzey Amerika'daki ticaret hacmi %75 civarında artmısştır.

Birlik kurulduktan sonra Kanada,Meksika ve Amerika Birlesik Devletlerinde ticarette gözle görülür bir büyüme kaydedilmistir. Meksika NAFTA ortaklarına 2000 yılında yaklasık olarak 151 milyar dolarlık ihracat yapmıstır.

151 milyar dolarlık bu rakam NAFTA öncesine göre %240'lık bir artısa tekabul etmektedir.

Meksikanın 1993-2001 yıllarındaki ihracatındaki bu artıs Meksika milli gelirinin artısının yarısından fazla olmustur.

1995-2000 yılları arasındaki 5 yıllık süreçte yaratılan 3,5 milyonluk istihdamın yarısından fazlası NAFTA sayesinde olmustur.

Meksika NAFTA öncesi Kanadayla olan ticareti çok düsük seviyelerde iken, NAFTA'yla beraber Kanada Meksika arasındaki ticaret hacmi 5 katı kadar artıs göstermistir.

NAFTA Meksikanın tarımsal alanda üretimine katkı sağlamıstır. NAFTA VE MEKSİKA NAFTA VE ABD ABD genel olarak bölgesinde ve tüm dünyada ekonomik büyümeyi tesvik eder pozisyonda görünmektedir.

NAFTA kurulurken ABD'nin öncelikli amacı siyasi olmustur.

NAFTA'nın kurulmasıyla beraber ABD ve Meksika arasındaki ticaret büyük bir artıs göstermis ve ABD'nin güney sınırında bulunan sirketler bu artıstan çok büyük fayda sağlamıslardır.

ABD söz konusu birlik güçlendikçe bunu üçüncü ülkelere karsı bir koz aracı olarak kullanmıstır.
NAFTA VE ABD (c.) ABD'nin 2009 yılında gerçeklestirdiği NAFTA içi ticaret 918 milyar dolardır.

Bu rakamın 413 milyon doları ürün ihracatı 506 milyar doları ise ürün ithalatıdır.

ABD'nin en çok ihracat yaptığı ülke Kanadadır.

Kanada 2010 verilerine göre 248,2 milyar dolarlık, Meksika ise 163,3 milyar dolarlık ABD ürünü ithal etmislerdir.

1994 ten bu yana ABD'nin NAFTA'ya ihracatı %149 artmıstır. NAFTA VE KANADA Kanada NAFTA'nın en gönülsüz üyesi olarak nitelendirilmektedir . Bunun birtakım sebepleri vardır.Bu sebepler
1.1989 yılında ABD ile Kanada arasında imzalanan serbest ticaret anlasması ile ortaya atılan egemenliğin ve bağımsızlığın zayıflaması iddalarıdır.
2.NAFTA sebebiyle yapılacağı ön görülen ekonomik reformların uyulması ve uygulanması sırasında yapılacak düzenlemelerin maliyet açısından yüklü olması.
3.NAFTA'ya üyelik ile beraber gözden geçirilecek makro ekonomik politikaların bazı yerli firmaları ekonomik açıdan olmsuz etkileyeceği görüsü.
NAFTA VE KANADA(c.) NAFTA Kanada'ya ekonomik açıdan çok faydalı olmustur. Asağıda verilen tabloda Kanada'nın NAFTA sonrası 5 yılının ithalat ve ihracat rakamları vardır.

İhracat rakamları:İthalat rakamları:
APEC, Asya ve Pasifik bölgesinde 12 ülke arasında 1989 yılında Seul'de düzenlenen toplantı sırasında ilk defa ortaya çıkmıstır.

Yine aynı yıl APEC'i kurmak için Avusturya Canberra'da 12 ülke bir araya geldi. APEC'in kurucu üyeleri Avusturya, Brunei Sultanlığı, Kanada, Endonezya, Japonya, Yeni Zellanda, Filipinler, Kore, Singapur, Amerika Birlesik Devletleri ve Tayland'dır.

Çin, Hong Kong ve Tayvan 1991 yılında APEC'e üye olmuslardır.

Meksika ve Papua Yeni Gine 1993 yılında; Sili 1994 yılında; Peru, Rusya ve Vietnam ise 1998 yılında APEC'e üye olarak APEC'in toplam üye sayısını 12'den 21'e çıkarmıslardır. ÜYE ÜLKELER APEC'İN AMAÇLARI APEC genel hatlarıyla üye ülkeler arasında ekonomik ve teknolojik is birliğini gelistirmek amacını tasımaktadır.

APEC ticaret ve yatırım özgürlüğünün desteklenmesi konularında çalısmalarda bulunmakta, yeni ekonomik gelismelere kendini kolaylıkla adapte edebilmekte ve ekonomik gelismelerle ortaya çıkabilecek sorunlara dinamik bir sekilde çözüm bulabilmektedir.

APEC'in kendisine belirlediği hedef "Bogor Hedefleri" Asya Pasifik bölgesinde gelismis ekonomiler için 2010, gelismekte ülkeler için ise 2020 yılına kadar üye ülkeler arasında serbest ve açık ticaret gerçekletirilmesini hedefler. APEC'İN ORGANLARI Örgütün toplamda;

•Balıkçılık
•Enerji
•İnsan kaynakları gelisşimi
•Endüstriyel bilim ve teknoloji
•Deniz kaynaklarının korunması
•Küçük ve orta ölçekli isşletmeler
•İletişsim ve bilgi
•Turizm
•Ticaretin gelisştirilmesi ve ulasşım

olmak üzere toplam 11 adet çalışsma organı vardır.

APEC'İN ORGANLARI(c.) Çalısma organlarını yönetecek ve denetleyecek olan üst düzey 3 adet komite bulunmaktadır.
•Ticaret ve Yatırım Komitesi; 1993 yılında üye ülkeler arasında mal ve hizmet akısını kolaylastırmak için öneri niteliğinde bir program hazırlamıstır.
•Bütçe ve Yönetim Komitesi; APEC görevlilerine bütçe ve yönetim konusunda danısmanlık yapmak için kurulmustur. Bütçe ve yönetim komitesinin, örgütün bütçesini, çalısma gruplarının bütçesini ve ticaret ve yatırım komitesinin bütçesini denetleme yetkisi vardır.
•Ekonomik Komite.
APEC'İN ÜYE ÜLKELERE ETKİSİ APEC sayesinde üye ülkeler arası ticarette büyük artıslar gözlenmistir.

Örgüt üyesi ülkeler arası toplam ihracat 2.5 trilyon dolara ulasmıstır.Bu rakam APEC öncesine göre ihracatın % 110 arttığını gösterir.

Doğrudan yabancı sermaye yatırımları gelismis ülkelerde %210, gelismekte olan ülkelerde ise bu rakam % 470 artıs göstermistir.

APEC'e üye ülkelerin ortalaması alındığında, gayrisafi yurt içi hasıla % 33 artmıstır, bu rakam az gelismis ülkelerde % 74'tür.

Kisi basına yurt içi hasıla, gelismekte olan üyelerin ortalaması alındığında, % 61 artıs göstermistir.

Toplamda 195 milyonluk istihdam sağlanmıstır. Bu rakamın % 90'lık bölümü gelismekte olan ülkelere aittir. APEC Asia-Pacific Economic Cooperation

Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği ASEAN ASEAN ilk olarak Vietnam Savası'ndan sonra kominist genislemeye karsı olarak Filipinler, Malezya, Tayland, Endonezya ve Singapur ülkelerinin Bangkok Deklerasyonu'na imza atmalarıyla 8 Ağustos 1967 tarihinde kuruldu.

8 Ocak 1984'te Brunei Sultanlığı, 1995'te Vietnam, 1997'de Laos ve Birmanya, son olarak 1999 yılında Kamboçya'nın da katılımıyla üye sayısı 10'u bulmustur. ASEAN'IN AMAÇLARI 8 Ağustos 1967'de imzalanan Bangkok Deklerasyonu'nda ASEAN'ın kurulusunda 7 amaçtan bahsedildiği görülür. Bangkok Deklerasyonu'nda bahsedilen bu 7 amacın büyük bölümü Güney-Doğu Asya bölgesinin sosyo-ekonomik ve kültürel açıdan gelismesine yöneliktir.
Bangkok Deklerasyonu ilk olarak bölge ülkelerinin sosyal,kültürel, teknik, bilimsel ve idari alanlarda karsılıklı olarak yardımlasmasını ve is birliği içerisinde olmasını öngörmüstür.
Deklerasyonda belirtilenlerden biri de bölge tarımının ve endüstrilerinin gelistirilmesi, ticaretin artırılması, uluslararası mal ticaretinde karsılasılan sorunların üzerinde çalısılması, bölge ulasımının ve iletisim imkanlarının iyilestirilmesi ve bölge halkının hayat standartlarının artırılması için aktif is birliğine gidileceği bildirilmistir.
Ülkeler arası iletisim artırılarak bölgenin ortak tarihinin ortaya çıkarılması ve bu sayede bölge için bir kimlik olusturulması amaçlanmıstır. ASEAN'IN ORGANLARI ASEAN Zirvesi; üye ülkelerin devlet ve hükümet baskanlarından olusur ve en üst düzey karar alma organıdır. Zirvede ASEAN'ın izleyeceği politikaların temelleri belirlenmektedir.

ASEAN Bakanlar Toplantısı; üye ülkelerin dıs isleri bakanlarından olusur.Toplantılarda örgütün izleyeceği politilar belirlenmekte ve örgüt faaliyetleri koordine edilmektedir.

ASEAN Ekonomi Bakanları Toplantısı; 1977 Kuala Lumpur Zirvesi'nde olusturulmustur. Toplantılar yılda bir kez yapılmaktadır. Temel görevi ASEAN ekonomik is birliğini yönetmektir. ASEAN'IN ORGANLARI(c.) ASEAN Maliye Bakanları Toplantısı; 1997'den itibaren her yıl yapılmaktadır.Toplantı, üye ülkeler ve örgütün diğer ülkeler ve örgütler ile olan mali isbirliğini yönetmektedir.

ASEAN Genel Sekreterliği; 1976 Bali Zirvesi sonucu kurulmus ve merkezi Cakarta'dadır. Genel sekreter bakan statüsündedir ve Bakanlar Toplantısı teklifiyle ASEAN devlet bakanları tarafından seçilir. Görev süresi 5 yıldır ve biri ekonomik isbirliğinden diğeri fonksiyonel isbirliğinden sorumlu iki yardımcısı vardır. ASEAN aktivitelerini baslatır ve koordine eder, ASEAN karar organlarına birliğin isleyisi hakkında rapor sunar. Benzer özellikleri;

Her bir örgüt de ekonomik açıdan bütünlesmeyle büyümeyi ve birlik içerisinde serbest ticaret anlasmaları yapılmasını amaçlamakta ve serbest ticareti gerçeklestirmektedir.

Her biri belirli bölgelerde kurulmustur.

Her bir birlik tüm üyelerine gelismislik düzeylerine göre değismeyen esit fayda sağlamaktadır.

APEC ve ASEAN sadece ekonomik birlikteliği öngörmemekte, ekonomik isbirliğinin yanı sıra ülkelerin sosyo-kültürel ve gelismislik seviyelerini de dikkate alarak daha kapsamlı bir birlik kurmayı amaçlamıslardır.
Farklılıkları;

Farklılıklar daha çok bölgesel farklılıklardan dolayı olusmaktadır.

NAFTA; ASEAN ve APEC'in aksine öncelik olarak ekonomiye önem vermemistir.

APEC ve ASEAN toplantılarında alınan kararların uyum zorunluluğu yoktur. Alınan kararlar ülkelerin iç islerini etkileyememektedir.

APEC ve ASEAN, NAFTA'nın aksine daha çok Avrupa Birliği'ne benzer bir yapıya sahiptirler. Sonuç olarak; NAFTA ekonomik açıdan üye ülkelere oldukça faydalı olmustur. Ancak ASEAN ve APEC bu konuda üye ülkelerine NAFTA kadar faydalı değillerdir.

APEC ve ASEAN birliklerine üye ülkeler arasında gelismekte olan ülkeler birbirlerine destek olarak önceliği siyasi ve ekonomik reformlara vermislerdir.Ki bu, Amerika Birlesik Devletleri'nin APEC'e üye olmasının en önemli sebebidir. TÜRKİYE VE ASEAN Türkiye, ASEAN ülkeleri ile yaptığı ticarette ithalat ve ihracat olarak oldukça yüksek rakamlarda dıs ticaret açığı vermektedir.

Türkiye ilk kez 2008 yılında ASEAN'a taraf olmak için ASEAN dönem baskanlığına bavurmus ve aynı yıl ASEAN ülkelerinin tamamının onayını alarak ASEAN'la ilk defa kurumsal olarak bir iliski kurmustur. Bu sayede bölgeyle olan siyasi, ekonomik ve kültürel iliskilerini daha ileri seviyelere tasıma fırsatı yakalamıstır.

Türkiye'nin ASEAN ülkeleri ile yaptığı toplam ithalat rakamı 2002 yılında 1 milyar doların altında iken, 2011 yılında bu rakam 7 milyar doları bulmustur. Yine 2011 yılında Türkiye'nin ASEAN ülkelerine yaptığı ihracat rakamı 1 milyar 700 milyon dolar olmustur.

İthalat ve ihracat rakamları arasındaki fark 5 milyar doların üzerinde gerçeklesmistir.
TÜRKİYE VE APEC TÜRKİYE VE NAFTA Türkiye, APEC'in Dünyanın yarısını kaplaması ve 3 milyarlık bir nüfusa hitap etmesi yüzünden önem vermektedir. Ancak bu önem örgüte katılmak için değil sadece APEC örgütünde olan gelismeleri yakından takip etmekle sınırlı kalmıstır.

Türkiye, APEC ülkeleri ile birebir olarak iliskilerini sürdürmektedir. Ancak APEC üyeliği konusunda aktif olarak çalısma yapmamıstır. NAFTA bölgesel olarak Türkiye'den çok uzakta olmasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Birliğine tepki olarak 2002 yılında gayrı resmi olarak R.T.Erdoğan tarafından Türkiye'nin NAFTA'ya girme isteğini dile getirmistir.

ABD tarafından bu konu ile ilgili hiçbir açıklama yapılmamıstır, ancak önde gelen kanaat önderlerinin yapmıs olduğu açıklamalar Türkiye'nin NAFTA'ya üye olması tezinin gerçeklesebileceğini desteklemektedir.

2002 yılından günümüze Türkiye'nin NAFTA'ya üyeliği konusunda bir çalısma yapılmamıstır. Çalısmanın yapılmamasının en büyük etkisi Türkiye'nin Kophenag Zirvesi'nde Avrupa Birliğine aday ülke konumuna yükselmesidir.
Full transcript