Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Філософія освіти

No description
by

User Users

on 14 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Філософія освіти

Карта знань з курсу "Філософія освіти"
design by Dóri Sirály for Prezi

Лекційні заняття:
Віктор Олександрович Огнев'юк
(webadmin@kmpu.edu.ua)

Семінарські заняття:

Ольга Миколаївна Кузьменко
(olya-kuzmenko@mail.ru)
Викладацький склад:
Тематика проектів:
Філософія освіти : хрестоматія : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / уклад.: В. О. Огне'юк, О. М. Кузьменко. - К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. - 508 с.
Хрестоматія:
8 лекцій
8 семінарських;
2 самостійні роботи;
2 ПМК;
ІНДЗ
Сюди заборонено вхід не філософу
(Жан Фурьє)
Лекція 1.
Філософія освіти у структурі наукового знання
Бути доброчесним важко
(Піттак)
Лекція 2.
Ідеї освіти та її феномен
Мудрість - це найточніша з наук
(Арістотель)
Лекція 3-4.
Цілі, цінності, ідеали та результати освіти
Думайте про дітей, як вам завгодно, але їм так само хочеться показати, що вони вільні
(Дж. Локк)
Лекція 5-6.
Еволюційний поступ освіти
Дбайте про ваш головний ресурс - учителів
(Драйден, Вос)
Лекція 7.
Освіта в стратегії сталого людського розвитку
Молодь треба виховувати так, щоб на першому місці - обов'язки, а потім уже права
(Г. Ващенко)

Лекція 8.
Футурологія освіти
Виховати людину освічену, дисципліновану, незакомплексовану, мужню та виховану
Г.Ващенко А. Макаренко

Візія школи
Місія школи
Теоретичні засади
Основні цінності
"Виховний ідеал"

«Будуючи систему виховання молоді, треба ретельно проаналізувати властивості мови, побуту й психології, характеристичні для українців різних областей".

«Треба перебудовувати навчально-виховний процес так, щоб учні не були пасивним об’єктом його; щоб вони брали активну участь в ньому під керівництвом педагогів»


"Деякі висновки з мого педагогічного досвіду"

».Дисципліна не є методом і не може бути методом. Тільки-но дисципліну починають переглядати як метод, вона неодмінно перетворюється на прокляття».


«У мене первісним колективом був загін… Потім вирішив, що треба молодших відокремлювати від старших. Потім дійшов висновку, що це шкідливо, і вже в кожному такому загоні були і малюки, і дорослі юнаки 17 – 18 років».

«Педагогічна майстерність зовсім не пуста справа».
самостійність індивіда;
творчість у підході до навчання;
педагогічна майстерність вчителів;
дисциплінованість учнів;
організованість;
принцип природовідповідності;
взаємодія вчителів, учнів, старшокласників.
Friday, May 30, 2014
Шкавро Володимир
Школа ХХІ ст.
Університет ХХІ ст.
полягає у впровадженні:
Ідея школи
Корпоративна
культура
індивідуального підходу;
диференціації навчання;
інтерактивних методів навчання;
дисциплінованості;
добровільності;
відкритості;
об’єктивності;
рівність можливостей усіх учасників.
поведінкові стереотипи;
групові норми;
проголошувані цінності;
філософія школи;
організаційний клімат;
практичний досвід
Школа ХХІ ст.
Корнієнко Ольга
С. Русова Я. Чепіга
Теоретичні засади
«Школа - це маленька держава, що в ній мусить в кожнім учні виховуватися почуття громадських обов'язків й відповідальність, де навчання мусить бути практичне»

"Серед дітей йде жваве взаємне навчання..."

"Утворення вулика "La Rush" (Себастьян Фор)" – де він хоче поєднати гармонію радощів із працею й виховати нових людей, працьовитих й солідарних".
«Виховання дітей не повинно бути вигаданим, штучним…»

«Освіти дитини також залежить в розвитку національних особливостей»

«Найважливіше для людскости буде виховання особистости, це-бто, виховання людини згідно з індивідуальним і вільним розвитком її»
"І чужому навчайтсь, І свого не цурайтесь!" (Т. Шевченко)
Завдання та функції школи
Ознайомлення учнів
Виховання
Формування
Забезпечення
Допомога
Гностична
Проектувальна
Конструктивна
Організаційна

Інформаційна
Комунікативна

Розвивальна
Реалізація вказаних функцій у педагогічній діяльності учителя технологій сприятиме формуванню у школярів позитивного ставлення до подальшого навчання у вищих навчальних закладах.
Функції школи
Moodle:
Сайт Гуманітраного інституту (gi.kubg.edu.ua) => Наш Moodle => Вхід
Самостійна робота №1
Проаналізувати різні підходи вітчизняних науковців до фіолосфії освіти як галузі знання
Основні першоджерела
Семінарське №1
Ідея замопізнання та її значення для розвитку освіти
Сковорода Г.:

Вдячний Еродій;
Наркіс;
Про читання вміру;
Розмова, названа Алфавіт.
Підгтовка до семінарського заняття №2
Опрацювання основної літератури
План до семінарського №2
Самостійна робота
Створити карту знань на одну із тем:
"Течії консерватизму в освітті"
або

"Течії лібералізму в освіті"
Семінарське
заняття №3
Розуміння цінностей та ідеалів освіти
І. Кантом
Семінарське заняття №4
1. Індивідуальна та суспільна освітні концепції Нового часу
2. Людинотворча та культоротворча місія освіти за І. Кантом
3. Ідеал освіченості в концепції І. Канта
Основна література:
Кант І. Про педагогіку
Підготовка до семінарського заняття
Самостійна робота
Підготовка до семінарського заняття
Формування освітньої парадигми інформаційного суспільства
Самостійна
робота
Проаналізувати документи міжнародних організацій, присвячені стратегії розвитку освіти
Драйден Ґ., Вос Дж.
Революці в навчанні
Підготовка до семінарського заняття
Інституційні та організаційні трансформації в освіті
Посткласичний Університет: ідея та моделі розвитку
Самостійна робота
Проаналізувати кількісні та якісні параметри, за якими формуються світові рейтинги університеті
Джерело:
Ващенко Г. Виховний ідеал
Завершується курс іспитом та довершеними знаннями з філософії освіти
Full transcript