Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

ralf ralfgulikers

on 15 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

16 januari 2013 Algemene ledenvergadering Wovesto

1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen ALV 19 november 2012
4. Presentatie Huurders Belangen Vereniging
5a. Toelichting omzetting vereniging naar stichting -> Leo Overmars

PAUZE

5b. Toelichting omzetting vereniging naar stichting -> Hans Oosterbaan
6. Stemming omzetting vereniging naar stichting
7. Stemming wijziging statuten
8. Rondvraag
9. Sluiting Stand van zaken
oprichting HBV THEMA'S 2013

Rooise belangen bij fusie bewaken
Vestiging en service in St. Oedenrode
Betaalbare huren
Positie woningzoekenden bewaken
Communicatie met huurders
Nieuwbouw naar lokale behoefte VERVOLGSTAPPEN OPRICHTING HBV 1. Oprichten vereniging
bestuur
leden
vereniging SAMEN STERKER! Ontwikkelingen in de sector Herziene woningwet
Kabinet Rutte II Herziene Woningwet 1. Wijzigingen in bevoegdheden leden van vereniging
2. Beoordelen en benoemen functioneren RvT en Bestuur KANS OM GOED VAST TE LEGGEN IN NIEUWE HBV IN OPRICHTING Plannen Kabinet Rutte II Corporaties terug naar 'dienstbaar en publiek belang' binnen werkgebied.
Nieuwe systematiek woningwaardering (4,5% WOZ waarde)
Verhuurdersheffing en saneringsheffing -> oplopend tot € 2 mld. in 2017
Huren naar marktconform niveau voor scheefhuurders (inflatie +1,5% / inflatie + 2,5% / inflatie + 6,5%) Analyse:
meerwaarde fusie Volkshuisvestelijk
Financieel
Klant
Bestuurlijk Kennismaking in vogelvlucht
• WOZ-waarde is 281 miljoen (1600 vhe)
• Solvabiliteit 14,5%,
• Gemiddelde (netto)huur bedraagt € 477,- per maand,
• Onderhoudskosten € 786,- per woning per jaar,
• Aantal fte’s is 16,5 • WOZ-waarde is 610 miljoen (4200 vhe)
• Solvabiliteit 18,9%,
• Gemiddelde (netto)huur bedraagt € 427 per maand,
• Onderhoudskosten € 1.088 per woning per jaar
Aantal fte’s is 38,6 (begroting 2012). Meerwaarde
volkshuisvestelijk Meerwaarde financieel Meerwaarde voor de klant Meerwaarde in wijken en kernen • Bouwen voor senioren
• Bouwen voor starters
• Bouwen voor doorstroming
• Bouwen voor bijzondere doelgroepen
Voor lokale vraag!!
• Investeren in duurzaamheid
• Herstructurering
• Maatschappelijk vastgoed • tot 2020 -> 20 woningen bouwen
• groot onderhoud in stand houden
• investeren in energetische maatregelen
goedkeuring accountants 2011
CFV - WSW voldoende solvabel
gemeenten positief
Raden van Toezicht positief
Ondernemingsraden positief Sterkere organisatie (efficiency in bedrijfsvoering)
Nieuwe producten of diensten voor de klant
Doorstroming op woningmarkt
Maatwerk voor doelgroepen
Uitbreiding woonaanbod
Inspelen op nieuwe ontwikkelingen (domotica, klantcontact, nieuwe media, duurzaamheid / energie gedrag) Woningportefeuille gericht op leefbare wijken en dorpen
Aantrekkelijkheid behouden voor jongeren
Investeren (beperkt en doelmatig) in maatschappelijk vastgoed Wat betekent dit voor u? Maatwerk voor huurwoning
Energetisch ambitie hoger
Vernieuwing woningbezit
Woonwinkel ook bij fusie in Rooi Afdrachten aan het Rijk
Forse toename regelgeving Wilt u dat wij deze ambities blijven nastreven? Ontwikkelingen in de sector
Analyse meerwaarde fusie
Wat betekent dit voor u? Toelichting omzetting vereniging naar stichting Blijven doen wat we deden
Ontwikkelen en uitbreiden Denkt u aan het invullen
van de vragenkaarten? Stemming omzetting vereniging in stichting Stemming wijziging statuten Onze toekomst
Úw toekomst
'Dé partner in prettig wonen' Initiatiefgroep Bert de Baaij
Elly Konings
Tiny Foolen
Jan Smulders
Leon Jeuken
Jos Wijn
Piet Verheggen
Jos van Eck Doel

Behartigen van de belangen voor de huurders en woningenzoekenden in St. Oedenrode:
Goede woningen
Passende woningen
Betaalbare woningen
Fijne woonomgeving Welke invloed heeft de HBV? De Overlegwet regelt de positie:
Bewonerscommissie
Huurders Vereniging
Woningcorporatie
De Bewonerscommissie Advies over alle zaken op complexniveau
..onderhoud, verbeteringen, servicepakket, lefbaarheid.. Huurdersvereniging Advies over alle zaken op 'corporatieniveau':
Huurbeleid
Toewijzingsbeleid
Kwaliteitsbeleid
Onderhoudsbeleid
Sociaal Statuut De woningcorporatie Informeert, overlegt en betrekt de adviezen bij haar beleid...en faciliteert 2. Regelen samenwerking met Wovesto
overeenkomst
actieplan 2013 Planning

Januari > bestuur en statuten
Februari > samenwerkingsovereenkomst
Maart > start
Full transcript